Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/3/2023 | 2:54:34 PM

YênBái - Ngày 24/3, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Yên Bái nhằm khảo sát, tọa đàm, trao đổi để phục vụ đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn cuốn sách ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn cuốn sách ảnh "Yên Bái - Đất và người”.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long  đã báo cáo với Đoàn công tác về một số kết quả nổi bật, chia sẻ nhiều kinh nghiệm mới, cách làm hay của tỉnh Yên Bái trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Báo cáo cho biết, tỉnh Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, triển khai quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực,của Đảng bộ tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, có mặt nổi trội. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 đạt 7,11%, đứng thứ 2/14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố cả nước; năm 2022 đạt 8,62%, là mức cao nhất kể từ năm 2015. Tính bình quân từ đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng GRDP đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Chăm lo phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt; hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên...


Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

 
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm rõ nhiều nội dung, vấn đề mà đoàn công tác quan tâm. 


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh làm rõ nhiều nội dung liên quan tới chỉ số hạnh phúc. 

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thảo luận, chia sẻ, làm rõ nhiều vấn đề, nội dung liên quan trong thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Trong đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chia sẻ, thông tin rõ hơn việc đưa chỉ số hạnh phúc của người dân vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các giải pháp triển khai thực hiện và kết quả đạt được đến nay, đặc biệt là các mô hình để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. 

Cùng đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin, chia sẻ nhiều vấn đề cụ thể mà Đoàn công tác mong muốn được hiểu rõ. Cụ thể, Yên Bái đã thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp nhằm gia tăng giá trị trên một đơn vị canh tác; gắn kết nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ thông qua triển khai các cơ chế, chính sách để đem công nghiệp, dịch vụ về với nông nghiệp. Trong thu hút đầu tư, Yên Bái tập trung thu hút đầu tư gắn với thế mạnh của tỉnh…

Trong tạo nguồn, phát triển, phát huy nguồn cán bộ kế cận, Yên Bái đã triển khai Đề án "Xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” và sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt việc quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ thuộc đối tượng này. 


Yên Bái cũng đã thực hiện tốt việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong xóa đói giảm nghèo, trong đó phát huy tốt tinh thần, vai trò trách nhiệm của cán bộ các cấp. 

Trong phát huy vai trò của người dân trong tham gia xây dựng Đảng và chính quyền,  tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp…  Đồng thời triển khai nhiều hoạt động để cán bộ gần dân, sát dân, nắm bắt, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tạo các diễn đàn, hội nghị, vận hành ứng dụng Công dân số Yên Bái để người dân bày tỏ ý kiến… 

Các nội dung như thực hiện đô thị hóa; quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên; liên kết cùng; giải pháp, kết quả thu ngân sách; các mô hình, cách làm nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ; vấn đề phát triển đảng viên… cũng đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin, làm rõ.

Trung ương cần có nghiên cứu sâu hơn về chỉ số hạnh phúc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có ý kiến kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác liên quan đến vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng như: cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở; cần có những định hướng rõ trong việc ban hành và thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết về lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nhất là ở cấp cơ sở; hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan khối nội chính theo hướng phân định rõ chức năng để tránh tình trạng chồng chéo trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát… 

Về phát triển kinh tế, xã hội, đồng chí kiến nghị các vấn đề: độc lập, tự chủ trong phát triển kinh tế; việc hình thành tập đoàn kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân; phát triển kinh tế vùng, lãnh thổ; xây dựng, phát triển thị trường công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu; đổi mới mô hình hoạt động của các các đơn vị sự nghiệp công lập; thể chế, chính sách pháp lý để đáp ứng tốt công cuộc chuyển đổi số.. và mong rằng Trung ương cần có nghiên cứu sâu hơn về chỉ số hạnh phúc…

Thay mặt Đoàn công tác, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn đã bày tỏ ấn tượng với những kết quả, cách làm, giải pháp mà Yên Bái đạt được. Qua buổi làm việc, Đoàn đã được cung cấp nhiều thông tin quý giá để phục vụ mục đích công tác.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn một số sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái.


Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn tặng cuốn "Niên giám khoa học” cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy.

Thu Hạnh

Tags Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Tổng Bí thư phát biểu tại lễ kỷ niệm

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nước nhà cần phải kiến thiết; kiến thiết cần phải có nhân tài"; "Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc..."

Các đại biểu dự tập huấn

Ngày 24/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 200 cán bộ chuyên trách cơ quan MTTQ tỉnh; cán bộ chủ chốt chuyên trách MTTQ huyện, thị, thành phố, các xã, thị trấn trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Văn Yên Luyện Hữu Chung và Bí thư Huyện ủy Văn Bàn Phí Công Hoan ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác.

Ngày 22/3, huyện Văn Yên đã tổ chức Lễ ký kết biên bản Thỏa thuận hợp tác với huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Ông Bùi Đức Hậu - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình vừa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật ông Bùi Đức Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục