Đoàn công tác Tổng Kiểm toán Nhà nước làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/3/2023 | 12:31:19 PM

YênBái - Sáng nay - 28/3, Đoàn công tác của Tổng Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Ngô Văn Tuấn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái về kết quả công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với tỉnh, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đến nay.

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 

Báo cáo với Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng, nỗ lực, chủ động của tỉnh còn có sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, trong đó Kiểm toán Nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn trong điều hành ngân sách, trực tiếp là Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII đứng chân trên địa bàn. 


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.


Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện các thông báo kế hoạch kiểm toán hàng năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo kế hoạch; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể trong tổng hợp, chuẩn bị tài liệu cung cấp thông tin, hồ sơ cho đoàn kiểm toán và chịu trách nhiệm tổng hợp, giải trình của các đơn vị, báo cáo HĐND, UBND tỉnh để đảm bảo cho hoạt động của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện đúng kế hoạch. 

HĐND tỉnh đã tham dự đầy đủ các hội nghị thông qua báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước để tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện chức năng giám sát việc quản lý điều hành ngân sách. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; chỉ đạo UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Qua đó, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt được nhiều kết quả tích cực…

Năm 2020, số kiến nghị xử lý tài chính là trên 296 tỷ đồng; số thực hiện đến nay đạt trên 288,4 tỷ đồng, bằng 97,5%. Năm 2021, công tác kiểm toán đối với Yên Bái tập trung vào kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương và chuyên đề quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông. Số kiến nghị xử lý tài chính trên 80 tỷ đồng; đã thực hiện trên 41 tỷ đồng, đạt 50,9% số kiến nghị.


Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thị Trang Nhung phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đơn vị được thực hiện kiểm toán đã trao đổi, làm rõ hơn những nội dung, kết quả thực hiện. Đồng thời đề xuất, kiến nghị phương án xử lý tài chính cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Một số vấn đề còn tồn tại trong quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước cũng được tỉnh Yên Bái và đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước khu vực VII thảo luận, thống nhất quan điểm xử lý, rút kinh nghiệm.

Phối hợp thực chất, đi vào chiều sâu

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy khẳng định: Thông qua các cuộc kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật, từ đó, tư vấn, hỗ trợ để tỉnh Yên Bái lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị những năm qua, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kịp thời ngăn chặn các sai phạm có thể xảy ra.


Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy phát biểu tại buổi làm việc.

Nhằm đưa công tác phối hợp giữa tỉnh Yên Bái và Kiểm toán Nhà nước ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục quan tâm phối hợp, cung cấp thông tin để tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai tốt nội dung khảo sát, thu thập thông tin nhằm xem xét cho chủ trương, định hướng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra theo hướng đồng bộ, thống nhất, toàn diện giữa kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; chủ động phối hợp, thông tin với tỉnh để thống nhất, lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm toán cho phù hợp với quy mô, tính chất và giảm tối đa thời gian, công việc của mỗi bên; tăng cường tổ chức kiểm tra chuyên đề.

Qua quá trình kiểm toán tại tỉnh Yên Bái, cũng như các địa phương khác, bên cạnh các kiến nghị đối với địa phương, đơn vị được được kiểm toán, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo đánh giá, phân tích kỹ lưỡng các bất cập, hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành để đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, ban, bộ, ngành Trung ương sớm khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế chính sách, pháp luật, kịp thời ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực và từng bước hoàn thiện thể chế, pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hiện nay; nghiên cứu đề xuất có cơ chế xử lý đối với các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khó có khả năng thực hiện để giúp các địa phương thực hiện tốt các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 

Cùng với đó phối hợp với tỉnh Yên Bái, cũng như các địa phương khác, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra, giám sát về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công cho đối tượng là cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương…, đảm bảo quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách đạt hiệu quả.Giảm thiểu các cuộc thanh tra để tránh sự trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động 

Thay mặt Đoàn công tác, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn vui mừng chia sẻ và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Yên Bái đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay (ảnh trên). Đồng thời tiếp thu các kiến nghị đề xuất của tỉnh tại buổi làm việc. 

Đồng chí đã trao đổi về một số nội dung kiến nghị đề xuất của tỉnh. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ giảm thiểu các cuộc thanh tra, lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm toán cho phù hợp để tránh sự trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động của kiểm toán với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp với tỉnh; cung cấp, thông tin, trao đổi kết quả kiểm toán. 

Đồng chí cũng mong muốn tỉnh Yên Bái vào cuộc, tăng cường giám sát hoạt động của các đoàn kiểm tra trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh việc phòng chống tiêu cực trong ngành…


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy đã tặng Đoàn công tác bức tranh Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và cuốn sách ảnh "Yên Bái - Đất và người”.

Thu Trang - Đức Toàn

Tags Đoàn công tác Tổng Kiểm toán Nhà nước làm việc Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái

Các tin khác
Dân quân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình diễn tập chiến đấu trị an.

“Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của LLVT nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc ở địa phương cơ sở”. Do vậy, xây dựng, huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chiều 27/3, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, định hướng lớn trong thời gian tới.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2023.

Ngày 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2023.

Các vận động viên tham gia thi đấu môn điền kinh tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ IX, năm 2022.

Những năm qua, thể thao Yên Bái đã có bước phát triển, từ phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng đến thể thao thành tích cao, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục