Hội thảo nghiên cứu, vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/3/2023 | 9:20:10 AM

YênBái - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề "Nghiên cứu, vận dụng tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay".

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội thảo.

Trường Chính trị tỉnh có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh. Do đó, việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong giảng dạy lý luận chính trị giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thực hiện hiệu quả công tác này không chỉ góp phần giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn mà Đảng, Nhà nước giao mà còn có ý nghĩa trực tiếp củng cố sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, tạo động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

Vì lẽ đó, nghiên cứu, vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư vào trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong tỉnh, đồng thời cũng góp phần hoàn thành Kế hoạch số 53-KH/TCT ngày 21/12/2021 của nhà trường về thực hiện Đề án "Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2025”.

Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên nhà trường với 15 tham luận, trong đó có 4 tham luận nghiên cứu nội dung của tác phẩm và 11 tham luận vận dụng nội dung tác phẩm vào giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh hiện nay. 

Các tham luận tập trung làm rõ các nội dung như: Giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự "là đạo đức, là văn minh”; Quán triệt quan điểm "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giảng dạy lý luận chính trị; Vận dụng quan điểm "Dân là gốc” – Bài học lịch sử vô giá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào giảng dạy triết học Mác – Lênin tại Trường Chính trị tỉnh hiện nay; Vấn đề kiểm soát quyền lực trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị tại Khoa Nhà nước và Pháp luật; Quán triệt quan điểm "ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vận dụng và giảng dạy bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái hiện nay...

Từ những phân tích đa chiều, nhiều góc độ, các tham luận đã nhất trí cho rằng, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các bài viết khai thác ở chiều sâu, sẽ là những luận cứ khoa học và là những minh chứng sinh động, quan trọng, cần thiết cho công tác tuyên truyền, công tác giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên - người giảng viên trước Đảng, trước nhân dân cũng như trước học viên, thể hiện sự gương mẫu, đi đầu trong công tác học tập, nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta theo tinh thần nêu trong tác phẩm của Tổng Bí thư trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Mai

Tags Trường chính trị tỉnh Hội thảo khoa học nghiên cứu giảng dạy Yên Bái tác phẩm Tổng Bí thư

Các tin khác
Ông Fidel castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba, thị sát Căn cứ quân sự Tân Lâm-Dốc Miếu trên Hàng rào điện tử McNamara, bị quân và dân miền Nam phá hủy (ngày 15/9/1973).

Trong cuốn sách: Tối mật: Những người Cuba trên đường Hồ Chí Minh (xuất bản năm 1990 tại La Habana), Đại sứ Cuba tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Raúl Valdés Vivó cho biết ý tưởng thăm Việt Nam nảy sinh trong dịp Chủ tịch Fidel castro đón tiếp phái đoàn cấp cao Việt Nam tại La Habana vào đầu năm 1970.

Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam - Cuba đã đến đặt hoa tưởng niệm Lãnh tụ Fidel castro tại Công viên Fidel.

Kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, Đoàn Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba và Việt Nam đã đến tưởng niệm Lãnh tụ Fidel castro tại Công viên Fidel ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Hội nghị lấy ý kiến góp ý tham gia vào Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý tham gia vào Dự án Luật Tổ chức TAND (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ TAND tỉnh và đại biểu Quốc hội tỉnh.

Lãnh đạo thành phố Yên Bái kiểm tra việc thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai tại phường Nguyễn Thái Học

Thành phố Yên Bái đã có 16/31 chỉ tiêu hoàn thành theo Chương trình 135 của Tỉnh ủy,; 5/31 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch; 4/31 chỉ tiêu đạt từ 50 – 74,6% kế hoạch và 6 chỉ tiêu chưa tính kết quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục