Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/5/2023 | 7:44:36 AM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch phổ biến, triển khai đến 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

Cán bộ, đảng viên Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chỉ thị 24 trong đơn vị.
Cán bộ, đảng viên Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chỉ thị 24 trong đơn vị.

Cùng với việc ban hành 28 văn bản lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn tuyên truyền, quán triệt thông qua: đại hội đảng các cấp, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, hội nghị báo cáo viên, các dịp kiểm điểm cuối năm để triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. 

Qua đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tự giác, đi đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện từ tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình đến ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong công tác và trong quan hệ với nhân dân. 

Quá trình tổ chức thực hiện, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tích cực nghiên cứu, học tập, nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết là trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Vận động, giáo dục người thân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình với tinh thần cầu thị, lắng nghe, thẳng thắn, công tâm để cấp dưới làm theo. Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong chi tiêu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các mục đích cá nhân, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, trong đó, người đứng đầu là trung tâm đoàn kết của cơ quan, đơn vị, có tinh thần đồng chí, đồng nghiệp thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. 

Ngoài ra, cấp ủy, tổ chức Đảng còn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đối với cấp dưới và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu thuộc thẩm quyền quản lý, gắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm theo thẩm quyền. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định; tập thể lãnh đạo các cấp đã thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt tối thiểu 1 lần/tháng.

Trong đó, tập thể và từng thành viên lãnh đạo đã tham gia góp ý với người đứng đầu để kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Theo đó, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân làm tiêu chí đánh giá, nhận xét đối với cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Kết quả, 95% cán bộ, đảng viên và 97% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Qua đó, cổ vũ, động viên việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thanh Hương

Tags Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Yên Bái nêu gương cán bộ đảng viên viên chức người lao động người đứng đầu

Các tin khác
Chi bộ thôn Khao Mang, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải họp bàn xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị và Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 29/3/2018 của Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ (LCCB), công tác điều động, LCCB được Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đặc biệt quan tâm. Các đồng chí được phân công nhiệm vụ đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu, đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ.

Đại biểu Sùng Thị Chư phát biểu ý kiến tại phiên giải trình.

Ngày 28/9, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tổ chức phiên giải trình về một số nội dung trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

Cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng thông qua các cuộc TXCT của HĐND thành phố

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND), thời gian qua, HĐND thành phố Yên Bái đã phát huy vai trò giám sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương,

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình An Hoàng Linh giám sát việc thực hiện nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch tại xã Mỹ Gia.

Việc đổi mới nội dung kỳ họp và tăng cường giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri của HĐND đã góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục