Hội thảo “Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước khu vực phía Bắc"

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/6/2023 | 7:43:02 PM

YênBái - Chiều 28/6, tại Vĩnh Phúc, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Hội thảo chuyên đề về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.. (Ảnh: Trí Dũng- TTXVN)
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Hội thảo chuyên đề về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.. (Ảnh: Trí Dũng- TTXVN)

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp  hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Hội thảo. 

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, tổng số đảng viên được kết nạp trong doanh nghiệp ngoài nhà nước từ năm 2020 đến năm 2022 là 14.521 đảng viên. Trong đó, đảng viên trong công ty cổ phần chiếm 55,11%; doanh nghiệp tư nhân chiếm 15,99%; công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 14,16%; công ty hợp danh chiếm 1,54%; doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm 13,21%. Số lượng đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng đều qua các năm gần đây.

Tại 25 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, từ năm 2020 đến năm 2022 có 8.440 đảng viên được kết nạp trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong đó, số đảng viên được kết nạp trong công ty cổ phần chiếm 62,62%; trong doanh nghiệp tư nhân chiếm 14,55%; công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 11,81%; công ty hợp danh chiếm 0,98%; doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm 9,93%.

Ý kiến các đại biểu cho thấy, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước nói riêng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực miền bắc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Những địa phương kết nạp được nhiều đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là Hà Nội 2.649 đảng viên; Hải Phòng 1.027 đảng viên; Quảng Ninh 750 đảng viên; Bắc Giang 608 đảng viên; Vĩnh Phúc 381 đảng viên.Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (Ảnh: Trí Dũng -TTXVN)
 
Các đại biểu dự Hội thảo tập trung trao đổi về kinh nghiệm phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nhiều đại biểu đề xuất những giải pháp đột phá để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Những giải pháp quan trọng được các đại biểu lưu ý là:

Công tác lãnh đạo của cấp ủy cần quyết liệt, chỉ đạo phải sâu sát; cần có cơ chế, chính sách đặc thù đối với cấp ủy viên, chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Phải kiên trì vận động kết hợp với tạo điều kiện, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cần nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp, thống nhất mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Thành lập đầy đủ tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, làm cơ sở để xây dựng các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội. Đối với khu vực doanh nghiệp trong nước, cần quan tâm kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng; nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng đã thành lập…Toàn cảnh Hội thảo.  (Ảnh: Trí Dũng- TTXVN)

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Trương Thị Mai điểm lại quá trình phát triển tư duy của Đảng về kinh tế tư nhân. Đồng chí khẳng định, chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đã rõ ràng, đầy đủ. Vấn đề là phải tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí nhấn mạnh, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp là người đại diện cho người lao động trong mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có công tác phát triển đảng viên.

Các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng cần quan tâm nâng cao, làm rõ vai trò của đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Trong công tác phát triển đảng, cần chú ý nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp, kiên trì thực hiện các hoạt động vận động, tuyên truyền chủ doanh nghiệp.

Các cơ quan hữu quan cần nghiên cứu mô hình tổ chức, điều kiện sinh hoạt, điều kiện kết nạp đảng sao cho phù hợp với thực tiễn. Quá trình chỉ đạo phải kiên trì, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn.

Các cấp ủy Đảng cần chú trọng số lượng đi đôi với chất lượng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trung ương sẽ nghiên cứu sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo về phát triển đảng trong doanh nghiệp; bổ sung thêm mối quan hệ công tác, tổ chức, chính sách; sửa đổi, rà soát các văn bản có liên quan để tháo gỡ khó khăn về mô hình tổ chức, việc kết nạp đảng, sinh hoạt đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
 
* Cùng ngày, tại Vĩnh Phúc cũng diễn ra Hội thảo chuyên đề về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Bắc. 

Tham dự Hội thảo có các Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đại diện một số tổ chức đảng, tổ chức đoàn của 25 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cho thấy: Trên phạm vi toàn quốc, tổng số đảng viên được kết nạp là học sinh từ năm 2020 đến năm 2022 là 5.042 đảng viên. Tổng số đảng viên được kết nạp là sinh viên từ năm 2020 đến năm 2022 có 12.093 đảng viên. Số lượng, cơ cấu đảng viên được kết nạp là học sinh, sinh viên có chuyển biến theo hướng tích cực. Đảng viên là nữ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo đều tăng qua các năm gần đây.

Tổng số học sinh, sinh viên của 25 tỉnh, thành phố khu vực miền bắc được kết nạp vào Đảng từ năm 2020 đến năm 2022 là 8.620, trong đó học sinh chiếm 17,49%; sinh viên chiếm 82,51%; nữ chiếm 58,64%; người dân tộc thiểu số chiếm 5,82%; học sinh giỏi, sinh viên có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học chiếm 74,52%.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, phân tích đúng thực trạng tình hình và tìm những nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đảng đối với học sinh, sinh viên.

Một số ý kiến nêu lên những khó khăn như: Việc phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể. Một số chi bộ trường trung học phổ thông nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên là học sinh. Một số đảng bộ tỉnh 3 năm nay chưa kết nạp được học sinh, sinh viên vào Đảng.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh thời gian qua khi đã dành sự tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Đồng thời, ông Dương cũng đề nghị, thời gian tới cần nâng cao hơn nữa khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; phải cụ thể hóa, đặt ra chỉ tiêu, giao chỉ tiêu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện; cần quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên đi vào con đường trong sáng, lành mạnh, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành để được đứng vào hàng ngũ của Đảng càng sớm càng tốt. Phải xem công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là quá trình xuyên suốt, liên tục, phải lấp đầy "khoảng trống” nếu không sẽ bị đứt gãy; phải làm sao để quy trình kết nạp phù hợp với đặc điểm, tính chất của thanh niên, chọn điểm rơi hợp lý và coi đây là nhiệm vụ quan trọng.

YBĐT

Các tin khác
Quang cảnh phiên thảo luận ở tổ ngày 24/5

Trong phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội chiều nay - 24/5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia ý kiến cụ thể vào các điều khoản của Dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm (người thứ 5, bên trái) trao đổi với cán bộ phụ nữ cơ sở về đổi mới sinh hoạt Hội.

Xác định đổi mới sinh hoạt chi hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực nghiên cứu, học hỏi những nội dung và hình thức sinh hoạt Hội gắn với vấn đề thiết thân của phụ nữ...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến hiện trường vụ cháy sáng 24/5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính làm 14 người tử vong.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.

Thường trực Ban Bí thư ký Quy định số 146 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục