Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của nông dân Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2023 | 7:42:03 AM

YênBái - Nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân Yên Bái đã đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX đề ra cũng như hoàn thành 13/13 chỉ tiêu nhiệm vụ Tỉnh ủy giao trong nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Đồng chí Giàng A Câu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ hai từ trái sang) kiểm tra hiệu quả mô hình chăn nuôi trâu của Hợp tác xã Thiên An, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình.
Đồng chí Giàng A Câu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ hai từ trái sang) kiểm tra hiệu quả mô hình chăn nuôi trâu của Hợp tác xã Thiên An, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình.

Với mục tiêu phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, những năm qua, Yên Bái đã phát huy được nhiều tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Trong thành tích chung đó có phần đóng góp không nhỏ của nông dân - những chủ thể nông thôn mới đã và đang từng ngày, từng giờ lao động sản xuất, thay đổi diện mạo quê hương bằng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên vô cùng mạnh mẽ.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân (HVND) các dân tộc trong tỉnh phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, hăng hái thi đua lao động sản xuất, XDNTM, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. 

Xác định rõ vai trò của nông dân - những chủ thể XDNTM chính là nhân tố tích cực đưa "tam nông” Yên Bái phát triển theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hạnh phúc”, Ban Thường vụ HND tỉnh đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, nghị quyết của HND Việt Nam, đặc biệt là các chủ trương, nghị quyết, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đến cán bộ, HVND. 

Chú trọng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua Trang Thông tin điện tử tỉnh Hội; nhóm Fanpage, nhóm Zalo của HND các cấp. Theo đó, tỷ lệ cán bộ, HVND được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. 

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 3 từ phải sang) tham quan các sản phẩm OCOP do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các sản phẩm OCOP do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng.

Thực hiện phương châm đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng giải quyết tốt lợi ích thiết thực của HVND, dựa vào nông dân, vì nông dân; quan tâm chỉ đạo xây dựng mới và nâng cao chất lượng các mô hình: chi HND nghề nghiệp, tổ HND nghề nghiệp, chi HND hạnh phúc; quan tâm, xây dựng mẫu người nông dân mới có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX đề ra cũng như các nhiệm vụ trong chương trình hành động tỉnh giao từ năm 2019 - 2022. 

Nông dân và tổ chức HND được cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo xây dựng, từng bước thể hiện rõ vai trò chủ thể, trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, XDNTM; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng địa phương. Đời sống nhân dân nói chung và HVND nói riêng được cải thiện rõ rệt. 

Điển hình là năm 2022, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 94%, tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 82,3%, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%; thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn năm 2022 đạt 28 triệu đồng, dự ước năm 2023 đạt 31,2 triệu đồng; số hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 17,68% năm 2018 xuống dưới 13% năm 2022, trình độ của nông dân ngày càng được nâng lên. 


Đặc biệt, một bộ phận nông dân nhanh chóng tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, chủ động hợp tác, liên kết sản xuất, xây dựng mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Đó chính là nền tảng giúp nông dân toàn tỉnh hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM đạt kết quả nổi bật, đưa Yên Bái trở thành điểm sáng trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc với tổng số 99/150 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 66% số xã trong toàn tỉnh; trong đó có 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 13 xã đặc biệt khó khăn và được công nhận NTM, 2 địa phương là thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ XDNTM, huyện Trấn Yên trở thành huyện miền núi đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn NTM.

Người dân xã Việt Thành (Trấn Yên) tham gia tạo cảnh quan môi trường, góp công xây dựng huyện nông thôn mới.
Nông dân xã Việt Thành (Trấn Yên) tham gia tạo cảnh quan môi trường, góp công xây dựng huyện nông thôn mới.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Trung ương HND Việt Nam, sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền cùng sự nỗ lực của các cấp hội và HVND, 13/13 chỉ tiêu nhiệm vụ Tỉnh ủy giao cho HND đã được hoàn thành trong nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Cụ thể là: phối hợp xây dựng 407 mô hình thực hiện tiêu chí môi trường, thu gom rác thải; giúp đỡ 17 thôn đặc biệt khó khăn XDNTM; xây dựng mới 146 tuyến đường xanh, sạch, đẹp; 175 tuyến thắp sáng đường quê; 244 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã; 37 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; 523 tổ hợp tác; 54 hợp tác xã; chủ trì, phối hợp xây dựng 29 sản phẩm OCOP, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. 

Nhiệm kỳ qua, HND tỉnh đã chỉ đạo thành lập được 20 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 340 thành viên, tạo điều kiện giúp đỡ cho 359 hộ hội viên thoát nghèo bền vững. Toàn tỉnh có 197.952 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Điển hình như chị Lâm Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng (Văn Chấn) và anh Phùng Bình Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông, lâm nghiệp Bình Minh (Yên Bình) là hai gương mặt tiêu biểu vừa vinh dự được nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội. 

Đẩy mạnh tuyên truyền cho các cấp Hội và HVND toàn tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, HND tỉnh đã tích cực tuyên truyền những cách làm mới, sáng tạo thông qua các hội nghị quán triệt, thảo luận, sinh hoạt chi, tổ hội; sinh hoạt câu lạc bộ nông dân; đăng tải tuyên truyền nội dung chuyên đề từng năm về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh Hội, nhóm Fanpage, Zalo Hội nông dân các cấp. 

Làm theo lời Bác, từ năm 2021 đến nay, HVND toàn tỉnh đã tham gia hiến gần 500.000m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, trên 30 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng trên 2.850 km đường giao thông nông thôn và trên 3.000 km kênh mương nội đồng, các công trình hạ tầng nông thôn. 


Thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, các cấp Hội tích cực  tuyên truyền, vận động HVND tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh; "Yên Bái chung sức XDNTM”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của địa phương và HND các cấp tổ chức. 

Qua đó, đã kết nạp mới 13.600 hội viên, đạt 136% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 120 ngàn người, chiếm gần 81% số hộ nông nghiệp toàn tỉnh; giới thiệu được 1.051 cán bộ, HVND ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; giới thiệu 125 cán bộ chủ chốt tham gia cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hiệp thương, giới thiệu 134 cán bộ tham gia HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Riêng năm 2022, HND tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân Yên Bái, thu hút trên 500 đại biểu tham dự. 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Giàng A Câu phát biểu tại Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh năm 2023 do Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) tổ chức.

Để hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028, HND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân; làm tốt công tác kiện toàn tổ chức đi đôi với mở rộng các hình thức thu hút, tập hợp nông dân; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân; xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác, các mô hình kinh tế tập thể; phát huy vai trò chủ thể của nông dân và trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, XDNTM. 

Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Đẩy mạnh tuyên truyền làm chuyển biến tư duy của nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; vận động HVND tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM; đẩy mạnh Phong trào nông dân chuyển đổi số, tích cực tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh... 

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp HND tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và Phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Thanh Hương

Tags ý chí tự lực tự cường khát vọng vươn lên nông dân Yên Bái đại hội nông dân hội viên nông dân

Các tin khác
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục