Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ra chỉ thị về một số nhiệm vụ tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/12/2023 | 9:23:09 AM

YênBái - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Giáp Thìn năm 2024.

Một góc thành phố Yên Bái
Một góc thành phố Yên Bái


Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải bảo đảm các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lễ hội, chương trình vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu xuân, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. 

Nội dung chi tiết như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, để chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho nhân dân đón mừng năm mới 2024 và vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với tích cực triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Chương trình hành động số 188- CTr/TƯ ngày 28/11/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương một cách thiết thực, hiệu quả, xong trước ngày 31/12/2023; khẩn trương quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 28/11/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, cùng với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái, tích cực triến khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới, tạo động lực, khí thế mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực thi đua, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo đà quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái”; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, những đối tượng yếu thế trong xã hội, người dân ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn, động viên các hộ gia đình tự nguyện vươn lên thoát nghèo, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. 

Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Tiếp nhận, điều phối, phân bổ hợp lý các khoản ủng hộ, hỗ trợ của các tố chức, cá nhân, các nhà hảo tâm dành cho người có công, hộ nghèo, các đôi tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

Chỉ đạo cân đối kinh phí chi trả đầy đủ chế độ, chính sách, tiền lương, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp Tết, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước, đảm bảo không có tình trạng nợ lương người lao động.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định; bảo đảm các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lễ hội, chương trình vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu xuân, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh; trong đó, tổ chức tốt Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 ở tất cả các địa phương gắn với ra quân trồng rừng vụ Xuân bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa tập thế mang tính cộng đồng nhằm phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, sự gắn bó, đoàn kết ở các cộng đồng dân cư, dòng họ, thôn, bản, tố dân phố. Kiếm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội.

4. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...), Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 16-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị và các quy định khác có liên quan.

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng, phó các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh nêu cao tinh thần gương mẫu, nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và Chỉ thị này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường nắm tình hình, trực tiếp kiểm tra, phối họp với các địa phương chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho mọi người dân đều được vui Xuân đón Tết tại địa bàn được phân công phụ trách.

Thực hiện nghiêm chủ trương không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

5. Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, bình ổn giá cả, chuẩn bị đủ hàng hóa, dịch vụ chất lượng, đáp ứng như cầu mua sắm của nhân dân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao để thu lợi bất chính. Xây dựng kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận tải, đáp ứng kịp thời, thuận tiện, an toàn nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, không để xảy ra tăng giá vé trái phép, chở quá số người quy định, mất an toàn trong những ngày cao điểm.

Làm tốt công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, công tác phòng, chống dịch bệnh trên người,... Bố trí đầy đủ đội ngũ y, bác sỹ trực 24/24 và bảo đảm đủ thuốc, thiết bị y tế phục vụ việc cấp cứu, chữa bệnh kịp thời cho nhân dân.

6. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động, sự kiện của tỉnh diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, chủ động nắm vững tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa - xã hội của đất nước và của tỉnh. Chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và các vật liệu nổ khác trong dịp Tết.

7. Các huyện, thị, thành ủy trực thuộc chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh môi trường, trang trí các tuyến đường, khu vực trung tâm, trụ sở làm việc,...; chỉnh trang hành lang, hè phố, đường làng ngõ xóm, nhà cửa gọn gàng, sạch, đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước và của tỉnh; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực chống phá, các phần tử cơ hội, bất mãn.

8. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, kịp thời xử lý, báo cáo khi có việc đột xuất phát sinh; chủ động nắm chắc tình hình thuộc lĩnh vực, địa bàn mình được phân công phụ trách; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, cụ thể:

-Thông tin kịp thời, chính xác những vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh về Văn phòng Tỉnh ủy (qua đồng chí Trần Ngọc Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Số điện thoại: 0919.163.909) để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; trường hợp đặc biệt báo cáo trực tiếp các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy qua điện thoại, đồng thời, thông tin với đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

-Tổng hợp tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương và hoạt động đón Tết, vui Xuân của nhân dân, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ (qua Văn phòng Tỉnh uỷ - Fax: (0216)3.852.834; E-mail: phongth. vptu@yenbai.gov.vn), trong đó:

+ Báo cáo nhanh gửi trước l0h00’, ngày 12/02/2024 (Mùng 3 Tết):

+ Báo cáo đầy đủ gửi trước l0h00’, ngày 14/02/2024 (Mùng 5 Tết).

Trước mắt, giao các sở, ngành báo cáo về một số nội dung, gồm: Sở Lao động - Thương binh và xã hội báo cáo kết quả chăm lo tết cho Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo tình hình lương, thưởng Tết của cán bộ, công chức, người lao động, công nhân; Sở Công Thương báo cáo tình hình cung - cầu hàng hóa; Cục Quản lý Thị trường báo cáo kết quả công tác quản lý thị trường; Sở Y tê báo cáo công tác khám, chữa, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm; Sở Tài chính báo cáo tổng hợp các nguồn ngân sách chăm lo, bảo đảm Tết cho nhân dân; Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch báo cáo tình hình, kết quả tổ chức và công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa; văn nghệ, thể dục thể thao trước, trong và sau Tết; Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, báo cáo nhanh trước llh00' ngày 02/02/2024 (tức 23 tháng Chạp), báo cáo đầy đủ trước llh00’ ngày 06/02/2023 (tức 27 tháng Chạp). 

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.

T/M Ban Thường vụ
Phó bí thư Thường trực
(đã ký)
TẠ VĂN LONG

Tags Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái chỉ thị nhiệm vụ Tết Giáp Thìn

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục