Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/12/2023 | 9:03:38 AM

YênBái - Sáng nay - 6/12, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu!

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp.
Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp.

- Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp,

- Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý,

- Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 14 - Kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quyết nghị thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 và thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh; chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp!

>> Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Theo chương trình, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị thông qua 37 nghị quyết, chính sách, đây là những nội dung rất quan trọng, có tác động lớn tới việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

Quá trình chuẩn bị cho Kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ, công phu, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp; cho ý kiến định hướng đối với một số nội dung quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình Kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng, bảo đảm tính thực tiễn, xác thực, khách quan, khoa học, khả thi các nội dung trong báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp.

Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng đối với các nội dung trình Kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, làm cơ sở pháp lý quan trọng để HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Căn cứ nội dung, chương trình của Kỳ họp, tôi xin nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, lưu ý trong quá trình nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị thông qua như sau:

1. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Như các vị đại biểu đã biết, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là sự biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và những khó khăn trong phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19, đã tác động tiêu cực tới kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mà thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh; sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; sự tham gia, phối hợp tích cực, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, cùng với sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển với nhiều kết quả tích cực. Dự ước sẽ có 13/32 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 17/32 chỉ tiêu đạt kế hoạch; còn 02/32 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, với các kết quả chủ yếu như sau:

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,0%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 36/63 tỉnh, thành phố (mặc dù chưa đạt kế hoạch là 7,5%, song đây cũng là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh khó khăn chung); trong đó: Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 5,29%, thứ 3/14 tỉnh trong Vùng; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 6,46%, đứng thứ 7/14 tỉnh trong Vùng (tính riêng công nghiệp đạt 4,12%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng); khu vực dịch vụ đạt 6,03%, đứng thứ 11/14 tỉnh trong Vùng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; giá trị xuất khẩu hàng tăng 16%; lượng khách du lịch tăng 19,4%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 45,4% so với cùng kỳ.

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%, vượt kế hoạch đề ra; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 với gần 1.600 căn nhà. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều đổi mới; trật tự, kỷ cương hành chính được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả rất tích cực.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức thì kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh ta là rất đáng trân trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 vẫn một số tồn tại, hạn chế như đã nêu trong các báo cáo của HĐND và UBND tỉnh trình Kỳ họp.

Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả để tổ chức thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025.

Đại biểu nghiên cứu tài liệu tại Kỳ họp.

2. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Theo dự báo, năm 2024 tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, có mặt nặng nề hơn, gay gắt hơn, tác động tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2023, dự báo tình hình năm 2024, đồng thời bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương Đảng và Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Theo đó, xác định chủ đề của năm là "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh” gắn với phương châm hành động của năm là: "Quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Bám sát Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 bảo đảm đồng bộ, khoa học, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước và của tỉnh, trên tinh thần quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất, bảo đảm lộ trình về đích các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp; thảo luận, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả giai đoạn 5 năm 2021-2025, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

3. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị thông qua một số nghị quyết, chính sách về lĩnh vực tài chính, ngân sách, Dự toán ngân sách địa phương, Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch giao chỉ tiêu biên chế và số người làm việc năm 2024. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, có tác động và ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công nói riêng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo nói chung.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng để Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng dự thảo các nghị quyết trên nguyên tắc tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trên cơ sở các dự thảo nghị quyết đã được UBND tỉnh chuẩn bị và báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh, Tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tích cực thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào nội dung của các dự thảo Nghị quyết để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

4. Cùng với các nghị quyết quan trọng sẽ được thảo luận và quyết nghị thông qua, Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng để xem xét báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn và thực hiện nhiều nội dung khác theo thẩm quyền.

Đặc biệt, Kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2003/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. Đây là công việc hệ trọng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ của người được lấy phiếu tín nhiệm, kết hợp với quá trình theo dõi, đánh giá cán bộ thường xuyên hàng năm, khách quan, công tâm, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm thông qua việc thể hiện chính kiến của mình trên phiếu tín nhiệm.

Thưa các vị đại biểu, khách quý,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp diễn ra trong thời gian 2,5 ngày, với nhiều nội dung rất quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Toàn bộ tài liệu, báo cáo, dự thảo nghị quyết đã được các cơ quan hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ và gửi trước đến các vị đại biểu HĐND tỉnh để nghiên cứu theo đúng quy định.

Một lần nữa, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, chính sách trình Kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ theo luật định.

Đề nghị UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình Kỳ họp để các đại biểu HĐND tỉnh có căn cứ thảo luận, thống nhất thông qua. Ngay sau kỳ họp, cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quyết định, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả.

Đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nội dung còn vướng mắc, bất cập cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Nhiệm vụ của năm 2024 rất nặng nề; tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công! chúc Kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Yên Bái Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

Các tin khác
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Sáng nay - 6/12, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu!

Sáng nay - 6/12, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp cuối năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội CCB tỉnh (người thứ tư, từ phải sang) cùng lãnh đạo Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thăm gian trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã chè Suối Giàng do cựu chiến binh làm chủ.

Sự ra đời của Hội cựu chiến binh (CCB) Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB. Kể từ khi Hội CCB Việt Nam ra đời, Hội đã thu hút đông đảo các thế hệ CCB trong cả nước tham gia. Tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền của Tổ quốc.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh Yên Bái.

Chiều 5/12, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh nhân kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2023).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục