Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái: Tiếp tục bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và thông qua 27 nghị quyết

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/12/2023 | 11:06:30 AM

YênBái - Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiếp tục tiến hành thảo luận tại Hội trường bàn các giải pháp và đề xuất mục tiêu, phương hướng để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024, giai đoạn 2021 - 2025 cùng nhiều nội dung quan trọng khác và thông qua một số nghị quyết đã đệ trình dự thảo.


Trên 50 ý kiến tham gia thảo luận tại tổ

Trước khi bước vào phiên thảo luận tại hội trường, Kỳ họp đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ. Theo đó, đã có trên 50 ý kiến tham gia. 

Qua thảo luận, đa số ý kiến nhất trí với những đánh giá, nhận định  trng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp với sự chuẩn bị đầy đủ, công phu, kỹ lưỡng và có chất lượng. 

Tham gia ý kiến báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và các báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, các ý kiến cũng cơ bản nhất trí. 


Đại biểu Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên tham gia thảo luận tại tổ chiều 6/12.

Về các ý kiến cụ thể, các đại biểu tập trung vào một số nội dung như:tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; thu ngân sách; điều chỉnh phân cấp nguồn thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên từ thuỷ điện về ngân sách tỉnh hoặc giảm tỷ lệ ngân sách cấp huyện được hưởng để đảm bảo thu cân đối ngân sách cho cấp huyện trong điều kiện thiên tai, bất thường xảy ra; ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng những tuyến đường giao thông tại các địa phương được nhân dân đồng thuận tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng để lan tỏa phong trào tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng mở đường giao thông; giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ sở…

Đối với báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, một số ý kiến đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cần tăng cường tổ chức các phiên giải trình, tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu  huyện, xã để mở rộng đối tượng tham gia; tạo điều kiện hoạt động cho các tổ đại biểu HĐND tỉnh.


Quang cảnh Kỳ họp sáng 7/12.

Đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, có một số ý kiến tham gia vào tờ trình về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Bảng giá đất năm 2020 tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 và Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh; mức phụ cấp, hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

12 ý kiến thảo luận tại hội trường

12 ý kiến thảo luận tại hội trường sáng nay đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 và tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn tỉnh năm 2023; làm rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đặc biệt là thu từ tiền sử dụng đất; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.


Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tham gia ý kiến thảo luận tại Hội trường.

Cùng với đó là việc thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện vốn sự nghiệp, giải pháp bảo đảm hoàn thành năm 2024; kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện công tác chuyển đổi số; hiệu quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế tập thể; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông… 

Thông qua 27 nghị quyết quan trọng

Kết thúc phiên thảo luận tại hội trường, Kỳ họp thông qua 27 nghị quyết quan trọng với 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp tán thành. 

Chiều nay, Kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp.

 (1) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

(2) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án phát triển nông nghiệp bền vững và giảm nghèo thông qua quản lý tốt hơn nguồn nước tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, sử dụng Quỹ đặc biệt hợp tác Mê Công - Lan Thương.

(3) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

(4) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trung Tâm, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.

(5) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.

(6) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Tỉnh ủy và các Ban Đảng tỉnh Yên Bái.

(7) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hội trường, nhà làm việc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

(8) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Yên Bái.

(9) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với Tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu), tỉnh Yên Bái.

(10) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, tỉnh Yên Bái.

(11) Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

(12) Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh.

(13) Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

(14) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQHĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Yên Bái.

(15) Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết thông qua quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(16) Nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2019/NĐ-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2019 và số 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

(17) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2024; danh mục các hộ gia đình, cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

(18) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

(19) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

(20) Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2021/NQHĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 - 2025.

(21) Nghị quyết về bổ sung dự toán thu chi ngân sách cấp tỉnh khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài (đợt 2 năm 2023).

(22) Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(23) Nghị quyết quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(24) Nghị quyết thống nhất quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(25) Nghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính; biên chế các Hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; khoán số lượng hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP năm 2024.

(26) Nghị quyết quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh; mức phụ cấp, hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(27) Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.


Thanh Chi - Đức Toàn - Hoài Văn 

Tags Yên Bái HĐND kỳ họp thứ 14 cử tri

Các tin khác
Thường trực HĐND huyện Văn Yên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 69 tại xã Phong Dụ Hạ

Các đại biểu HĐND huyện đã nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát và tái giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương, nơi ứng cử.

Thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 với 28 chỉ tiêu chính được giao, Huyện ủy Mù Cang Chải đã cụ thể hóa thành 47 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

10 năm QĐ 218 ra đời và đi vào thực tiễn cuộc sống, đã góp phần tạo nên bầu không khí dân chủ thực sự. (Ảnh minh họa)

Ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW (viết tắt là QĐ 218) về việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, chiều 6/12, các đại biểu tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình và nghe đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng một số nội dung thảo luận và chia 4 tổ thảo luận về những nội dung trình tại Kỳ họp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục