Yên Bái lấy phiếu tín nhiệm 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/12/2023 | 4:36:12 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, chiều 7/12, dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 đồng chí giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Phát biểu chỉ đạo một số vấn đề liên quan trong việc lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu l việc làm hệ trọng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực thi chức trách, nhiệm vụ và là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Do đó, việc tổ chức thực hiện phải thận trọng, đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo một số vấn đề liên quan trong việc lấy phiếu tín nhiệm.

Để việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, xem xét toàn diện, tổng thể trên hiệu quả công việc, đánh giá khách quan, trung thực, tiếp thu những ý kiến của cử tri để thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm.


Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh.

Tham gia thảo luận tại 4 tổ về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, các ý kiến đại biểu đều thống nhất cao với danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp và khẳng định công tác chuẩn bị, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, những người được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Đồng thời, bày tỏ mong muốn những người được lấy phiếu tín nhiệm cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và sự vững mạnh của bộ máy chính quyền địa phương.


Quang cảnh Kỳ họp chiều 7.12

Về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu đánh giá: các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, phát huy năng lực, hiệu quả hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh và hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà…

Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín; phiếu kèm theo các ô tương ứng với ba mức độ tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.


Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả, trong 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu có 5 người đạt 100% phiếu tín nhiệm cao, 21 người có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 81,13% trở lên.

Tại Kỳ họp, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu:

STT

Họ tên

Chức vụ

Tỷ lệ phiếu tín nhiệm

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Ông Tạ Văn Long

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

52/53

(98,11%)

1

(1,89%)

0

2

Ông Vũ Quỳnh Khánh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

53/53

(100%)

0

0

3

Bà Hoàng Thị Thanh Bình

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

49/53

(92,45%)

4

(7,55%)

0

4

Ông Nguyễn Minh Toàn

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

48/53

(90,57%)

5

(9,43%)

0

5

Ông Hoàng Viễn

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

52/53

(98,11%)

1

(1,89%)

0

6

Bà Hoàng Thị Lan Hương

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

48/53

(90,57%)

5

(9,43%)

0

7

Bà Triệu Thị Bình

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

46/53

(86,79%)

7

(13,21%)

0

8

Ông Trần Huy Tuấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

52/53

(98,11%)

1

(1,89%)

0

9

Ông Nguyễn Thế Phước

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

53/53

(100%)

0

 

0

10

Ông Ngô Hạnh Phúc

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

52/53

(98,11%)

1

(1,89%)

0

11

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

53/53

(100%)

0

 

0

12

Ông Trần Công Ứng

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

53/53

(100%)

0

 

0

13

Ông Đinh Đăng Luận

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

43/53

(81,13%)

10

(18,87%)

0

14

Ông Hồ Đức Hợp

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

35/53

(66,04%)

16

(30,19%)

2

(3,77%)

15

Ông Ngô Thanh Giang

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

44/53

(83,02%)

8

(15,09%)

1

(1,89%

16

Ông Đoàn Hữu Phung

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

50/53

(94,34%)

3

(5,66%)

0

17

Ông Vũ Vinh Quang

Giám đốc Sở Công Thương

45/53

(84,9%)

7

(13,21%)

1

1,89%

18

Ông Đỗ Việt Bách

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

52/53

(98,11%)

1

(1,89%)

0

19

Ông Nguyễn Văn Trọng

Giám đốc Sở Nội vụ

49/53

(92,45%)

4

(7,55%)

0

20

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung

Giám đốc Sở Tài chính

53/53

(100%)

0

0

21

Ông Vương Văn Bằng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

42/53

(79,25%)

11

(20,75%)

0

22

Bà Lê Thị Hồng Vân

Giám đốc Sở Y tế

49/53

(92,45%)

4

(7,55%)

0

23

Bà Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

42/53

(79,25%)

10

(18,86%)

1

(1,89%)

24

Ông Vũ Xuân Hợi

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

47/53

(88,68%)

6

(11,32%)

0

25

Ông Nguyễn Huy Cường

Giám đốc Sở Tư pháp

49/53

(92,45%)

4

(7,55%)

0

26

Ông Trần Việt Quý

Giám đốc sở Xây dựng

48/53

(90,56%)

5

(9,44%)

0

27

Ông Trần Xuân Thủy

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

47/53

(88,68%)

6

(11,32%)

0

28

Ông Nguyễn Kiều Phương

Chánh Thanh tra tỉnh

50/53

(94,34%)

3

(5,66%)

0

29

Ông Lê Minh Đức

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

51/53

(96,27%)

2

(3,73%)

0


Thanh Chi - Đức Toàn - Hoài Văn

 

Tags Yên Bái lấy phiếu tín nhiệm chức vụ HĐND tỉnh

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 7/12, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Triển khai nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về việc thành lập Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 7/12, Ban Tổ chức Trung ương (cơ quan Thường trực của Tiểu ban Điều lệ Đảng) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 67 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh chiều 31-10-2022 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến 13-12.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 2,5 ngày, từ 6 - 8/12. Trong ngày làm việc cuối cùng, ngày mai - 8/12, Kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Dự kiến sẽ có 6 ngành trả lời chất vấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục