19 tác phẩm đạt Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2023 | 4:19:48 PM

YênBái - Gần 300 tác phẩm ở 5 loại hình báo chí tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023, tăng 100 tác phẩm so với năm 2022, là minh chứng cho sức lan toả mạnh mẽ của giải báo chí viết về Đảng qua 3 năm tổ chức.

Chiều 8/12, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Lễ trao giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023.

Dự Lễ trao giải có các đồng chí: Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Chu Đình Ngữ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) giai đoạn 2021- 2025.

Qua 3 năm tổ chức, Giải đã tập hợp ngày càng đông đảo tác giả tham dự, không chỉ là các nhà báo chuyên nghiệp mà còn là những cộng tác viên không chuyên ở trong và ngoài tỉnh, từ Trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, với đa dạng thành phần, nghề nghiệp và trình độ học vấn. 

Tiếp nối thành công các mùa giải trước, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023 đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và cơ cấu giải thưởng. Gần 300 tác phẩm ở 5 loại hình báo chí tham dự, tăng 100 tác phẩm so với năm 2022, là minh chứng cho sức lan toả mạnh mẽ của giải báo chí viết về Đảng. Các tác phẩm tham dự ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu, được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức; thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của những người làm báo đối với sự nghiệp đổi mới của Ðảng, xây dựng và phát triển đất nước nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng.

Chất lượng các tác phẩm tham dự Giải ngày càng được nâng cao, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát các sự kiện, phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới, khó, bức thiết đã và đang đặt ra trong thực tiễn. Qua đó, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, sự nỗ lực và những kết quả quan trọng của tỉnh Yên Bái trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, nhiều tác phẩm tham dự Giải năm nay đã bám sát những vấn đề thời sự, những nội dung căn cốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Qua 2 vòng chấm chọn, Ban Tổ chức đã lựa chọn 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải; 52 tác phẩm có chất lượng gửi tham dự Giải của Trung ương (gồm: 16 tác phẩm báo in, 15 tác phẩm truyền hình, 3 tác phẩm phát thanh và 18 tác phẩm báo điện tử) và 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình phát động, triển khai Giải tại cơ sở.


Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức DUy khẳng định Giải báo chí về Xây dựng Đảng năm 2023 đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định: Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023 đã thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ.


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự tham mưu sâu sát, kịp thời của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - cơ quan thường trực Ban Tổ chức Giải; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp; đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan báo chí, tuyên truyền, đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đã góp phần làm nên thành công của Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023.

Phát huy kết quả rất tích cực của 3 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Giải và các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan báo chí tuyên truyền cùng đội ngũ những người làm báo xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục tham gia hưởng ứng tích cực Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 và Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch của Ban Tổ chức Giải. Các cơ quan báo chí tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tuyên truyền thường xuyên, phong phú và sinh động về Giải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lan tỏa sâu rộng trong và ngoài tỉnh.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức của Giải; khuyến khích và mở rộng hơn nữa phạm vi và quy mô tham gia của các cơ quan báo chí của Trung ương, các phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị nội dung các đề tài cần bám sát các nội dung chung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tiêu chí của Giải Búa liềm vàng; đồng thời, mở rộng, đi sâu khai thác, phản ánh các nội dung, vấn đề thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng có tính chất đặc thù tại địa phương; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ nhà báo luôn đi sâu, đi sát cơ sở, bám sát thực tiễn; chủ động, tích cực, nhạy bén, trách nhiệm trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; cổ vũ, tôn vinh, lan tỏa các gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng nói riêng, các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung. 

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, tuyên truyền, các nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ sáng tác, thông tin, tuyên truyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích nói chung cũng như việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí dự thi các giải báo chí cấp quốc gia và cấp tỉnh, trong đó có các giải báo chí về công tác xây dựng Đảng nói riêng.


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tuấn phát động Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024.

Phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái lần thứ IV- năm 2024 cần bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng Đảng để tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm mang sức lan tỏa tích cực, chuyển tải được mong muốn của nhân dân, nhất là những vấn đề mới, vấn đề chưa được khai thác, đề cập sâu sắc trong thời gian qua, kịp thời phản ánh kết quả về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị; phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, đồng thời đấu tranh phê phán các tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng. 

Đồng chí cũng đề nghị các tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng đòi hỏi phải có cách tiếp cận đúng đắn khách quan, giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo; giúp cho mỗi cán bộ đảng viên soi vào đó để phấn đấu, giữ vững bản chất của người cộng sản và thực sự là tấm gương tiên phong đi trước để "làng nước theo sau". 

Tại Lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Trung Dũng – Phó trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh, đại diện các tác giả đạt giải, đã phát biểu cảm tưởng và hứa đội ngũ những người làm báo sẽ tích cực tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái lần thứ IV - năm 2024 với mong muốn có nhiều tác phẩm hay, có giá trị, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. 


Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả Thanh Hòa - Hồng Dũng - Văn Thông, Truyền hình Quốc hội với tác phẩm: "Chuyện kể từ Khuôn Bổ”.


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tuấn trao giải A cho nhóm tác giả Trung Dũng - Nguyễn Minh - Anh Tuấn với tác phẩm "Yên Bái học tập và làm theo lời Bác".

Tại Lễ trao giải, lần đầu tiên sau 3 năm tổ chức, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Đặc biệt cho tác phẩm "Chuyện kể từ Khuôn Bổ” của nhóm tác giả Thanh Hòa - Hồng Dũng - Văn Thông, Truyền hình Quốc hội. 

 Ban tổ chức đã trao 1 Giải A cho tác phẩm "Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” của nhóm tác giả: Trung Dũng - Nguyễn Minh - Anh Tuấn, Đài PT-TH tỉnh; 3 Giải B cho các tác phẩm: Yên Bái với tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của tác giả Mạnh Cường - Báo Yên Bái, "Nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội" của tác giả Diễm Hằng - Đài PT-TH tỉnh, tác phẩm "Lo cho dân - lan tỏa từ người đứng đầu" của tác giả Đức Toàn- Báo Yên Bái và trao 5 Giải C  cùng 9 Giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. 


Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Chu Đình Ngữ trao giải B cho các tác giả.


Lãnh đạo Báo Yên Bái và Sở Giáo dục - Đào tạo trao giải C cho các tác giả.Ban Tổ chức cũng đã khen thưởng 5 tập thể xuất sắc trong tổ chức triển khai Giải ở cơ sở, gồm: Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Văn Yên (ảnh trên).


Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tuấn trao chứng nhận giải thưởng cho các tác giả đạt giải đợt I Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021- 2023.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức đã trao Chứng nhận giải thưởng cho 7 tác giả đạt giải đợt I Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021- 2023 (cấp Trung ương); trong đó có: 1 giải B thuộc lĩnh vực Báo chí; 2 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích thuộc lĩnh vực Văn học; 2 giải C thuộc lĩnh vực Nghệ thuật.

*DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ ĐẠT GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH YÊN BÁI NĂM 2023:

GIẢI ĐẶC BIỆT: Chuyện kể từ Khuôn Bổ. 

Thể loại: Truyền hình
Nhóm tác giả: Thanh Hòa - Hồng Dũng - Văn Thông, Truyền hình Quốc hội

GIẢI A: Yên Bái học tập và làm theo lời Bác
Thể loại: Truyền hình
Nhóm tác giả: Trung Dũng - Nguyễn Minh - Anh Tuấn, Đài PT-TH tỉnh

GIẢI B:

1. Yên Bái với tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”
Thể loại: Báo in
Tác giả: Mạnh Cường Báo Yên Bái

2. Nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội
Thể loại: Phát thanh
Tác giả: Diễm Hằng - Đài PT-TH tỉnh

3. Lo cho dân - Lan tỏa từ người đứng đầu
Thể loại: Báo điện tử
Tác giả: Đức Toàn - Báo Yên Bái

GIẢI C:

1. Lũ dữ vùng cao Mù Cang Chải và phản ứng của cấp ủy, chính quyền cơ sở
Thể loại: Phát thanh
Tác giả: Đinh Văn Tuấn - Đài VOV khu vực Tây Bắc

2.Phát triển Đảng trong học sinh THPT: Còn bỏ ngỏ những "hạt giống đỏ”!
Thể loại: Báo in
Tác giả: Thanh Ba - Báo Yên Bái

3. Cây thông trên đỉnh Púng Luông
Thể loại: Báo in
Tác giả: Minh Ngọc - Hội LHVHNT tỉnh

4. Hai giờ cùng dân
Thể loại: Truyền hình
Nhóm tác giả: Thu Hòa - Nguyễn Hoàng - Đài PT-TH tỉnh

5. Hành trình đến với quần đảo Trường Sa
Thể loại: Báo ảnh
Tác giả: Nguyễn Đình Thi - Hội LHVHNT tỉnh

 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

1. Người phụ nữ Tày xuất sắc cả "3 vai”
Thể loại: Báo in
Tác giả: Nguyễn Thơm - Báo Yên Bái

2. "Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” - đổi mới, sáng tạo, đột phá trong phương thức lãnh đạo của Đảng ở Yên Bái
Thể loại: Báo in
Tác giả: Thu Hạnh - Báo Yên Bái

3. Hiến đất làm đường ở Lục Yên
Thể loại: Báo điện tử
Tác giả: Đức Mậu - Tạp chí Kinh tế môi trường

4. Chuyện của những người đi "vỡ đất”
Thể loại: Báo in
Tác giả: Ngọc Sơn - Báo Yên Bái

5. Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số
Thể loại: Báo điện tử
Tác giả: Thu Trang - Báo Yên Bái

6. Mùa xuân gặp gỡ những tấm gương tiêu biểu
Thể loại: Truyền hình
Tác giả: Hoài Giang - Đài PT-TH tỉnh

7. Điểm tựa Làng Câu
Thể loại: Truyền hình
Nhóm tác giả: Mỹ Vân - Ngọc NghĩaTrung tâm Văn hóa huyện Văn Yên

8. Ơn Bác, người Mông đã và đang xây dựng, phát triển quê hương Gốc Sấu theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”
Thể loại: Báo điện tử
Tác giả: Đỗ Cao Quyền - Huyện ủy Văn Yên

9. Yên Bái - Đảng vững mạnh, Dân hạnh phúc
Thể loại: Báo in
Tác giả: Nguyễn Tâm - Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI 
GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH YÊN BÁI NĂM 2023

1.  Báo Yên Bái
2.  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
3.  Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh
4.  Hội Nhà báo tỉnh
5.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên.
Thu Trang – Hoài Văn

Tags Yên Bái trao giải báo chí xây dựng Đảng năm 2023

Các tin khác

Ngày 8/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 14- HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu!

Sáng nay - 8/12, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bước vào ngày làm việc thứ ba, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua nghị quyết và bế mạc Kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị mà đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

Sáng 8/12, dưới sự điều hành của đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Vũ Quỳnh Khánh, Hoàng Thị Thanh Bình, Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục