Bài phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/4/2024 | 8:57:11 AM

YênBái - Sáng nay - 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã khai mạc Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng). Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Yên Bái trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy.

>> Sáng nay – 11/4, khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 24 (mở rộng) 

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu đại diện các ban xây dựng Đảng TW và Văn phòng TW Đảng,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Thực hiện Chương trình làm việc, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng) để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2024, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024; xem xét, thông qua chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; sơ kết việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030; thực hiện công tác cán bộ và cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi tới các vị đại biểu cùng các đồng chí tham dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra!

Thưa toàn thể các đồng chí,

Để chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chủ động tham mưu xây dựng các báo cáo, tờ trình để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến và quyết nghị. Tài liệu đã được gửi cho các đại biểu nghiên cứu trước. Trên cơ sở Chương trình hội nghị, tôi xin nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận.

1. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Quý I/2024, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước có những diễn biến mới, bao gồm cả những yếu tố tích cực và tiêu cực tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, chúng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả khá tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2024 đạt 6,06%, xếp thứ 5/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng đạt 6,98% - cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đứng đầu 14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 02/63 tỉnh, thành phố; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,18%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng; khu vực dịch vụ tăng 6,10%, đứng thứ 6/14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 26/63 tỉnh, thành phố. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,18%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,11%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 32%; số lượt khách du lịch và doanh thu dịch vụ du lịch tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ, giải ngân các nguồn vốn đạt 17%, đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố, cao hơn bình quân chung cả nước (là 12,9%),…

Văn hóa - xã hội được có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch lao động nông thôn đạt kết quả tích cực.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội theo quy định; tiếp tục quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán cho Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy găn với phát triển kinh tế; các hoạt động lễ hội gắn với phát triển du lịch được triển khai hiệu quả, đúng quy định. Ban hành và tổ chức triển khai đồng bộ các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân năm 2024.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức giao nhận quân bảo đảm 100% quân số và chất lượng. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai tích cực, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2024 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp so với kịch bản tăng trưởng và cùng kỳ; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế, để xảy ra một số vụ cháy rừng ở nhiều nơi. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chưa có giải pháp căn cơ, hiệu quả để tháo gỡ kịp thời. Có địa phương còn lúng túng, chưa triển khai đúng các bước quy định của Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh trong thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, làm phát sinh vấn đề gây bức xúc, dư luận không tốt trong Nhân dân.

Tại Hội nghị hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu trên cơ sở kết quả triển khai nhiệm vụ quý I/2024 và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những bất cập, hạn chế yếu kém; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp khả thi để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2024.

2. Về Chương tình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy trên nguyên tắc bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương. Đồng thời, thống nhất, đồng bộ với các các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 và các nghị quyết, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến qua các bước để bổ sung, hoàn thiện, trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để tham gia ý kiến sâu sắc, chất lượng đối với dự thảo; tập trung đánh giá khách quan tính phù hợp, sát thực, khả thi của các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu chung của cả nước, của vùng và tình hình thực tế của tỉnh; từ đó đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trước khi ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động.

3. Về dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/01/2021 về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Sau hơn 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và các đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh, ngành du lịch của tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực, nổi bật là:

Các vùng du lịch trọng điểm của tỉnh đã được xây dựng, hình thành rõ nét với các sản phẩm du lịch đặc trưng. Hình ảnh du lịch "Yên Bái - nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” dần tạo dựng được hình ảnh, ấn tượng và chỗ đứng trong thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế. Hạ tầng phục vụ phát triển du lịch từng bước được quan tâm đầu tư, nhất là ở các vùng du lịch trọng điểm.

Đến hết năm 2023, nhiều chỉ tiêu về du lịch đã tăng khá so với thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết, có chỉ tiêu đã vượt mục tiêu của Nghị quyết, như: Lượng khách du lịch đạt trên 2 triệu lượt khách/năm, vượt 39,2% so với mục tiêu đến năm 2025, tăng 2,6 lần so với năm 2021; Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 1.721 tỷ đồng, vượt 14,7% so với mục tiêu đến năm 2025, chiếm khoảng 10% tổng giá trị doanh thu khu vực dịch vụ…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, đó là: Chưa thu hút, triển khai được các dự án phát triển du lịch quy mô lớn; vấn đề liên kết, phối hợp, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị du lịch còn hạn chế; chưa có nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, cuốn hút để giữ chân du khách; hạ tầng phục vụ phát triển du lịch còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu; cơ quan quản lý chuyên ngành và một số đơn vị, địa phương còn thiếu chủ động, tích cực, sáng tạo, có thời điểm còn trì trệ trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và các cơ chế, chính sách của HĐND, UBND tỉnh; một bộ phận cán bộ làm công tác du lịch còn hạn chế về năng lực;…

Tại Hội nghị hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí tập trung phân tích, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, bài bản để thực hiện hiệu quả Nghị quyết và các đề án, chính sách trong thời gian tới.


Các đại biểu tham dự Hội nghị.

4. Về dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đến từ đại dịch Covid-19 cũng như tình hình chính trị, kinh tế thế giới, công nghiệp của tỉnh nhà đã có bước phát triển, đạt được một số kết quả tích cực, đó là: Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng ổn định, bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 10,96%/năm, đứng thứ 4/14 tỉnh trong vùng. Thu hút được 103 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp với tổng vốn đăng ký 23.694 tỷ đồng, tăng 30 dự án, tăng 11.750 tỷ đồng vốn đăng ký so với nửa đầu nhiệm kỳ trước. Đã thu hút được một số doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 85,79%.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp còn chậm, chưa giải quyết triệt để; nhiều dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai; chưa có những dự án lớn sử dụng nhiều lao động chất lượng cao địa phương; các cơ quan quản lý chuyên ngành như: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp còn thụ động, thiếu linh hoạt, chưa tham mưu được nhiều giải pháp đột phá, rõ nét cho phát triển công nghiệp của tỉnh.

Tôi đề nghị các đồng chí tập trung phân tích, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; trên cơ sở đó, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, bài bản để thực hiện hiệu quả Nghị quyết và các đề án, chính sách trong thời gian tới.

5. Về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đã xác định 1 trong 3 đột phá chiến lược là "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thông tin, viễn thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, liên kết nông thôn với đô thị, công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp và liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển”, đồng thời lần đầu tiên đưa tỷ lệ đô thị hóa là một trong 19 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội.

Bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển đô thị, ngày 25/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030 với mục tiêu "Xây dựng hệ thống đô thị tỉnh Yên Bái phát triển bền vững, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; có sắc thái kiến trúc đô thị riêng và môi trường, chất lượng sống tốt; có vị thế và tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, khu vực và quốc tế”.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý phát triển đô thị đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu. Đến hết năm 2023, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 23,3%; có 10 đô thị loại V, 1 đô thị loại IV; đặc biệt, thành phố Yên Bái đã được công nhận là đô thị loại II sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển kể từ khi được công nhận là đô thị loại III. Không gian đô thị ngày càng được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng đồng bộ và hiện đại; chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao...

Tuy nhiên, công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị còn nhiều hạn chế; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chưa cao, chất lượng nhiều đồ án quy hoạch còn hạn chế; kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; Tỷ lệ đô thị hóa đạt được thấp hơn mục tiêu đề ra và còn khoảng cách khá xa so với tỷ lệ bình quân của cả nước; tình trạng vi phạm trật tư xây dựng đô thị còn xảy ra ở nhiều nơi; vai trò là trung tâm động lực, dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị chưa thực sự nổi bật…

Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; thảo luận, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 đã đề ra.

6. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng sẽ xem xét, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nội dung đề ra.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, với nhiều nội dung rất quan trọng, cần có sự nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ lưỡng. Tài liệu đã gửi trước tới các đồng chí, tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng để Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng); chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái kinh tế xã hội Bí thư Đỗ Đức Duy

Các tin khác

Sáng 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng) để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2024, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Wang Cheng, Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCL.

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 10-4, tại thành phố Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp của Trung Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham dự Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam năm 2024.

Chiều ngày 10/4, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều ngày 9-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) quý I năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục