Đề xuất thành lập Hội đồng phê duyệt đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/5/2023 | 8:28:20 AM

Bộ Nội vụ đã bổ sung thêm Quy định liên quan tới thành lập Hội đồng phê duyệt đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo tại dự thảo lần 3 Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm Quy định liên quan tới thành lập Hội đồng phê duyệt đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo.
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm Quy định liên quan tới thành lập Hội đồng phê duyệt đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Bộ Nội vụ đang dự thảo lần 3 Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo dự thảo Nghị định, Hội đồng phê duyệt đề xuất có số lượng từ 5 đến 9 thành viên, bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức phụ trách lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nội dung đề xuất;

Các ủy viên Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về ngành, lĩnh vực liên quan đến nội dung đề xuất, trong đó có 1 ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thành lập Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp đánh giá đề xuất. Văn bản đề xuất kèm kế hoạch, đề án cụ thể (nếu có) phải được gửi cho các thành viên Hội đồng chậm nhất trong thời hạn 7 ngày làm việc trước ngày tổ chức họp Hội đồng.

Hội đồng có trách nhiệm nhận xét, đánh giá đề xuất đổi mới, sáng tạo theo các nội dung sau đây:

Tính cấp thiết của đề xuất;

Cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn của đề xuất;

Phạm vi, đối tượng của đề xuất; hiệu quả và tính khả thi của nhiệm vụ, giải pháp, tác động của đề xuất; thời gian và nguồn lực tổ chức thực hiện; việc thực hiện thí điểm (nếu có).

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng. Cuộc họp Hội đồng phải được thể hiện bằng biên bản.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng ban hành quyết định của Hội đồng về việc phê duyệt và giao cán bộ đề xuất hoặc cá nhân, tổ chức khác thực hiện; trường hợp không phê duyệt đề xuất phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành, quyết định phê duyệt của Hội đồng kèm theo kế hoạch, đề án (nếu có) phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt, trừ các nội dung đề xuất thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Thành lập Hội đồng phê duyệt đề xuất đổi mới sáng tạo nằm trong Chương II dự thảo Nghị định về trình tự, thủ tục đề xuất và phê duyệt đề xuất đổi mới sáng tạo.

Như vậy, khác với lần dự thảo thứ 2 trước đó, lần dự thảo thứ 3, Bộ Nội vụ đã bổ sung thêm Quy định liên quan tới thành lập Hội đồng phê duyệt đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo. Đây là một quy định mới trong dự thảo Nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Đoàn Luật sư tỉnh tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội tại xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn.

Thời gian qua,Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái rất quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến đưa chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) vào cuộc sống, giúp thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội cho người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 có chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” diễn ra từ ngày 1 - 31/5 với nhiều hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn trong tỉnh nhằm chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, động viên công nhân thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa đôi bên cùng phát triển.

BHXH tỉnh Yên Bái khuyến cáo NLĐ cần cân nhắc không nên nhận BHXH một lần mà có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH

Số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần trong những năm qua có xu hướng gia tăng đang đặt ra thách thức đối với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, bởi người lao động (NLĐ) nhận BHXH một lần đồng nghĩa với việc họ giảm, hoặc mất cơ hội được hưởng lương hưu khi về già, ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

Công nhân Công ty TNHH Thủy Ngân, thành phố Yên Bái bốc xếp hàng hóa đi tiêu thụ.

Môi trường làm việc đảm bảo an toàn luôn là điều mà nhiều người lao động (NLĐ) quan tâm khi làm việc tại các doanh nghiệp (DN).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục