Mù Cang Chải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/7/2022 | 7:40:45 AM

YênBái - Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải cho biết, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải hiện có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) luôn được Đảng bộ huyện xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện.

Lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Mù Cang Chải làm việc với cán bộ chủ chốt xã Dế Xu Phình.
Lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Mù Cang Chải làm việc với cán bộ chủ chốt xã Dế Xu Phình.

Theo đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác KTGS; phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và tinh thần thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm... Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin đối với nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra... 

Cụ thể, năm 2021, Huyện ủy đã chỉ đạo kiểm tra thường xuyên đối với 32/32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết (NQ) Đại hội lần thứ XIII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra toàn diện 12 cuộc. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 1 cuộc; cấp ủy cơ sở kiểm tra 11 cuộc. 

Qua kiểm tra, giúp các cấp ủy đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Qua kiểm tra, không có tổ chức đảng phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 30 cuộc chuyên đề. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 2 cuộc; cấp ủy cơ sở kiểm tra 28 cuộc. 

Nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ thị, NQ, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng Đảng; công tác thực hiện quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ và trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện NQ Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Qua kiểm tra, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm nguyên nhân và đề ra các giải pháp giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở. 

Về kiểm tra đối với đảng viên, năm 2021, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 133 đảng viên. Trong đó, cấp ủy huyện kiểm tra 19 đảng viên (là cấp ủy viên cơ sở); cấp ủy cơ sở kiểm tra 114 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức tránh nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế làm việc; tự rèn luyện đạo đức lối sống; thực hiện tiêu chuẩn cấp ủy viên; quy định những điều đảng viên không được làm... 

Qua kiểm tra, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và thực hiện trách nhiệm nêu gương; cán bộ được kiểm tra thực hiện tốt quy định của Đảng, Nhà nước không có đảng viên nào vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. 

Công tác giám sát tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Năm 2021, cấp ủy các cấp chủ động thực hiện giám sát thường xuyên đối với 32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; giám sát chuyên đề 20 cuộc. Trong đó, cấp ủy huyện giám sát 2 cuộc; cấp ủy cơ sở giám sát 18 cuộc. 

Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần NQ Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị... 

Qua giám sát giúp các cấp ủy nắm được những ưu điểm, khuyết điểm, những tồn tại cần khắc phục để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sát với tình hình thực tế của địa phương. Cấp ủy huyện đã thực hiện giám sát đối với 42 đảng viên. Trong đó, cấp ủy huyện giám sát 11 đảng viên (cấp ủy cơ sở). Qua giám sát cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chức trách, nhiệm vụ được giao, không có đảng viên nào vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. 

Trong năm 2021, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành KTGS thường xuyên, chuyên đề đối với tổ chức đảng. Qua KTGS không có tổ chức đảng vi phạm phải xử lý thi hành kỷ luật (giảm 3 tổ chức đảng so với năm 2020). Qua công tác KTGS năm 2021, cấp ủy các cấp trong huyện đã xem xét, xử lý thi hành kỷ luật đối với 29 đảng viên vi phạm (giảm 7 đảng viên so với năm 2020). 

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý kỷ luật đối với 4 đảng viên bằng hình thức khai trừ 3 đảng viên, cách chức 1 đảng viên; cấp ủy cơ sở kỷ luật đối với 25 đảng viên bằng hình thức khiển trách 20 đảng viên và cảnh cáo 5 đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, qua KTGS, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên vi phạm. Trong đó có 1 đảng viên là cấp ủy viên cơ sở bằng hình thức cảnh cáo. Nội dung vi phạm chủ yếu là kê khai lý lịch không trung thực; vi phạm công tác tham mưu việc quản lý đất đai tại xã Khao Mang.

Việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ huyện Mù Cang Chải thời gian qua, nhất là thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm, đã kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Minh Hằng

Tags Mù Cang Chải chỉnh đốn Đảng kiểm tra giám sát tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện "tự diễn biến” ‘tự chuyển hóa” Chỉ thị số 05

Các tin khác
Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

(Hình minh họa)

Quý I/2024, toàn Đảng bộ huyện Lục Yên có 11 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đảng bộ Khối phấn đấu 100% chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể phổ biến, tuyên truyền và có kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào DVK tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. (Ảnh: Một tiết mục tham dự Hội thi DVK năm 2023 tại Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.)

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể khối triển khai tổ chức thực hiện 2 mô hình “Dân vận khéo” (DVK) cấp Đảng ủy Khối là mô hình "Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh" và mô hình “Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạnh phúc"”...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục