Đảng bộ Văn Phú nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/11/2022 | 7:33:30 AM

YênBái - Đảng bộ Văn Phú đã đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm có 100% chi bộ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Mỗi loại hình tổ chức cơ sở Đảng được Đảng bộ xã chỉ đạo tập trung vào những nội dung theo điều kiện, đặc thù.

Đảng bộ Văn Phú tổ chức hướng dẫn đảng viên cài đặt và sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.
Đảng bộ Văn Phú tổ chức hướng dẫn đảng viên cài đặt và sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Đảng bộ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái có 13 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Tống Xuân Toản - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên là làm cho nội dung SHCB phong phú, thiết thực và để SHCB thực sự là nhu cầu của đảng viên…, Đảng bộ đã đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm có 100% chi bộ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Trong đó, tỷ lệ đảng viên dự SHCB bình quân đạt từ 90% trở lên; duy trì 100% chi ủy và chi bộ có sổ ghi biên bản, nghị quyết; phấn đấu 100% các chi bộ trong các cuộc SHCB đạt từ 90 điểm trở lên theo Quy định số 11-QĐi TU, ngày 22/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phấn đấu đến năm 2025 có 2 chi bộ thôn kiểu mẫu trở lên.

Theo đó, bên cạnh tăng cường, nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên..., Đảng bộ xã tập trung đổi mới nội dung SHCB. Trước hết, thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để mọi đảng viên hiểu và xác định rõ vị trí và nhiệm vụ của mình. 

Trong sinh hoạt, phổ biến quán triệt kịp thời nghị quyết và sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự trong, ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận thẳng thần và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Nghị quyết của chi bộ phải bảo đảm rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện… 

Đồng chí Phạm Thị Hồng Thắm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Phú cho biết: Đảng ủy xã yêu cầu chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt. Chú trọng đánh giá đúng tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được cấp trên, chi bộ phân công…; thực hiện nghiêm túc SHCB trên nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”, đến nay có 12/13 chi bộ (trừ Chi bộ Công an) đã sinh hoạt trên nền tảng số. 

Mỗi loại hình tổ chức cơ sở Đảng được Đảng bộ xã chỉ đạo tập trung vào những nội dung theo điều kiện, đặc thù. Cụ thể, đối với chi bộ thôn là kiểm điểm việc tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thôn văn hóa, công tác từ thiện nhân đạo, giảm nghèo, bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo nguồn kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên đi làm ăn xa… 

Với chi bộ sự nghiệp, tập trung kiểm điểm việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên. 

Đối với chi bộ trong lực lượng vũ trang, tập trung bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân; nêu cao ý thức tổ chức, chấp hành kỷ cương, kỷ luật; xây dựng nền nếp chính quy, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… 

Đảng viên Nguyễn Hữu Trí - Chi bộ thôn Bình Sơn cho biết: trong sinh hoạt, Chi bộ đã phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Khi triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Ban Chi ủy đã gắn những chỉ thị, nghị quyết đó với chi bộ, gợi mở để đảng viên liên hệ với bản thân. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm… Năm 2021, Chi bộ Bình Sơn được công nhận đạt chi bộ kiểu mẫu.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Văn Phú tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với các chi bộ; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và dự sinh hoạt ở chi bộ; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo ở các chi bộ trực thuộc, giúp chi bộ trong việc chuẩn bị và tổ chức SHCB đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phát huy dân chủ trong SHCB; nội dung SHCB đúng nguyên tắc, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; đề cao trách nhiệm của đảng viên trong chấp hành chế độ sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong duy trì và nâng cao chất lượng SHCB… 

Thành Trung

Tags Đảng bộ Văn Phú thành phố Yên bái nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Các tin khác
Xã Nga Quán, huyện Trấn Yên có hệ thống giao thông khá hoàn thiện, cảnh quan “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo chính quyền, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nga Quán trở thành lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trạm Tấu và lãnh đạo xã Hát Lừu thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Lò Thị Sơn ở thôn Hát 2, mới thoát nghèo cuối năm 2020.

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, thời gian qua Đảng bộ xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu luôn chú trọng xây dựng Đảng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, duy trì và giữ vững danh hiệu Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra mô hình 05 tại Hợp tác xã 6/12, xã Đào Thịnh (Trấn Yên). Ảnh Minh họa

Đó là giải pháp Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến VNPT E-Learning "Áp dụng trong giảng dạy các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên các lớp đối tượng kết nạp Đảng và lớp đảng viên mới tại Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu tham dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Làng Mảng, xã Tà Xi Láng.

Trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; hàng tháng duy trì định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ, hàng quý định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục