Tạo dấu ấn trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/1/2023 | 7:47:28 AM

YênBái - Hơn 200 tác phẩm thuộc 5 thể loại báo chí với nhiều mảng đề tài mới phong phú, đa dạng, điển hình đã tham gia Giải như chủ trương thực hiện chuyển đổi số, công tác giảm nghèo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác phát triển Đảng ở vùng đồng báo có đạo, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, ngành y tế và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trao giải B Giải Búa liềm vàng tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các tác giả.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trao giải B Giải Búa liềm vàng tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các tác giả.


Lan tỏa sâu rộng giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bám sát hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, ngoài việc hưởng ứng Giải do Trung ương phát động, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được 2 bộ giải thưởng riêng; đồng thời tăng cơ cấu, giá trị giải thưởng, phân rõ vai trò, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia hưởng ứng 2 giải thưởng này. 

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh là những đơn vị đi đầu trong việc thông tin, tuyên truyền 2 giải thưởng đến các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như đông đảo công chúng trong tỉnh. Đây cũng là 3 đơn vị có lực lượng sáng tác hùng hậu, tích cực với nhiều tác phẩm chất lượng cao. 

Các tác phẩm dự thi thường xuyên được cập nhật, tuyên truyền trên hệ thống 3 cơ quan báo chí của tỉnh, hơn 50 trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, đơn vị; 9 Trung tâm Truyền thông - Văn hoá cấp huyện; 153 đài truyền thanh xã, phường, thị trấn và trang fanpage của 12 đảng bộ trực thuộc.

Về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có hơn 1.000 tác phẩm thuộc nhiều thể loại tham gia hưởng ứng sáng tác, quảng bá. Trong đó, lĩnh vực văn học, nghệ thuật có 804 tác phẩm của 190 tác giả, nhóm tác giả; lĩnh vực báo chí thu nhận gần 200 tác phẩm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. 

Về chất lượng, đa số các tác phẩm đã bám sát chủ đề Cuộc vận động, trực tiếp tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm đã chú trọng đến việc phát hiện, biểu dương, cổ vũ các tập thể và cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05; các gương điển hình trong công tác, trong lao động, sản xuất thực hiện tốt lời dạy của Bác. 

Một số tác giả tập trung khai thác những đề tài mới, mang tính thời sự, điển hình như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn 2019 - 2021; việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế trong giai đoạn 2021 - 2022; việc thực hiện chuyển đổi số; ứng dụng nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử"... 

Tiêu biểu như tác phẩm báo in "9X đưa công nghệ 4.0 lên nương chè Kiến Thuận" của tác giả Thanh Hương, Báo Yên Bái. Tác phẩm đã nêu bật tấm gương điển hình học Bác của đảng viên trẻ Đỗ Tuấn Lương mang tri thức khoa học về cống hiến cho quê hương. Từ thực tế kinh doanh chè của HTX Kiến Thuận và hành trình thay đổi tư duy số cho cả vùng chè của 9X Đỗ Tuấn Lương cho thấy, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thương mại điện tử chính là giải pháp hiệu quả, chất lượng và bền vững, đưa hương chè Kiến Thuận bay cao, bay xa hơn, góp phần quảng bá thương hiệu chè Văn Chấn nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung với các đối tác lớn trong nước và quốc tế. 

Tác phẩm truyền hình "Chi bộ thôn Tân Bình học Bác để xây dựng quê hương" của tác giả Thùy Trang - Trần Tiến, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tập trung phản ảnh, nêu gương các đảng viên  trong Chi bộ Tân Bình luôn tâm huyết, trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến, hiến kế  để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chi bộ và Đảng bộ địa phương đề ra. Qua đó, khẳng định và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, quyết tâm của mỗi người dân xây dựng Tân Bình thành thôn tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. 

Bên cạnh đó, những tác phẩm như tiểu thuyết "Bất khuất Mường Lò" của tác giả Trần Cao Đàm, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh; tác phẩm "Tấm Lòng" thuộc thể loại tranh sơn mài của tác giả Đào Hữu Đạt, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh cũng được Ban Tổ chức đánh giá cao, tạo hiệu ứng lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao giải cho 53 tác phẩm; khen thưởng 10 tập thể và 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 1, giai đoạn 2021 - 2023.


Ban biên tập Báo Yên Bái họp triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022 và Đợt 1 Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến lãnh đạo các phòng chuyên môn. 

Dấu ấn tuyên truyền về xây dựng Đảng

Hơn 200 tác phẩm thuộc 5 thể loại báo chí với nhiều mảng đề tài mới phong phú, đa dạng, điển hình đã tham gia Giải như chủ trương thực hiện chuyển đổi số, công tác giảm nghèo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác phát triển Đảng ở vùng đồng báo có đạo, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, ngành y tế và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái... 

Trong đó, nổi bật như: Tác phẩm "Cuộc cách mạng” chuyển đổi số ở Yên Bái của tác giả Mạnh Cường, Báo Yên Bái. Tác giả đã tập trung khắc họa một cách tổng thể công tác chuyển đổi số ở Yên Bái, từ quyết tâm thay đổi từ tư duy, nhất quán trong quan điểm chỉ đạo đến những cách làm thông minh, đổi mới, phù hợp với thực tiễn của tỉnh trong quá trình thực hiện. Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, tạo đột phá để phát triển kinh tế - xã hội và mang đến sự hài lòng và hạnh phúc cho người dân. 

Tác phẩm "Mặt trận không tiếng súng nhưng quyết liệt, phức tạp và lâu dài” của tác giả Bội Đông, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh gồm 4 bài đã vạch trần những âm mưu thủ đoạn thâm độc và phản bác lại những quan điểm sai trái, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống của các thế lực thù địch một cách sắc bén, kịp thời, có hiệu quả là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. 

Các tác phẩm dự Giải đều là kết tinh đứa con tinh thần của các tác giả chuyên và không chuyên trong việc phản ánh sinh động về công tác xây dựng Đảng. Vì thế, chất lượng của Giải ngày càng có chiều sâu, hài hòa giữa "xây” và "chống”, góp phần vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. 

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 15 tác phẩm, 6 tập thể để trao giải và khen thưởng ở tỉnh; lựa chọn 35 tác phẩm, 2 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí để tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc vận động Nguyễn Minh Tuấn đánh giá: "Giải đã được tổ chức thành công tốt đẹp, có tác động tích cực đến đời sống chính trị - xã hội; khích lệ, động viên và thu hút được đông đảo phóng viên, nhà báo, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Điều đó thể hiện sức thuyết phục, sự lan tỏa của cả 2 Giải thưởng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư. Đồng thời cho thấy tình cảm, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, đặc biệt là tâm huyết rất lớn của những người làm báo, văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ”.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023 và Đợt 2 Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2025 đã được Ban Tổ chức phát động. 

"Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần chủ động nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thấu hiểu mục tiêu mà đại hội đề ra trong nhiệm kỳ này là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc (đối với tỉnh Yên Bái là nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân) và phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cuộc vận động Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh.

Mạnh Cường

Tags xây dựng Đảng giải báo chí về xây dựng Đảng Giải Búa liềm vàng tỉnh Yên Bái Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Các tin khác
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và thị xã Nghĩa Lộ trao đổi với đảng viên, nhân dân bản Đoàn Kết, xã Sơn A trong dịp dự sinh hoạt Chi bộ bản.

Năm 2022, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ xác định: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ một cách cụ thể, không chung chung; có trọng tâm, trọng điểm và đánh giá bằng định lượng, không định tính. Vì vậy, cùng với các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng những mô hình và cách làm cụ thể, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Ảnh Tạp chí Mặt trận

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo, thu được kết quả rất tích cực và ngày càng thể hiện rõ quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người bình đẳng trước pháp luật, tạo được niềm tin mới trong toàn Đảng, toàn dân.

Lãnh đạo Huyện ủy Văn Yên trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Sáng 9/1, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị lần thứ XVI (mở rộng) đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, và phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên trao đổi với cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy và Huyện đoàn Trấn Yên về công tác phát triển đảng viên.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Trấn Yên đã có nhiều giải pháp thiết thực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện chú trọng bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục