Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái phát huy trách nhiệm nêu gương

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2023 | 7:42:52 AM

YênBái - Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái hiện có 8 chi bộ trực thuộc với 112 đảng viên. Việc phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ, đảng viên đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

 Đảng bộ Sở đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên để tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CBĐV, CCVC). 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết trung ương và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.


Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề theo từng năm đã tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tạo sự nhất quán, đồng thuận, nâng cao trình độ nhận thức của CBĐV, CCVC và người lao động; kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý những sai phạm; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của CBĐV. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, CBĐV, CCVC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoạt động chuyên môn . 

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2023, toàn ngành xây dựng 27 mô hình, điển hình tiên tiến; trong đó, có 9 mô hình tập thể, 18 mô hình cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như mô hình: thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế đối với học viên cai nghiện; từ lời dạy của Bác đến đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt công tác giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng tập thể chi bộ "Kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”... 

Các mô hình đều hoạt động có hiệu quả và tạo được sức lan tỏa, giúp toàn ngành hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Năm 2022, tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 19.000 người, đạt 110% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 22.346 đạt 114,6% kế hoạch; chuyển dịch được 7.946 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đạt 119,5% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,1%, vượt mục tiêu kế hoạch, tăng 1,27% so với năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 12,92%, giảm 5,15% so với năm 2021, đạt 127,5% so với mục tiêu đã đề ra tại Kế hoạch 62 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: năm 2023, Đảng bộ Sở tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy chi bộ và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị về vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong tư tưởng, hành động gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức CBĐV, CCVC của ngành. 

Mỗi CBĐV sẽ coi trọng nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận và coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân. Đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của CBĐV, CCVC. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các quy định về trách nhiệm nêu gương của CBĐV; cụ thể hóa thành nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày của  CBĐV; xây dựng nhân rộng gương điển hình tiên tiến gắn với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên và đánh giá CBĐV,CCVC hàng năm. 

Thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, công tâm trong đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên gắn với đánh giá CBĐV,CCVC hàng năm; giải quyết hài hòa quyền, lợi ích chính đáng của CBĐV, CCVC và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đức Toàn

Tags Đảng bộ lao động xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái phát huy trách nhiệm nêu gương

Các tin khác
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự - quốc phòng được khen thưởng.

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân khu 2 về tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai thực hiện các kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ trong toàn Đảng bộ.

Xã Mai Sơn xây dựng vườn ươm cau để trồng 2 bên đường liên thôn, tạo cảnh quan, môi trường xanh.

Xác định chi bộ là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, Đảng ủy xã Mai Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nắm bắt hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng BIDV Yên Bái (ảnh tư liệu).

Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã phát huy tốt vai trò, xây dựng phong trào công nhân, quản lý đội ngũ đảng viên, tuyên truyền, giáo dục quần chúng trong các đơn vị doanh nghiệp chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên chăm lo đời sống NLĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ, hoà mình vào bầu không khí thi đua lao động sáng tạo…, qua đó góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững.

Gia đình ông Cù Văn Phú tự nguyện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình mở rộng đường đầm vối.

Được chọn là 1 trong 4 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên thực hiện các tiêu chí xây dựng tổ dân phố văn minh, góp phần xây dựng thị trấn Cổ Phúc đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024, Chi bộ tổ dân phố 7, thị trấn Cổ Phúc xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay trên tinh thần quyết tâm cao. Ở nơi chi bộ đi đầu này luôn có những đảng viên mẫu mực, quần chúng sẵn sàng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục