Văn Chấn quan tâm phát triển đảng viên mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/6/2023 | 7:34:22 AM

YênBái - Với nhiều giải pháp, chỉ đạo sát sao, từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2023, Huyện ủy Văn Chấn đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 809 quần chúng ưu tú; kết nạp 720 đảng viên mới; trong đó, có 247 đảng viên được kết nạp trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nghĩa vụ; công nhận 657 đảng viên chính thức.

Qua các phong trào của Đoàn là cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Qua các phong trào của Đoàn là cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, phát triển đảng viên là nhiệm vụ cốt lõi, thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Khắc phục những khó khăn về nguồn và số lượng cán bộ trẻ được tiếp nhận, tuyển dụng tại các cơ quan, đơn vị; chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân khó thực hiện; thanh niên đi làm ăn xa... huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện, kết quả phát triển đảng viên đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XXI và nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện kế hoạch và các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, xác định chỉ tiêu kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ là 1.150 đảng viên. 

Hàng năm, làm tốt công tác đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định xem xét, quyết định kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức đảm bảo theo quy định. Trên cơ sở kế hoạch tỉnh giao kết nạp 260 đảng viên mới/năm, Huyện ủy giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc rà soát, xác định số lượng quần chúng có đủ điều kiện phát triển Đảng; chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tham mưu thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng đối với quần chúng ưu tú, công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị đủ điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn và đúng quy định. 

Một trong những giải pháp quan trọng được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở là rà soát, lựa chọn quần chúng ưu tú trong danh sách khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an nghĩa vụ  hàng năm để tổ chức một đến hai lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong tháng 10 năm trước; bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kết nạp đảng viên mới trong số quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ vào tháng 1 năm sau (trước thời điểm giao nhận quân hàng năm). 

Điều này, có ý nghĩa rất lớn, động viên, khích lệ tân binh trước khi lên đường nhập ngũ; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện kế hoạch tuyển quân hàng năm. Mặt khác, quần chúng đủ điều kiện nhập ngũ, đều đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn, có cả các trường hợp có trình độ cao đẳng, đại học về chuyên môn…. 

Đặc biệt, đã được các đơn vị công an, quân đội thẩm tra về tiêu chuẩn chính trị nên hoàn toàn đủ điều kiện để phát triển Đảng với chất lượng cao hơn hẳn số lượng thanh niên đang tham gia lao động sản xuất ở thôn, bản, tổ dân phố. Các đảng viên được kết nạp trước thời điểm lên đường nhập ngũ sẽ được rèn luyện, thử thách, theo dõi để công nhận đảng viên chính thức trong quân đội và khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về sẽ là nguồn bổ sung cán bộ cho địa phương, cơ sở. 

Đồng chí Mai Mộng Tuân - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: công tác phát triển đảng viên đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Các cấp ủy cơ sở luôn chủ động trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có kế hoạch bồi dưỡng quần chúng ưu tú. 

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp ủy đảng đã làm tốt việc phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng ưu tú để phát triển đảng. Việc xét, lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào danh sách đối tượng cảm tình Đảng, cử quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng đều được các chi bộ, cấp ủy họp, thống nhất lựa chọn, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Điều lệ Đảng. 

Với nhiều giải pháp, chỉ đạo sát sao, từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2023, Huyện ủy đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 809 quần chúng ưu tú; kết nạp 720 đảng viên mới; trong đó, có 247 đảng viên được kết nạp trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nghĩa vụ; công nhận 657 đảng viên chính thức. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua đánh giá, Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Chấn cũng xác định những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm tại một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự chủ động; có đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng; còn có đảng viên chính thức được cấp ủy phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình...
Anh Dũng

Tags Văn Chấn đảng viên mới công an nghĩa vụ quần chúng ưu tú nguyên tắc quy trình quy định Điều lệ Đảng

Các tin khác
Huyện đoàn Văn Chấn thường xuyên tổ chức sinh hoạt Đoàn tại các  “địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Trong ảnh: Đoàn Trường THPT Văn Chấn tổ chức sinh hoạt Đoàn tại Di tích lịch sử cấp quốc gia đèo Lũng Lô, xã Thượng Bằng La.

Năm 2022, Văn Chấn là một trong những huyện nằm trong tốp đầu của cả nước có tỷ lệ đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên ưu tú đạt cao. Các tổ chức Đoàn đã tận dụng nhiều lý lẽ, thực tiễn, đặc biệt là đề cao truyền thống gia đình, truyền thống dòng họ từ quá khứ đến hiện tại để khơi dậy, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên của đội ngũ đoàn viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh trao đổi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với Bí thư Chi bộ và người dân thôn 4.

Đại hội Đảng bộ xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng xã Đào Thịnh trở thành xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tham luận.

Sáng 26/5, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức tọa đàm về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 25/5, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Yên Bái phối hợp với Huyện uỷ Lục Yên tổ chức lớp bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở năm 2023 cho 100 đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục