Nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/3/2023 | 2:56:06 PM

YênBái - Nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, Chương trình phát triển thanh niên của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên...

Tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. (Ảnh: Thành Trung)
Tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. (Ảnh: Thành Trung)

Thời gian qua, thực hiện Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 1/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi…, công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ Đoàn không ngừng lớn mạnh; chất lượng các hoạt động, phong trào Đoàn không ngừng được nâng lên, tạo điều kiện cho các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của tỉnh.

Nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, Chương trình phát triển thanh niên của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống có hoài bão, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng..., các cấp, các ngành trong tỉnh cần thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 20/2/2023 của UBND tỉnh triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2023, đảm bảo những yêu cầu như: cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép các chương trình mục tiêu, đề án, dự án, các hoạt động trong từng lĩnh vực có liên quan đang được thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Theo đó, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Thanh niên số 57/2020/QH14; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030; tổ chức đối thoại với thanh niên; thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện để tổ chức, triển khai thực hiện việc giải quyết chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng, xã hội theo đúng trình tự, quy định hiện hành. 

Đồng thời, quản lý tốt các đội thanh niên tình nguyện của địa phương, đơn vị và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội của thanh niên trên địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên…, đặc biệt là thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030. Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên… 

Qua đó, phát huy kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh thời gian qua, góp phần để Yên Bái thực hiện thành công Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030.

Thành Trung

Các tin khác
Người Mông Yên Bái gìn giữ nét văn hóa riêng có của dân tộc mình. (Ảnh: Thanh Miền)

Các ngành công nghiệp văn hóa là những ngành sản xuất, tái sản xuất, phổ biến, tiêu dùng các sản phẩm và các dịch vụ văn hóa bằng phương thức công nghiệp hóa, tin học hóa, thương phẩm hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa đa dạng của xã hội. Sở hữu nhiều di tích, di sản văn hóa, Yên Bái có tiềm năng rất lớn để phát triển ngành công nghiệp văn hóa; trong đó, có du lịch văn hóa.

Nghi lễ dâng hương tại lễ hội Đền Mẫu Nam Cường, thành phố Yên Bái.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm...

Thể hiện gây hiểu nhầm là báo, chủ yếu diễn ra trên môi trường điện tử. Ảnh: baochinhphu.vn

Giải quyết các vấn đề về "tư nhân hóa báo chí", "báo hóa" tạp chí, trang tin, mạng xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra đối với công tác quản lý báo chí trong năm 2023.

Năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục