Yên Bái giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/5/2022 | 7:43:36 AM

YênBái - Cùng với tiêu chí về môi trường thì tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới đòi hỏi quyết tâm chính trị, sự đồng thuận rất cao của cấp ủy, chính quyền các cấp; trong đó, lực lượng công an làm nòng cốt.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Văn Yên vận động người dân xã Viễn Sơn tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Văn Yên vận động người dân xã Viễn Sơn tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) là một trong những nội dung tiêu chí quan trọng, góp phần vào thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh. Thực tế sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM trên địa bàn tỉnh cho thấy, cùng với tiêu chí về môi trường thì tiêu chí về xây dựng xã đạt chuẩn an toàn về ANTT đòi hỏi quyết tâm chính trị, sự đồng thuận rất cao của cấp ủy, chính quyền các cấp; trong đó, lực lượng công an làm nòng cốt. 

Để thực hiện tốt công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức XDNTM” gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh giai đoạn 2017 - 2021”. 

Qua đó, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn thể cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân; xây dựng, ban hành và triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)”. 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chú trọng công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn nông thôn để chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh nông thôn và an ninh kinh tế…, giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư khiếu kiện, tố cáo, không để khiếu kiện kéo dài và trở thành "điểm nóng”, góp phần đảm bảo các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia XDNTM, đặc biệt là chỉ tiêu trong tiêu chí 19.2 về "Giữ vững ANTT xã hội”. 

Theo đó, hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh tới cơ sở đều xây dựng nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”.

Với việc hoàn thành điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 160/160 xã, thị trấn, đảm bảo mỗi xã có từ 3 đồng chí trở lên, lực lượng công an các huyện, thị, thành phố cho tới các xã đã chủ động xây dựng chương trình công tác, nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND các cấp và triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch của Công an tỉnh, công an huyện về việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Song song với việc phối hợp cùng các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức họp dân phát động Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, lực lượng công an toàn tỉnh đã bám sát cơ sở, địa bàn thực hiện "ba cùng”, "bốn cùng” với dân để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân ở tất cả các địa bàn xã, phường, huyện, thị, thành phố trong tỉnh nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giữ gìn ANTT là điều kiện quan trọng góp phần XDNTM; đồng thời, tích cực lựa chọn, nhân rộng và duy trì nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, trở thành những mô hình tiêu biểu về công tác tự quản, tự phòng ngay từ mỗi cơ sở.

Tính riêng trong 2 năm qua, Phong trào "Toàn dân BVANTQ” đã duy trì, củng cố được 1.328 tổ hòa giải với gần 8.000 thành viên; 559 tổ an ninh nhân dân với gần 2.650 thành viên; gần 2.500 tổ tự quản với trên 44.000 thành viên và hơn 200 tổ an ninh xung kích với gần 3.400 thành viên. Qua đó, huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa xã hội, hạn chế nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

Nhờ vậy, công tác đảm bảo ANTT dần đi vào nề nếp, góp phần kiềm chế tội phạm, tạo lập thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao tỷ lệ thôn, bản, khu phố văn hóa, dòng họ, gia đình văn hóa, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. 


Các cán bộ, chiến sĩ công an cùng đoàn viên thanh niên chung sức kiên cố hóa đường giao thông liên thôn, bản. 

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 88/150 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 16 xã đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2016-2021, toàn tỉnh có 82 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; trong đó, huyện Trấn Yên là huyện đầu tiên trong 7 tỉnh Tây Bắc về đích huyện NTM. 

Các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã công nhận được 46 thôn, bản đạt chuẩn thôn NTM; trong đó, có 36 thôn đặc biệt khó khăn và 96 thôn, bản đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Riêng trong năm 2021, toàn tỉnh có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM; 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Đây thực sự là kết quả đáng trân trọng của tỉnh trong phong trào thi đua XDNTM từ công tác đảm bảo tốt ANTT ở cơ sở. Song, thực tế cũng chứng minh, tiêu chí 19.2 là một tiêu chí "động". 

Do đó, để giữ vững được kết quả này, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an triển khai, thực hiện các biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm các vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành "điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Đồng thời, thường xuyên củng cố, duy trì các mô hình phòng, chống tội phạm, các tổ chức quần chúng trong Phong trào "Toàn dân BVANTQ”. Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 753, ngày 4/5/2021 về việc điều chỉnh tiêu chí số 5.1 trong nhóm tiêu chí số 5 về ANTT - Hành chính công tại Quyết định số 2682, ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. 

Theo đó, tính đến đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 122/150 xã đạt tiêu chí 19.2 về "Giữ vững ANTT xã hội và đảm bảo bình yên”, đạt 87,3%. 

Để nâng cao chất lượng tiêu chí ANTT trong XDNTM tại các địa bàn từ vùng thấp tới vùng cao của tỉnh, lực lượng công an còn phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của tiêu chí "An toàn về ANTT và đảm bảo bình yên"; chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách về tôn giáo, dân tộc; đẩy mạnh sản xuất, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc dân tộc; phát huy vai trò các già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo, dân tộc tham gia XDNTM; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn giáp ranh giữa các xã XDNTM và thành thị. 

Cùng với việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và duy trì các mô hình ANTT: "Tiếng kẻng an ninh”, "Bóng điện an ninh”, "Tổ tự quản về ANTT”…, lực lượng công an còn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tích cực tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, vừa đảm bảo giữ gìn ANTT vừa tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Qua đó, góp phần cùng chính quyền và nhân dân phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Xác định rõ mục tiêu XDNTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ có trên 80% tổng số xã đạt chuẩn NTM; khoảng 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thêm 2 huyện Văn Yên, Yên Bình đạt chuẩn huyện NTM; nâng mức thu nhập bình quân một năm của người dân nông thôn lên trên 50 triệu đồng và huyện đặc biệt khó khăn Mù Cang Chải cơ bản thoát khỏi huyện nghèo. 

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đó đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội; trong đó, có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng công an trong công tác đảm bảo giữ gìn ANTT. 
Thanh Hương

Tags Yên Bái an ninh trật tự xây dựng nông thôn mới công an tổ hòa giải

Các tin khác
Thanh long ruột đỏ xã Hưng Khánh phấn đấu đạt sản phẩm OCOP. Trong ảnh: Nông dân xã Hưng Khánh chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc thanh long.

Thực hiện phong trào Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Nông dân (HND) huyện Trấn Yên đã tập trung tuyên truyền, lựa chọn các tiêu chí xây dựng NTM để chỉ đạo các cấp Hội thực hiện.

Nhân dân xã Xuân Tầm bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, mặc dù điểm xuất phát thấp, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, xã Xuân Tầm đang tập trung huy động mọi nguồn lực phấn đấu đến tháng 11/2022 hoàn thành và ra mắt xã nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch của UBND huyện.

Huyện đoàn Yên Bình hỗ trợ cây giống cho hộ gia đình đoàn viên thanh niên nghèo.

Nhiều công trình tiêu biểu của tuổi trẻ Yên Bình để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân như các công trình "Thắp sáng đường quê” với chiều dài gần 1km tại các thôn: Ngòi Quán (Cảm Nhân), Cối Máy (Yên Thành), Ngòi Lẵn (Xuân Long)...

Lãnh đạo xã Hán Đà tham quan mô hình trồng bưởi chất lượng cao.

Sau khi được công nhận nông thôn mới (NTM) năm 2016, xã Hán Đà đã không ngừng phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân theo tiêu chí xã NTM nâng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục