Trạm Tấu tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/8/2023 | 7:40:51 AM

YênBái - Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Trạm Tấu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa VII, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Giàng A Thào kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 tại xã Xà Hồ.
Đồng chí Giàng A Thào kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 tại xã Xà Hồ.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII; bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận. Đồng thời, ban hành đầy đủ kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 hàng năm chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy để xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả...”. 

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu trao đổi: "Huyện ủy đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; tổ chức phổ biến, quán triệt tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham dự tại hội nghị cấp huyện đạt trên 99%. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Kết quả, 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Kết luận 01 và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập tại các hội nghị tại cơ sở đều đạt từ 98% trở lên... Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa, lãnh đạo thực hiện nội dung đột phá về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy gắn với Quy định thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái. 

Qua triển khai, trên 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân toàn khóa về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có sự gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống với việc hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua tự phê bình và góp ý, phê bình của tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị. Qua đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên được xếp loại nêu gương tốt năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể: năm 2021, tỷ lệ cán bộ, đảng viên được xếp loại nêu gương tốt đạt 89,6%; năm 2022, đạt 90%. 

Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 30/3/2021 về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. Trong hơn hai năm qua, toàn huyện đã có 82 đơn vị, hộ gia đình và 72 cá nhân đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, huyện đã lựa chọn 9/10 mô hình tập thể (với 23 đơn vị, 5 hộ gia đình) và 15 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến cấp tỉnh; 54 tập thể và 57 cá nhân còn lại thực hiện tại cơ sở... 

Qua kiểm tra, các mô hình tập thể cơ bản thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Các đơn vị đều nắm được các tiêu chí xây dựng tập thể điển hình tiên tiến. Nghiêm túc triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch của tập thể thực hiện Chỉ thị 05. Các cá nhân được lựa chọn đăng ký xây dựng mô hình đều nắm được các tiêu chí cụ thể và đã xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các cá nhân được lựa chọn, tích cực trong lao động sản xuất, có nhiều cống hiến, đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 05 của Huyện ủy Trạm Tấu trong hơn 2 năm qua, đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Qua đó, tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và thực hiện các nhiệm vụ chính trị hàng năm của Đảng bộ huyện. 

Minh Hằng

Tags Trạm Tấu Chỉ thị 05 Kết luận số 01 tư tưởng đạo đức phong cách

Các tin khác
Tuổi trẻ Công an huyện Trạm Tấu hỗ trợ xây dựng 4 công trình phúc lợi, trong đó có 2 công trình sân chơi cho học sinh tại 2 xã Pá Lau, Bản Mù, 2 công trình tường rào cho điểm trường mầm non tại 2 xã Tà Xi Láng, Bản Mù...

Thực hiện phong trào “Thanh niên công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2019-2023, Đoàn Công an huyện Trạm Tấu với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của Đảng bộ và các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Lãnh đạo Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Ban Giám hiệu Trường PTTH Nguyễn Huệ về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng trường học hạnh phúc.

Đến nay, toàn Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 401 mô hình, 715 điển hình tiên tiến các cấp đăng ký học và làm theo Bác.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ và phường Pú Trạng chung tay giúp đỡ Trường Mầm non Hoa Lan xây dựng vườn ươm cho bé.

Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng công tác dân vận, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị.

Thành đoàn Yên Bái thực hiện công trình

Mô hình “Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh” là mô hình điểm về thực hiện Chỉ thị 05 cấp thành phố do Thành đoàn Yên Bái xây dựng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục