Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/10/2023 | 8:11:50 AM

YênBái - Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhiều năm qua, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã tăng cường đưa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường nhằm củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, giảng viên.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh tham gia Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2023.
Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh tham gia Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2023.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tư tưởng; có những định hướng, tạo môi trường tốt để khuyến khích, thúc đẩy cán bộ, giảng viên chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo", hiện thực hóa bằng những kế hoạch hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Nhà trường gắn đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên với cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, như ưu tiên những người có thành tích cao nâng lương trước thời hạn, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, công tác cán bộ… Đây cũng là chủ trương tạo động lực để khuyến khích cán bộ, giảng viên chủ động, tích cực trong việc học tập, làm theo Bác. 

Nhà trường cũng thường xuyên cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương, tổng kết thực tiễn sau mỗi đợt nghiên cứu, lồng ghép, vận dụng các nội dung đó vào từng bài giảng cụ thể, góp phần nâng cao trình độ, tạo những chuyển biến và dấu ấn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các giảng viên thông qua các bài giảng vừa truyền thụ, chia sẻ tri thức vừa góp phần lan tỏa tấm gương về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến người học. Từ đó, mỗi cá nhân học viên nâng cao nhận thức, ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng nhiệm vụ cụ thể của cá nhân và là những tuyên truyền viên trong gia đình, cơ quan, địa phương để đưa việc học và làm theo Bác trở thành thói quen tự giác và nếp sống hàng ngày của mỗi người. 

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của đơn vị, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình giảng dạy, học tập tại Trường Chính trị tỉnh đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cán bộ, giảng viên và học viên, đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. 

Nhà trường đã đưa vào giảng dạy ở 70 lớp với trên 4.670 lượt học viên tham gia; trong đó, đào tạo trung cấp lý luận chính trị 25 lớp với gần 1.900 học viên (trong chương trình đào tạo này, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có 60 tiết); các lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ là 45 lớp với 2.832 học viên, gồm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; các cán bộ diện ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy quản lý; cán bộ lãnh đạo quản lý MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở; lãnh đạo, quản lý cấp xã, công chức xã (trong chương trình có chuyên đề Khẳng định những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh). 

Thời gian tới, để chất lượng giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của nhà trường ngày càng thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tích hợp các nội dung giảng dạy với bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc đạt hiệu quả cao, Trường Chính trị tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung học và làm theo Bác, đặc biệt về xây dựng phong cách làm việc khoa học, phong cách ứng xử, diễn đạt của cán bộ, giảng viên vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị. 

Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, giảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình, luôn tích cực chủ động trong tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt chất lượng tốt, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, "nói đi đôi với làm", "rèn luyện suốt đời", thường xuyên "tự soi", "tự sửa". 

"Tăng cường trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, giảng viên, nhất là người đứng đầu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu; thường xuyên đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, học viên, để việc học và làm theo Bác sẽ ngày càng thấm sâu trong nhận thức học tập và chuyển biến hành động của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên..." - đồng chí Phạm Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết.

Thanh Chi

Tags Yên Bái Trường Chính trị tỉnh giảng dạy học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Các tin khác
Tuổi trẻ Công an huyện Trạm Tấu hỗ trợ xây dựng 4 công trình phúc lợi, trong đó có 2 công trình sân chơi cho học sinh tại 2 xã Pá Lau, Bản Mù, 2 công trình tường rào cho điểm trường mầm non tại 2 xã Tà Xi Láng, Bản Mù...

Thực hiện phong trào “Thanh niên công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2019-2023, Đoàn Công an huyện Trạm Tấu với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của Đảng bộ và các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Lãnh đạo Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Ban Giám hiệu Trường PTTH Nguyễn Huệ về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng trường học hạnh phúc.

Đến nay, toàn Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 401 mô hình, 715 điển hình tiên tiến các cấp đăng ký học và làm theo Bác.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ và phường Pú Trạng chung tay giúp đỡ Trường Mầm non Hoa Lan xây dựng vườn ươm cho bé.

Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng công tác dân vận, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị.

Thành đoàn Yên Bái thực hiện công trình

Mô hình “Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh” là mô hình điểm về thực hiện Chỉ thị 05 cấp thành phố do Thành đoàn Yên Bái xây dựng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục