Toàn tỉnh có trên 55 ngàn đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2024 | 10:59:02 AM

YênBái - Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái có 3.081/3.081 chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho trên 55.730 đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW, của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn với Quy định số 16-QĐ/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo các chi, đảng bộ hoàn thành việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tích cực, chỉ đạo ban hành hướng dẫn các chi, đảng bộ tổ chức nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương.

Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã có 3.081/3.081 chi bộ tổ chức cho đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, gồm: 165 chi bộ cơ sở và 2.916 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. 55.731 đảng viên đã ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; số đảng viên chưa ký cam kết và không phải ký cam kết là 6.470 đồng chí; trong đó: 5.640 đảng viên miễn sinh hoạt; 830 đảng viên chưa ký cam kết vì các lý do: chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, đi làm ăn xa, ốm đau, thai sản…

Đã có 12/12 đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền thực hiện chuyên đề, chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Đến nay, 100% các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024. Trong đó, Huyện ủy Văn Yên và Trấn Yên là 2 đơn vị hoàn thành sớm nhất việc triển khai chuyên đề năm 2024.

Đức Toàn


Tags Chỉ thị 05 cán bộ đảng viên tu dưỡng rèn luyện

Các tin khác
Các cá nhân điển hình tiên tiến tại nhận bằng khen tại Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Cách đây gần 66 năm, Bác Hồ thăm Yên Bái và có bài nói chuyện lịch sử với nhân dân các dân tộc trong tỉnh tại Sân vận động thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái). Tại đây, Bác đã căn dặn đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái phải "Đoàn kết dân tộc tốt; tăng gia sản xuất tốt; thực hành tiết kiệm”. Lời dạy của Bác năm đó đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển về mọi mặt.

Lãnh đạo xã và lực lượng công an cùng nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về xóa đói giảm nghèo , những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái đã được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai nhiều hoạt động: hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh thăm, kiểm tra mô hình trồng cây dược liệu tại HTX Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn.

Thực hiện lời dạy của Bác: ".... hợp tác xã (HTX) là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều...”, nhiều HTX của Yên Bái đã "hợp sức, hợp vốn” đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh trở thành "bà đỡ” cho thành viên và người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các gương điển hình thanh niên tiên tiến học và làm theo Bác giai đoạn 2023 - 2024.

Sáng 17/5, tại Bảo tàng tỉnh, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2024, tuyên dương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2023 - 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục