Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái: Rút ngắn thời gian trả kết quả

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/9/2021 | 7:44:23 AM

YênBái - Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) thành phố Yên Bái đi vào hoạt động hơn 1 năm nay.

Người dân đến làm thủ tục giải quyết đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái.
Người dân đến làm thủ tục giải quyết đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái.

Kể từ khi được thành lập đến nay, Chi nhánh Văn phòng đã tiếp nhận và giải quyết được trên 16 nghìn hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố. 

Trong đó, đã tiếp nhận và giải quyết được 9.300 hồ sơ, với 12.400 GCNQSDĐ, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt trên 97%. Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố cũng đã tiếp nhận, làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được 6.974 hồ sơ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố. 100% hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Hiện có 730 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết tại các cơ quan, do đang thực hiện niêm yết công khai nguồn gốc tại các xã, phường.  

Các hồ sơ đăng ký tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của thành phố đều được thực hiện đúng các quy trình của phần mềm, 100% trả kết quả cho công dân theo đúng hẹn. Chi nhánh phấn đấu trả kết quả trước thời gian quy định đối với một số thủ tục, cụ thể là thủ tục đăng ký giao dịch, đảm bảo đã rút ngắn thời gian trả kết quả từ 3 ngày làm việc xuống trong 1 ngày làm việc và quy định thời gian trả kết quả cụ thể đối với mỗi cán bộ Chi nhánh.

Bà Phạm Thị Lan Anh - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố cho biết: Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc. 

Đó là, số lượt người đến giao dịch, đăng ký các thủ tục về đất đai tại thành phố là quá lớn, dẫn đến có lúc bị quá tải trong công tác tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố (trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng từ 50 - 60 hồ sơ liên quan đến ĐKĐĐ và đăng ký giao dịch đảm bảo...

Hiện nay, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố và Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố bỏ việc hẹn lịch đo đạc kiểm tra thửa đất mà tiến hành tiếp nhận thẳng hồ sơ vào phần mềm điện tử tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của thành phố. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đối với những hồ sơ mà giấy chứng nhận cũ đã cấp không có sơ đồ thửa, có giá trị gia tăng diện tích, người sử dụng đất đã xây dựng nhà ở hoặc công trình trên đất nông nghiệp, đất Nhà nước quản lý sẽ không thực hiện được thủ tục, dẫn đến không giải quyết được thủ tục và phải trả lại hồ sơ cho công dân. 

Để hoàn thành kế hoạch năm 2021 đề ra, Giám đốc Phạm Thị Lan Anh cho biết: thời gian tới, Chi nhánh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai; rà soát các TTHC, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá các TTHC còn rườm rà, giảm các giấy tờ không cần thiết cho công dân; đổi mới phương thức làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch; đẩy mạnh công tác thực hiện các thủ tục về đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố. 

Đức Toàn

Tags Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ Đội Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh trả kết quả hộ chiếu cho công dân.

Bám sát kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Công an tỉnh Yên Bái, Phòng An ninh đối ngoại đã chú trọng triển khai, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc thực hiện.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Thịnh Hưng (Yên Bình) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2020, Chỉ s Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh đã cải thiện đáng kể với 43,13 điểm, xếp trong nhóm 16 tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao trong cả nước.

Đầu năm 2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Yên Bái đã tiếp nhận trên 7.700 hồ sơ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong thời gian qua, Sở Tài Nguyên- Môi trường (TN&MT) tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch, tham mưu ban hành nhiều văn bản nhằm giảm thời gian, thủ tục trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký đất đai đã và đang được tỉnh Yên Bái nỗ lực rút ngắn thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả 6 lĩnh vực công tác cải cách hành chính (CCHC) xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch phục vụ nhân dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, góp phần nâng cao và đẩy mạnh công tác CCHC năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục