Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành năm 2023

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/2/2023 | 3:15:57 PM

YênBái - Ngày 23/2, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành năm 2023 cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại UBND tỉnh và trực tuyến tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ đã trình bày tổng quan công tác kiểm soát TTHC và đổi mới việc thực hiện TTHC; hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ; nghe giới thiệu bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; hệ thống thông tin giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ giải quyết TTHC; hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp, cập nhật, bổ sung những quy định mới cải cách TTHC và kiểm soát TTHC, đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong triển khai công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

PV

Tags Yên Bái tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thị trấn Sơn Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thời gian qua, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã quan tâm kiểm tra kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp sẽ được hướng dẫn đăng ký nhận kết quả tại nhà.

Từ tháng 7/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh trong việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Công chức tư pháp phường Yên Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công.

Thực hiện Điều 9, Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái luôn công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động đơn vị theo các nội dung pháp luật quy định.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Hành chính công huyện.

Đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn 18 ngày; rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản trên đất từ 20 ngày xuống còn 15 ngày; giải quyết thủ tục đăng ký thế chấp và xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chỉ trong 3 ngày...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục