Yên Bái xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố về kết quả số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/7/2023 | 3:02:39 PM

YênBái - Theo bản đồ thực thi thể chế của Cổng dịch vụ công quốc gia, Yên Bái xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố về kết quả số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ với nhiều chỉ số đạt cao.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính ở Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính ở Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.

Trong đó, chỉ số công khai, minh bạch đạt 17,1/18 điểm với tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 85,51%. 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành. Chỉ số tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 18,3/20 điểm. Kết quả xử lý hồ sơ nộp trực tuyến đúng hạn là 94,71% và mức độ hài lòng đạt 18/18 điểm.

Ngoài ra, các chỉ số về thanh toán trực tuyến, chỉ số số hóa hồ sơ, chỉ số nộp hồ sơ trực tuyến cũng đều đạt ở mức cao. 

Việc các chỉ số đạt cao cho thấy Yên Bái đã có những bước đi đúng trong cải cách nền hành chính theo hướng minh bạch, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Qua đó giúp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ công.

Thu Trang


Tags Yên Bái bản đồ thực thi thể chế

Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã An Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, xã An Thịnh là một trong những điểm sáng về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Văn Yên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương không được ban hành thủ tục hành chính (TTHC) trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết...

Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ thành lập Tổ kiểm tra công vụ đi kiểm tra đột xuất tại đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị.

Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục