Trạm Tấu đạt 99,5% thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2023 | 5:40:22 PM

YênBái - 8.140 hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn, đạt 99,5%; đang giải quyết là 16 hồ sơ, trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện 10. Tổng số phí lệ phí thu được trên 259 triệu đồng.

Bộ phận Phục vụ hành chính công tại xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu.
Bộ phận Phục vụ hành chính công tại xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận 8.164 hồ sơ, trong đó có 1.136 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 7.031 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp. Giải quyết trước và đúng hạn là 8.140 hồ sơ, đạt 99,5%; đang giải quyết là 16 hồ sơ, trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện là 10. Tổng số phí lệ phí thu được đạt trên 259 triệu đồng.

Cùng với đó, huyện đang thực hiện 551 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (cấp huyện 405 thủ tục, cấp xã 146 thủ tục). Trong đó, 407 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa, 104 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận mức độ Dịch vụ công một phần, 40 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận mức độ dịch vụ công toàn trình.

Để đạt được kết quả, toàn huyện đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023; kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Việc công khai niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Công tác công khai bộ thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện đảm bảo chính xác, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Huyện thường xuyên cập nhật và triển khai các quyết định của UBND tỉnh Yên Bái về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ để các tổ chức, cá nhân biết.

Hoài Văn

Tags Trạm Tấu Cải cách hành chính

Các tin khác

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương không được ban hành thủ tục hành chính (TTHC) trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết...

Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ thành lập Tổ kiểm tra công vụ đi kiểm tra đột xuất tại đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị.

Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Cán bộ Sở GTVT tỉnh hướng dẫn người dân đổi bằng lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thời gian qua, ngành giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái đang đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành GTVT cấp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, giúp giảm tải cho các điểm đổi GPLX trực tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục