Thành phố Yên Bái gỡ khó trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/8/2023 | 3:55:59 PM

YênBái - Thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng thủ tục được giải quyết đảm bảo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc đối thoại với nhân dân tại phường Yên Thịnh.
Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc đối thoại với nhân dân tại phường Yên Thịnh.

Thành phố đã thành lập các tổ rà soát, hỗ trợ nhân dân thực hiện TTHC về đất đai. Đồng thời tổ chức các hội nghị đối thoại với giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố, xã, phường với người dân về giải quyết TTHC về đất đai. Đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, để gỡ khó cho dân trong giải quyết TTHC về đất đai theo quy định của Luật Đất đai. Đây là chủ trương được Thường trực Thành ủy Yên Bái triển khai thực hiện từ thành phố đến cơ sở để giúp đỡ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết những vướng mắc về TTHC trong lĩnh vực đất đai để dân thông, dân hiểu và chính quyền đồng hành cùng người dân. 

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, thành phố đã giải quyết 5.439 hồ sơ TTHC về đất đai. Trong đó, đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 4.491 hồ sơ; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, hợp pháp hóa đất đai thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của UBND thành phố là 453 hồ sơ. Thành phố đã trả kết quả cho công dân 4.944 hồ sơ, còn 495 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. 

Tuy nhiên, việc giải quyết một số hồ sơ vẫn còn chậm do số lượng TTHC về đất đai quá lớn, thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết qua nhiều khâu, nhiều bước, nhiều cơ quan giải quyết. 

Lực lượng tham gia giải quyết TTHC chưa được bố trí đầy đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu của nhân dân. Trang thiết bị chưa được đầu, tư nâng cấp thường xuyên, cơ sở dữ liệu địa chính lạc hậu chưa được cập nhật chỉnh lý kịp thời; giấy tờ cấp đất những năm trước độ chính xác không cao về tọa độ, số liệu, kích thước cạnh thửa đất. 

Bên cạnh đó, một số hồ sơ nhân dân đăng ký thủ tục hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật như: lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng đất mà không đăng ký, kê khai với cơ quan nhà nước. 

Trong cuộc đối thoại với người dân phường Yên Thịnh về giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đỗ Đức Minh cho biết: "Đối với thành phố, đơn thư liên quan đến vấn đề đất đai chiếm khoảng 80%, việc giải quyết TTHC về đất đai là vấn đề khó giải quyết, rất dễ nảy sinh tiêu cực. Thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo, giải quyết cho người dân về vấn đề này. Lãnh đạo thành phố trực tiếp đối thoại với dân nhằm mục đích cao nhất là lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, lợi dụng chính sách để trục lợi. Thành phố sẽ quyết liệt vào cuộc với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất, trách nhiệm nhất”.

Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đối thoại, trao đổi với người dân ngay tại cơ sở để gỡ khó trong giải quyết TTHC về đất đai 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC về đất đai trên địa bàn, ông Cao Quý Duy - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết: Phòng tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị nêu cao tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, không được gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc của người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân. 

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính và việc thực thi nhiệm vụ giải quyết TTHC về đất đai. 

Đối với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, Phòng sẽ chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo quy trình theo quy định, hướng dẫn các xã, phường trong việc lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính ngay từ khâu lập biên bản ban đầu và hướng dẫn nhân dân đo đạc, chỉnh lý thửa đất, rà soát quy hoạch ngay từ đầu vào của việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Phối hợp với Văn phòngĐđăng ký đất đai tỉnh hoàn thiện bổ sung hồ sơ cấp giấy chứng nhận sau khi có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. 

Đối với thủ tục hợp pháp hóa quyền sử dụng đất, thực hiện quy trình xử lý vi phạm hành chính đảm bảo quy định trước khi cho nhân dân kê khai đăng ký, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận, đồng thời phát huy tốt vai trò của Tổ hỗ trợ rà soát TTHC về đất đai trong việc hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là những hồ sơ có vướng mắc đến phân chia tài sản, tranh chấp ranh giới, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ nhân dân làm thủ tục hợp pháp hóa, cấp giấy chứng nhận lần đầu và cấp đất dôi dư, gia tăng. 

Đồng thời, duy trì thường xuyên các hội nghị đối thoại với giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố, xã, phường với người dân về giải quyết TTHC đất đai nhằm kịp thời nắm bắt để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh tiếp nhận giải quyết TTHC trên môi trường mạng. 

Thành phố cũng xác định đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao tinh thần phục vụ, tác phong, thái độ ứng xử; lấy sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC về đất đai. 

Nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính gây phiền hà, hách dịch, sách nhiễu đối với người dân trong giải quyết các TTHC về đất đai, quyết tâm giải quyết cho người dân trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, ngắn nhất, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần.

Mạnh Cường

Tags Thành phố Yên Bái đất đai cải cách hành chính thủ tục hành chính sử dụng đất

Các tin khác

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương không được ban hành thủ tục hành chính (TTHC) trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết...

Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ thành lập Tổ kiểm tra công vụ đi kiểm tra đột xuất tại đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị.

Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Cán bộ Sở GTVT tỉnh hướng dẫn người dân đổi bằng lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thời gian qua, ngành giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái đang đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành GTVT cấp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, giúp giảm tải cho các điểm đổi GPLX trực tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục