Yên Bái đứng 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/2/2024 | 9:37:03 AM

YênBái - Năm 2023, tỉnh Yên Bái được đánh giá xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đạt 80,18 điểm/100 điểm trên 5 chỉ số (công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Mô hình “Tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính” của phường Nguyễn Thái Học đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì người dân phục vụ.
Mô hình “Tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính” của phường Nguyễn Thái Học đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì người dân phục vụ.

Cụ thể, xếp hạng của tỉnh Yên Bái, Chỉ số công khai, minh bạch đạt 17,1/18 điểm. Số TTHC được công khai đầy đủ về các bộ phận cấu thành: 1.775/1.775 (đạt 100%). Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) đạt 90,46%; hồ sơ chưa đồng bộ chiếm 9,46%.

Về Chỉ số tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC: đạt 18,9/20 điểm. Trong đó, đối với cấp tỉnh, các sở: Tài chính. Khoa học-Công nghệ đạt 100%; Sở Công thương đạt 99,47%; Sở nông nghiệp- Phát triển nông thôn đạt 99,44%; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đạt 99,29%; Sở Thông tin-Truyền thông (TT&TT) đạt 98,5%, Sở Tư pháp đạt 96,93%; Sở Giáo dục- Đào tạo  đạt 96,77%; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ_TB &XH) đạt 96,12%; Sở  Xây dựng đạt 91%; Sở Y tế đạt 89,8%... 

Đối với  UBND huyện Trạm Tấu dẫn đầu với đạt 99,54%; xếp sau là huyện Lục Yên đạt 98,58%; thị xã Nghĩa Lộ đạt 98,27%; Trấn Yên đạt 97,64%; Văn Chấn đạt 97,56%; Yên Bình  đạt 96,47%; thành phố Yên Bái đạt 95,64%; Mù Cang Chải đạt 95,22%; Văn Yên đạt 94,76% . 

Về Chỉ số dịch vụ công trực tuyến, toàn tỉnh đạt 6,7/12 điểm. Trong đó: cấp tỉnh: Sở Công thương  đạt 98,9%; Sở Tài chính đạt 71,9%; Sở LĐTB&XH  đạt 68,4%; Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH&ĐT) đạt 65%; Sở Khoa học-Công nghệ (KH&CN)  đạt 64,9%; Sở Tư pháp đạt 64,4%; Sở VHTT&DL  đạt 63,4%; Sở Nội vụ đạt 61,9% .... 

Đối với UBND các huyện: huyện Yên Bình dẫn dầu với 50,8%; tiếp theo là thành phố Yên Bái với 49%; Văn Chấn đạt 44,6%;  Trấn Yên đạt 38,7%; Văn Yên  đạt 36,9%; thị xã Nghĩa Lộ  đạt 35,4%; Lục Yên  đạt 21,3%; Mù Cang Chải đạt 13,5%;  Trạm Tấu  đạt 7,2%. 

Về Chỉ số thanh toán trực tuyến, toàn tỉnh đạt 5,7/10 điểm. Trong đó, đối với cấp tỉnh: Sở Tài chính đạt 100%; Sở TT&TT đạt 82,21%; Sở Tư pháp  đạt 70,91%; Sở KH&CN đạt 68,89%; Sở VHTT&DL đạt 68,54%; Sở GTVT đạt 67,46%; Sở Xây dựng đạt 65,56%; Ban Quản lý các khu công nghiệp đạt 63,89%); Sở Y tế đạt 58,3%).... 

Đối với cấp huyện: Văn Yên đạt 63,18%; thành phố Yên Bái đạt 46,46%; Trấn Yên đạt 44,45%; Văn Chấn đạt 36,49%; Yên Bình đạt 34,97%;  Trạm Tấu đạt 21,04%;  thị xã Nghĩa Lộ đạt 20,03%;  Lục Yên đạt 10,05%;  Mù Cang Chải đạt 5,64%.

Về Chỉ số mức độ hài lòng, toàn tỉnh đạt 17,1/18 điểm. Số lượng phản ánh, kiến nghị là 8; trong đó, xử lý đúng hạn là 74 đạt 89,16%; tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 95%; tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt 94,72%.

Về Chỉ số số hóa hồ sơ, toàn tỉnh đạt 14,8/22 điểm với tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện từ: 72,06%; Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 64,79%. 

Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chuyên môn đã đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình lên Cổng DVCQG; chỉ đạo cán bộ giải quyết hồ sơ TTHC bảo đảm thời gian quy định, phấn đấu nâng tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn. 

UBND cấp huyện, xã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bố trí khu vực tiếp đón với nhiều tiện ích, tạo sự thuận lợi và hài lòng cho tổ chức, công dân. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. 
 
Trong xếp hạng các địa phương về chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, huyện Yên Bình đứng thứ nhất với 86,36 điểm; Văn Chấn thứ 2 với 85,33 điểm; tiếp đến là Trấn Yên với 83, 45 điểm; thành phố Yên Bái với 82,88 điểm, Văn Yên với 81.45 điểm, thị xã Nghĩa Lộ với 75,99 điểm; Lục Yên với 72,8 điểm, Trạm Tấu với 68,7 điểm và Mù Cang Chải 67,84 điểm.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái cải cách hành chính dịch vụ công chỉ số hạnh phúc

Các tin khác
Quang cảnh hội nghị.

UBND huyện Văn Yên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2023.

Tại Kỳ họp thứ 15 - HĐND thành phố đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập đối với 4 xã, phường.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành phố Yên Bái đã và đang triển khai thực hiện việc sáp nhập các xã, phường đảm bảo khoa học, bài bản, đúng quy định, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.

Bộ Thông tin và Truyền thông (BTTTT) đã có Quyết định 473/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 4/4/2024 phê duyệt phương án đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục