Phản bác luận điệu xuyên tạc tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/3/2023 | 7:30:23 AM

Phía sau những luận điệu chống phá, có một điều không hề thay đổi. Đó là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhồi nhét tư tưởng về "đa nguyên đa đảng".

Phản bác luận điệu xuyên tạc tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ đề của chương trình Đối diện tháng 3 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chưa bao giờ dừng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, thời gian qua, trên không gian mạng vẫn tiếp tục xuất hiện những luận điệu xuyên tạc về mọi vấn đề, trên mọi lĩnh vực.

Đứng sau những luận điệu nhằm vẽ nên một bức tranh u tối về đất nước, đó vẫn là những cái tên, những tổ chức chẳng hề xa lạ, nơi bắt nguồn của những thông tin sai lệch, những phát ngôn thù hằn, kích động.

Phía sau những luận điệu hoạt động chống phá này, có một điều không hề thay đổi và các đối tượng này cũng chẳng hề giấu giếm, đó là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua việc đả kích tính chính danh, đồng thời nhồi nhét tư tưởng về đa nguyên đa đảng, hòng tiến tới thay đổi chế độ ở nước ta.

Tháng 4/2018, với tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", đối tượng Nguyễn Văn Đài bị tuyên án 15 năm tù. Sau đó, Chính phủ Việt Nam cho phép đối tượng này định cư tại nước ngoài. Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, trong những năm qua, Nguyễn Văn Đài vẫn liên tục tung ra các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ về mọi lĩnh vực của xã hội, đặc biệt nhằm vào thể chế một đảng lãnh đạo của Việt Nam.


Nguyễn Văn Đài liên tục tung ra các luận điệu xuyên tạc

Nguyễn Văn Đài kêu gọi "bỏ điều 4 Hiến pháp quy định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam", kích động thực hiện cách mạng màu, cổ súy việc áp dụng mô hình "đa nguyên đa đảng", lập nên các "đảng đối lập" tham gia điều hành đất nước.

Với mục tiêu chống phá đất nước, đồng thời kiếm chác cho cá nhân, luận điệu này của Nguyễn Văn Đài tiếp tục được tung hứng, phát tán bởi nhiều đối tượng khác đang sống ở nước ngoài chuyên đưa tin giả, tin xuyên tạc.

"Mục đích của họ cố gắng che đậy là tiếm quyền lãnh đạo, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng… Chúng ta thấy mục tiêu cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trùng với mục tiêu của toàn dân tộc. Đó là phấn đấu về mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"

Ông LÊ VĂN CƯỜNG, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Việt Tân - một tổ chức đã được Bộ Công an Việt Nam đưa vào danh sách tổ chức khủng bố, và một số cơ quan truyền thông nước ngoài vốn không có thiện chí với Việt Nam. Các luận điệu này lâu nay đã được chỉ rõ là hoàn toàn xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử, đi ngược lại với bối cảnh phát triển và ý nguyện của nhân dân Việt Nam.


Việt Tân là tổ chức đã được Bộ Công an Việt Nam đưa vào danh sách tổ chức khủng bố

Những năm qua, công cuộc phòng, chống tham nhũng tiêu cực tại Việt Nam đã đạt được những kết quả chưa từng có, được thế giới đánh giá cao. Thậm chí, cụm từ "đốt lò" còn được báo nước ngoài sử dụng nguyên văn thay vì được dịch sang tiếng Anh, để khẳng định dấu ấn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực.


Cụm từ "đốt lò" trên báo nước ngoài

Thế nhưng, hơn 10 năm Việt Nam chống tham nhũng thì cũng chừng ấy năm, các đối tượng thù địch lặp đi lặp lại những luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc rằng: "Tham nhũng là bản chất của chế độ", "chống tham nhũng là đấu đá nội bộ" hay "đã là Đảng Cộng sản thì không thể chống được tham nhũng"…


Những luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc về cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam

Lợi dụng những biến động trên thế giới, những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển đất nước, chiến lược chống phá của các đối tượng này được dự báo sẽ còn được ráo riết đẩy mạnh. Cùng với dấu hiệu cho thấy sự liên kết giữa các đối tượng vi phạm pháp luật, cơ hội chính trị nhằm tăng cường chống phá, các đối tượng đứng sau các tài khoản mạng xã hội như Việt Tân, Chân trời mới, Tập hợp dân chủ đa nguyên… tiếp tục thổi phồng các hạn chế, thiếu sót, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm, lợi dụng không gian mạng để tán phát các thông tin này trên một diện rộng hơn, với tần suất cao hơn.

Tính chính danh và lý do người dân đi theo Đảng

Xóa bỏ chế độ chính trị hiện nay tại Việt Nam, đó là âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Có một luận điệu rất nguy hiểm, đó là bôi nhọ, phủ nhận tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và cho rằng phải là chế độ đa nguyên, đảng thì mới đem đến sự phát triển và dân chủ cho đất nước.

Nói về đa đảng, đã từng có thời kỳ, Việt Nam, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam là chen chúc các đảng, huyên náo, đông đúc chưa từng có. Nhưng chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam là còn đứng vững, nếm mật nằm gai, gánh vác sứ mệnh lịch sử, đứng mũi chịu sào trước nhân dân, dẫn dắt dân tộc.

Trọng trách cầm quyền của Đảng là do lịch sử dân tộc giao phó, được nhân dân Việt Nam tin tưởng, thừa nhận, và ủy thác, chứ không phải từ trên trời rơi xuống, do sự sắp xếp chủ quan của bất cứ ai. Danh có chính thì ngôn mới thuận. Và cũng bởi tính chính danh mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đảm nhận được vị trí lãnh đạo đất nước cho tới ngày nay.

Rõ ràng, khi trong một điều kiện đất nước rối ren như vậy, điều kiện thuận lợi, khó khăn được chia đều cho tất cả các tổ chức đảng phái. Thậm chí, Đảng Cộng sản Việt Nam bị kẻ thù vây bủa, đàn áp đẫm máu, nhưng tại sao người dân đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu trả lời là rất đơn giản, Đảng có cương lĩnh, đường lối rõ ràng, mục tiêu của Đảng cũng trùng với mục tiêu của dân tộc, của đại đa số nhân dân. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có thực tiễn hoạt động, và từng đảng viên đều sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp độc lập dân tộc, điều mà bất cứ đảng phái nào khác thời ấy đều không thể làm được. Nhân dân nhìn những đảng viên lúc đó, nhìn những hành động kiên trung của họ để mà tin tưởng, để mà đi theo.

Sau Cách mạng tháng Tám, ở miền Bắc chúng ta còn có rất nhiều tổ chức đảng phái khác, nhưng các tổ chức đảng phái này không đưa ra được một đường lối, cương lĩnh cụ thể mà người dân có thể tin tưởng được để đi theo họ. Và ngay lập tức, Đảng nắm lấy vai trò lãnh đạo cuộc kháng chiến ở miền Nam chống Pháp xâm lược quay trở lại. Rõ ràng Đảng hành động, lãnh đạo nhân dân giành được độc lập dân tộc và tiếp tục lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống xâm lược để bảo vệ độc lập dân tộc nên người ta đi theo. Tính chính danh của Đảng là như vậy.

PGS.TS NGUYỄN MẠNH HÀ, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Chỉ cần nhìn vào một vài lát cắt lịch sử cũng có thể hiểu vì sao ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam lại là là Đảng duy nhất có khả năng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện đất nước. Lịch sử đã ghi nhận như vậy. Còn trong hiện tại, lại có những đối tượng đang tìm cách phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng.Họ là ai? Không khó để nhận ra, dưới lớp vỏ là những lời trăn trở, tâm huyết vì sự phát triển của đất nước, đó là những người vi phạm pháp luật đã chối bỏ quê hương, đất nước; những tổ chức phản động, thậm chí khủng bố chỉ nhăm nhăm kích động, gây bạo loạn lật đổ; hay những kẻ cơ hội chính trị chực chờ thời cơ để kiếm chác cho bản thân.

Những đối tượng không có bất cứ chút uy tín hay chính danh nào để nhận xét về tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự lãnh đạo của Đảng mang lại sự phát triển cho đất nước

Được nhân dân tin tưởng, ủy thác, công nhận là Đảng duy nhất có vai trò lãnh đạo đất nước, đó là một vinh dự lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng vinh dự luôn đi kèm với trách nhiệm. Trước đây, Đảng đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình là lãnh đạo thành công công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Còn ngày nay, trách nhiệm của Đảng là gì, là lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đó cũng là ý nguyện, mong muốn của từng người dân Việt Nam. Nên chẳng thể nói như các đối tượng thù địch rằng, chế độ một đảng cản trở sự phát triển.


Các đối tượng thù địch rằng, chế độ một đảng cản trở sự phát triển

Còn với ý kiến phải đa đảng mới dân chủ, mới phát triển thì sao?

Ở một số ít quốc gia có trình độ phát triển cao dưới chế độ đa đảng thì trong cả quá trình lịch sử cũng chỉ có từ 1 đến 2 đảng là nắm quyền, các đảng khác thường không có tiếng nói. Còn ở nhiều quốc gia khác, nhất là các quốc gia sau các cuộc cách mạng để chuyển thành chế độ đa nguyên, đa đảng thì tình hình chính trị trở nên rất rối ren, đất nước khó phát triển.

Vậy thì Việt Nam, dưới chế độ nhất nguyên chính trị, một đảng cầm quyền thì sao?

Với bối cảnh sau hai cuộc chiến tranh, có một nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển, phụ thuộc vào viện trợ, lại trong hoàn cảnh bị bao vây, cấm vận của nước ngoài, Đảng ta đã gặp muôn vàn khó khăn khi phải đưa đất nước phục hồi từ một xuất phát điểm thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Thế nhưng sau gần 40 năm đổi mới, dù đó đây còn có những hạn chế, nhưng nhìn một cách tổng thể, những thành tựu đạt được là khá toàn diện và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, bộ mặt đất nước thay đổi, cuộc sống của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Vì vậy với nhận định một đảng làm cản trở sự phát triển là luận điệu sai trái, nếu không muốn nói là thọc gậy bánh xe, hại dân, hại nước.

Việt Nam chính là một trong những quốc gia thành công nhất trong xóa đói giảm nghèo trong hơn 30 năm qua. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất để làm nên các kết quả đó là các chính sách của Nhà nước như thúc đẩy giáo dục cơ bản, đầu tư phát triển cho vùng nông thôn và thu hút đầu tư nước ngoài. Chính điều này đã mang lại hàng triệu cơ hội việc làm. Các chính sách nhất quán ngay từ đầu này của Nhà nước Việt Nam được duy trì và tiếp tục phát triển đến nay đã mang lại thành công đó.

Bà JUDY YANG, Chuyên gia Kinh tế, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Vượt qua những thử thách của lịch sử, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn biết tự đổi mới; dám tự soi vào những khuyết điểm, sai sót để khắc phục, sửa đổi, tiến lên phía trước, Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng có được lòng tin của dân, có đủ uy tín chính trị, đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc, có thể tạo nên cho đất nước một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa bao giờ có được như ngày nay, thì hoàn toàn có thể đảm đương vai trò lãnh đạo, mà không cần có một lực lượng chính trị nào khác.

Còn những ai hoài nghi về tính chính danh của Đảng, tuyên truyền về một chế độ đa nguyên đa đảng trong bối cảnh của Việt Nam chính là luận điệu sai trái, thù địch, hòng chia rẽ sức mạnh khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam vì những mưu đồ đen tối, thâm độc. Và đó cũng là xúc phạm đối với lịch sử và những điều thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam.
(Theo VTV)

Các tin khác
Huyện ủy Văn Yên luôn chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Ngoài việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các trang fanpage của các cơ quan, đơn vị, địa phương để định hướng dư luận xã hội, Văn Yên đặc biệt chú trọng và đề cao vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

Tranh minh họa

Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, với phương châm lấy xây để chống, phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngăn chặn sự lây lan, phát triển của căn bệnh suy thoái trong giới trẻ đang đặt ra những yêu cầu, thách thức mới...

Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo chủ trì cuộc họp.

Sáng 24-3, tại Hà Nội, Hội đồng Sơ khảo Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023 tổ chức họp nhằm thảo luận, thống nhất phương pháp thẩm định, chấm điểm, lựa chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Việt Nam lấy làm tiếc vì Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra một số nhận định thiếu khách khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục