Triển khai nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/6/2023 | 11:15:08 AM

YênBái - Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh từ khi thành lập đến nay đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quyết tâm chính trị của tỉnh trên lĩnh vực PCTN,TC. Yên Bái đã ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN,TC trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Cùng với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Yên Bái cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC). Đây không chỉ là vấn đề mang tính vĩ mô mà sát sườn, rất thiết thực đối với việc xây dựng Đảng và chính quyền ở cơ sở, đó là "một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã quan tâm, chủ động hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Nhanh chóng cụ thể hóa, ban hành đầy đủ, đồng bộ các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng. 

Đến nay, Yên Bái đã ban hành 11 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, 53 nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 44 nghị quyết, 23 đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 với tư duy đổi mới, thể hiện quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, dễ kiểm tra, giám sát, dễ đánh giá. Đây cũng là cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và cũng là cơ sở quan trọng để hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể TN,TC. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC, Yên Bái cũng là một trong những địa phương trên cả nước sớm thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo. 

Các Phó Trưởng ban là đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long và thủ trưởng các cơ quan Tổ chức Tỉnh ủy, Kiểm tra Tỉnh ủy, Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh; thành viên là thủ trưởng các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh..., đã huy động được sức mạnh, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phát huy đầy đủ vai trò và trách nhiệm của các cơ quan có chức năng chống TN,TC và cơ quan phòng ngừa TN,TC; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cho cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN,TC; tạo được niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đối với công tác này. 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh từ khi thành lập đến nay đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quyết tâm chính trị của tỉnh trên lĩnh vực PCTN,TC. Yên Bái đã ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN,TC trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn phức tạp, nhạy cảm, có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; tỷ lệ thu hồi tài sản sau thanh tra đạt trên 90%. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc với tỷ lệ trên 80%; cơ bản giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài. Công tác PCTN,TC được thực hiện đồng bộ gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để không dám TN,TC. 

Tính từ năm 2013 đến nay (từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC), Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố 20 vụ án, 95 bị can phạm các tội liên quan đến tham nhũng, gây thiệt hại cho Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan 18,8 tỷ đồng, chủ yếu thuộc các lĩnh vực quản lý đất đai, ngân hàng, giáo dục, y tế, giao khoán bảo vệ rừng...; đã thu hồi hơn 15 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 80%. 

Các bị can trong các vụ án chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức công tác trong một số cơ quan, đơn vị đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao và những sơ hở trong công tác quản lý, giám sát để làm trái công vụ, có hành vi làm sai lệch hồ sơ, tài liệu, chứng từ để trục lợi, tham ô tiền, tài sản của Nhà nước, nhận hối lộ và chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân có liên quan. Đáng chú ý, trong 3 năm trở lại đây (2020 - 2022), Công an tỉnh đã phát hiện và khởi tố 14 vụ, 78 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ.Đồng chí Phan Hữu Quang - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định: "Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Ban đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, PCTN,TC trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian tới, Ban tiếp tục xác định công tác nội chính, PCTN,TC là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng cũng rất nhạy cảm, khó khăn, phức tạp. Do vậy, việc nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp trong cuốn sách của Tổng Bí thư nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ban giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác này là thực sự cần thiết, thường xuyên và lâu dài. Đẩy mạnh công tác PCTN,TC, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa TN,TC qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh TN,TC, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội ở địa phương.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ được tổ chức vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận nhiều đổi mới tích cực trong công tác PCTN,TC. "Chưa bao giờ công tác đấu tranh PCTN,TC ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây" - người đứng đầu Đảng nhấn mạnh. 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý. Các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng về việc "có vào, có ra; có lên, có xuống". Kết quả đạt được trong công tác PCTN,TC đã tạo ra được dư luận rất tốt, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên đương chức đang làm nhiệm vụ.

Thu Trang

Tags Yên Bái tác phẩm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Các tin khác
Niềm tin gửi vào Đảng. (Ảnh: T.L)

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là "cẩm nang” đối với công tác đấu tranh PCTN,TC ở nước ta.

Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái tham quan trưng bày với chủ đề “Ký ức thời hoa lửa” tại Bảo tàng tỉnh.

Giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên là việc làm thường xuyên được các cấp ủy cũng như các cơ sở giáo dục ở Yên Bái chú trọng. Để phù hợp với đặc điểm, tình hình trong mỗi giai đoạn, công tác này lại được đổi mới để kịp thời định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ, phát huy tối đa vai trò của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ ĐVTN và tập hợp lực lượng đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của các cấp bộ đoàn. Trong ảnh: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia hành trình về địa chỉ đỏ nơi thành lập Đội du kích Cổ Văn, xã Mường Lai, huyện Lục Yên.

Với quan điểm chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu, độc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng, phát triển các kênh thông tin của Đoàn, đặc biệt là trên mạng xã hội và chủ động cung cấp các thông tin chính thống, tích cực đến ĐVTN song hành với các hoạt động phản biện, đấu tranh trực diện với thông tin xấu độc...

Gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên _Ảnh: Tư liệu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục