Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công nhân, người lao động

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/12/2023 | 8:56:05 AM

Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cùng với đó, đẩy mạnh theo dõi, nắm chắc tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động và của xã hội về tổ chức công đoàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn lần thứ XIII.
Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn lần thứ XIII.

Trong những năm qua, bên cạnh những tích cực thì sự phát triển của công nghệ, của mạng xã hội cũng gây ra một số hệ lụy, nhất là những thông tin xấu độc.

Mỗi khi đất nước có những sự kiện chính trị mang tính lịch sử, bước ngoặt như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương... là các thế lực thù địch tung các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch hòng kích động "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong khi đó, nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có việc phê chuẩn, thực thi các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Sự xuất hiện tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu, thách thức mới đối với hoạt động công đoàn.

Đứng trước thách thức đó, trong nhiệm kỳ qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng trong công nhân, người lao động là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Để thực hiện nhiệm vụ này, công đoàn các cấp đã đặc biệt quan tâm đến hoạt động giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật tại nơi ở, nơi làm việc của đoàn viên, người lao động. Việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, nhất là việc ứng dụng rộng rãi công nghệ số. Đoàn viên, người lao động tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều gương điển hình, nhiều mô hình hiệu quả, đóng góp cho sự lớn mạnh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" là cơ sở chính trị quan trọng định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Trong 5 năm qua, đã kết nạp hơn 4,4 triệu đoàn viên, thành lập hơn 24 nghìn công đoàn cơ sở. Triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Công đoàn.

Công đoàn tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo Quyết định 217, Quyết định 218 năm 2013 của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu cho các cấp ủy Đảng hơn 700 nghìn đảng viên ưu tú, trong đó có gần 400 nghìn đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Nắm chắc tư tưởng từ cơ sở

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát là đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Trong đó, Công đoàn các cấp xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tổ chức khoa học, đồng bộ công tác dư luận xã hội ở các cấp công đoàn. Nắm chắc tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động và của xã hội về tổ chức Công đoàn.

Đồng thời đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

(Theo TTO)

Các tin khác
UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Nguyễn Đình Cống.

Thời gian vừa qua, Nguyễn Đình Cống lại đăng một loạt bài trên TIẾNG DÂN.COM lớn tiếng phê phán, phủ định Chủ nghĩa Mác, lên mặt dạy đời. Nào là: “Mác đã phạm sai lầm về triết học, về sự hiểu biết con người, về phương pháp nghiên cứu, về việc sử dụng luận cứ trong chứng minh, về việc Mác không phải phát hiện ra quy luật mà bịa ra nó, đặc biệt là nhận định “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử”.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hàng năm, trang fanpage "Mù Cang Chải - Kết nối những miền danh thắng” đăng tải trên 500 tin, bài, video, chia sẻ trên 60 bài viết, hình ảnh với nội dung định hướng dư luận tích cực từ các trang Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; nhóm "Sắc màu Mù Cang Chải” đăng tin, chia sẻ trên 1.500 bài viết; tích cực đấu tranh báo xấu các tài khoản cá nhân khi có lệnh của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục