Yên Bái tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/6/2021 | 11:45:18 AM

YênBái - Sáng nay (11/6), Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 9/9 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm

Trình bày báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao (99,96%); lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả công tác bầu cử tại Hội nghị

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể; quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác bầu cử.

Chuẩn bị và làm tốt công tác lựa chọn giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử để cử tri có cơ sở nghiên cứu, lựa chọn những người mà mình cho là xứng đáng nhất để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh đã triển khai tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức phù hợp để cử tri và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; về quyền, nghĩa vụ tham gia bầu cử để xây dựng các cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; làm rõ bản chất Nhà nước ta là của dân, do dân, vì dân, tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân.

Đặc biệt,  chủ động từ sớm, từ xa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các cấp, các ngành; dự kiến trước các tình huống phức tạp và phương án giải quyết từng tình huống cụ thể, không để xảy ra bất ngờ, bị động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với đó, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể, chi tiết phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm cho tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi tại các khu vực bỏ phiếu, khu cách ly tập trung, các cơ sở khám chữa bệnh hoặc cách ly tại nhà.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên tất cả các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đã khai mạc đúng giờ quy định trong ngày bầu cử 23/5. Số cử tri đi bỏ phiếu là 590.080 người, đạt tỷ lệ 99,96%, trong đó: cử tri trong khu vực cách ly tập trung bầu cử đạt 387/387 người, bằng 100%, cử tri cách ly tại nhà bầu cử đạt 1.125/1.125 người, bằng 100%. Có 4/9 huyện đạt 100% cử tri đi bầu cử là: thị xã Nghĩa Lộ, Văn Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải; 154/173 xã, 1.129/1.154 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu cử.

Kết quả bầu cử

Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 06/06 đại biểu; các đại biểu đều trúng cử với tỷ lệ cao, đại biểu trúng cử cao nhất 96,59%, thấp nhất 84,38%; trong đó, lãnh đạo chủ chốt đạt trên 94%.

Số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026: 56/56 đại biểu. Đại biểu trúng cử cao nhất 99,65%, thấp nhất 78,89%.

Số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 là 298/298 đại biểu. Đại biểu trúng cử cao nhất 99,05%, thấp nhất 71,59%.

 Số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 là 3.639/3.649 đại biểu (còn thiếu 10 đại biểu, trong đó: huyện Văn Chấn thiếu 3 đại biểu, huyện Trấn Yên thiếu 4 đại biểu, huyện Yên Bình thiếu 2 đại biểu, huyện Lục Yên thiếu 1 đại biểu). Đại biểu trúng cử cao nhất 100%, thấp nhất 50,32%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả và những cách làm hay trong công tác chuẩn bị, tổ chức các hội nghị hiệp thương; hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; công tác giám sát; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác tuyên truyền…. về cuộc bầu cử; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo theo luật định.Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy (ảnh trên ) đã nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đã nỗ lực tập trung trí tuệ, sức lực và vật lực chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử trong toàn tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn đến toàn thể cử tri tỉnh nhà đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng sáng suốt bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,96% - thuộc nhóm các tỉnh cao nhất cả nước, trong đó có tới 1.129/1.154 khu vực bỏ phiếu (chiếm 97,83%) có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; 4/9 huyện, thị xã, thành phố có 100% cử tri đi bầu cử; 100% đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần theo định hướng của Trung ương với tỷ lệ phiếu bầu ở mức cao, toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm. 

Có được kết quả trên, đó là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, bài bản, quyết liệt, cụ thể, chi tiết và linh hoạt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh và cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp; sự tham gia, vào cuộc tích cực, tập trung tối đa của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm, sự tâm huyết của các đồng chí cán bộ cơ sở, nhất là thành viên các tổ bầu cử ở các thôn, bản, tổ dân phố đã không quản ngại khó khăn, vất vả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh, với tinh thần trách nhiệm rất cao....

Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện sau bầu cử

Về một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm túc một số công việc sau:

Một là, căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy huyện chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo theo luật định.

Hai là, hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với người trúng cử để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

Ba là, chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các cán bộ không đủ tuổi tái cử sau bầu cử; tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở địa phương mình.

Bốn là, đối với các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm là, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Nhân dịp này, 78 tập thể, 207 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  tặng bằng khen cho các tập thể cấp tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  tặng bằng khen cho các tập thể  cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026  


Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  tặng bằng khen cho các tập thể cấp xã đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026   

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước tặng bằng khen cho các cá nhân cấp tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử 
  
  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc tặng bằng khen cho các cá nhân cấp huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.
Văn Tuấn- Đức Toàn

Tags Yên Bái tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

Các tin khác

Trong 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV vừa được công bố có 17 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Ban Bí thư.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Dưới đây là cơ cấu người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái là 1 trong 6 đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Yên Bái.

Chiều nay (10/6), Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chi tiết 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tỉnh Yên Bái có 6 đại biểu.

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐBCQG phát biểu khai mạc họp báo

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục