Yên Bình đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/1/2023 | 1:54:34 PM

YênBái - Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh CĐS, huyện Yên Bình từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Ngoài ra, yêu cầu các tổ công tác Đề án 06 huyện và các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đổi mới tư duy, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cấp thiết và lợi ích thiết thực của Đề án; đảm bảo các điều kiện hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; vận hành, phát triển các hệ thống, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp ngay tại cơ sở.

Lãnh đạo huyện Yên Bình kiểm tra công tác chuyển đổi số tại xã Tân Hương.
Lãnh đạo huyện Yên Bình kiểm tra công tác chuyển đổi số tại xã Tân Hương.


Huyện Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của chuyển đổi số (CĐS) trong phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của tổ CĐS cộng đồng tại cơ sở nên xã, thị trấn đã từng bước cụ thể hóa vào việc cải cách thủ tục hành chính thông qua môi trường số.

Triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, việc kết nối đường truyền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ Bộ Công an đến tất cả công an các xã, thị trấn được triển khai. 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia quy trình giải quyết TTHC được cấp chữ ký số cá nhân. 

Huyện đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ của 24/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, trong đó 14 thủ tục thực hiện trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, 10 thủ tục thực hiện trên cổng dịch vụ công của các bộ, ngành. 24/24 xã, thị trấn đã ra mắt Tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến. 

Huyện thành lập Ban Chỉ đạo CĐS huyện và các xã, thị trấn do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp làm trưởng ban; ban hành kế hoạch chi tiết theo từng tháng, từng cá nhân phụ trách, trong đó thực hiện CĐS trên cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 

Huyện đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ của 24/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, trong đó 14 thủ tục thực hiện trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, 10 thủ tục thực hiện trên cổng dịch vụ công của các bộ, ngành. 24/24 xã, thị trấn đã ra mắt Tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến.

Huyện cũng đã ký kết biên bản hợp tác CĐS với VNPT Yên Bái; xây dựng phần mềm và tổ chức thành công Hội nghị khai trương phần mềm Official Account Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện, trang Thông tin điện tử huyện; tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện; triển khai sử dụng ứng dụng nền tảng công nghệ số - "Sổ tay điện tử đảng viên tỉnh Yên Bái" tại 100% chi bộ trực thuộc. 

Huyện phối hợp với Tập đoàn Microsoft Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo CĐS ngành giáo dục, triển khai ứng dụng Office 365 trong các trường học; phối hợp với Trung tâm CĐS tỉnh xây dựng Website du lịch Yên Bình, trang thông tin điện tử cấp xã; hoàn thành việc thành lập mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến tại 100% các xã, thị trấn... 

Đến nay, toàn huyện đã thu nhận trên 94.000 hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho công dân, đạt 97,2%; trên 51.000 người sử dụng CCCD gắn chíp thay thế bảo hiểm y tế giấy khám chữa bệnh và hệ thống tra cứu kết quả thành công; thực hiện cấp trên 16.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 cho công dân; tiếp nhận trên 5.000 hồ sơ cư trú mức độ 3,4 đạt 100%; làm thủ tục giúp công dân đăng ký 203 xe ô tô và 1.625 xe mô tô, xe máy điện…

Ông Nguyễn Lê Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 51 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về CĐS tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC đồng bộ, trọng tâm là cải cách chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. 

Đồng thời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh CĐS, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Ngoài ra, yêu cầu các tổ công tác Đề án 06 huyện và các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đổi mới tư duy, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cấp thiết và lợi ích thiết thực của Đề án; đảm bảo các điều kiện hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; vận hành, phát triển các hệ thống, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp ngay tại cơ sở. 

Minh Huyền

Tags Yên Bình chuyển đổi số CĐS tổ CĐS cộng đồng môi trường số

Các tin khác
Trạm Tấu phấn đấu 90% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh vào năm 2025

Thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng số, huyện Trạm Tấu phấn đấu đến năm 2025 có 85 thuê bao băng rộng di động/100 dân, 85% thuê bao di động sử dụng điện thoại thông minh, 90% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh.

Nếu sở hữu điện thoại 2G trong danh sách có chứng nhận hợp quy, người dân vẫn có thể sử dụng bình thường sau ngày 1/3. Tuy vậy, người dùng nên có kế hoạch chuyển đổi bởi các thuê bao 2G Only sẽ dần bị loại ra khỏi mạng lưới.

Chỉ điện thoại 2G Only không thuộc danh sách chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin- Truyền thông (TT-TT) công bố mới bị từ chối nhập mạng mới từ 1/3/2024.

Chi cục Thuế huyện Lục Yên ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để làm tốt công tác chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn, UBND huyện và Tổ công tác Đề án 06 huyện đã ban hành 13 văn bản chỉ đạo các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 06.

Việt Nam chặn điện thoại 2G

Điện thoại 2G Only, không thuộc danh sách chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin -Truyền thông công bố sẽ không được phép nhập mạng mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục