Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Đảng mạnh về tổ chức

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/5/2022 | 7:31:36 AM

YênBái - Năm 2021, Đảng bộ khối (ĐBK) cơ quan và doanh nghiệp (DN) tỉnh đã quan tâm củng cố vững chắc tổ chức đảng đồng bộ với việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị, DN và chỉ đạo kiện toàn cấp ủy cơ sở kịp thời, đúng quy định, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức.

Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng kết nạp Đảng khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng kết nạp Đảng khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xác định công tác tổ chức cán bộ là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt trong xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xem xét, quyết định giải thể 2 chi bộ Sở Ngoại vụ và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh. 

Đồng thời, thành lập Đảng bộ Thanh tra tỉnh và Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trên cơ sở nâng chi bộ thành đảng bộ; hướng dẫn Đảng bộ Báo Yên Bái thực hiện việc giải thể, sáp nhập các chi bộ trực thuộc theo Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường hợp nhất các chi bộ trực thuộc trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của đơn vị theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải thể Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chuyển đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh, trực thuộc ĐBK theo Kết luận số 196 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Ngoài ra, ĐBK cũng tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên đối với chi bộ Chi cục Thủy sản và 11 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Yên Bình về ĐBK và trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất trong công tác lãnh đạo quản lý về chuyên môn và công tác Đảng. 

Nhằm trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tạo nguồn cán bộ, ĐBK đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên chú trọng cả về chất và lượng. Theo đó, năm 2021, ĐBK đã tổ chức được 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 158 đảng viên mới và 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng cho 147 quần chúng ưu tú, kết nạp 149 đảng viên mới, đạt 102,7% kế hoạch và hoàn thành thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 206 đồng chí. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với kiện toàn tổ chức cán bộ, ĐBK đã kiện toàn, bổ sung cấp ủy cơ sở và các chức danh chủ chốt đối với 78 chức danh của 22 đơn vị. 

Trong đó, ủy viên ban chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở là 39 đồng chí, chức danh bí thư, phó bí thư 18 đồng chí, ủy viên ban thường vụ 4 đồng chí, ủy viên ủy ban kiểm tra 11 đồng chí và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 6 đồng chí. 

Cho ý kiến về: giới thiệu quy hoạch của Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đối với 2 đồng chí giám đốc 2 ngân hàng Chi nhánh Yên Bái; về công tác cán bộ của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh; rà soát việc cán bộ, công chức của cơ quan thiếu tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục khi tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Nhằm nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, ĐBK đã cử gần 20 cán bộ tham gia lớp đào tạo chương trình thạc sỹ; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng; lớp cao cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trường Chính trị tỉnh và Học viện Chính trị khu vực I tổ chức. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh quản lý 1 lớp trung cấp lý luận chính trị gồm 80 học viên, khóa 2021 - 2022.

Năm 2022, ĐBK tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. 

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo đảng ủy cơ sở lãnh đạo, tổ chức tốt đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025, tạo nền móng vững chắc cho công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng của ĐBK trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thanh Hương

Tags Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Đảng tổ chức cán bộ đạo đức đảng ủy cơ sở

Các tin khác

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm kỷ luật, pháp luật, không làm tròn vai trò, trách nhiệm “công bộc” có dấu hiệu ngày càng tăng. Điều này cho thấy tính tiền phong, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước nhân dân ở mức đáng lo ngại.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn Đồng Bằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Hồng Ca tham gia hoạt động tình nguyện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 19 chi bộ, với 280 đảng viên; trong đó, có 13 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng (CTPTĐ) và những khó khăn đặc thù của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt mục tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ Đoàn viên

Việc phát triển Đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những "hạt giống đỏ", để kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục