Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/5/2022 | 1:52:50 PM

YênBái - Những năm qua, Đảng bộ Khối (ĐBK) cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tăng cường chỉ đạo cấp ủy cơ sở quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn Yên Bái ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.
Cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn Yên Bái ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Theo đó, ĐBK đã quán triệt, triển khai và nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy như: Quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01 của Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng; Quy định số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp, kết nạp lại đảng viên; Quy định số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý… 

Xác định công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, căn cứ các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy, ĐBK đã ban hành Hướng dẫn số 01, cụ thể hóa các nội dung của Hướng dẫn số 01 của Tỉnh ủy cho phù hợp với đặc thù các tổ chức cơ sở đảng. 

Đồng thời, ban hành Quyết định số 363 thành lập các đoàn công tác của Đảng ủy trực tiếp dự, chỉ đạo và theo dõi việc kiểm điểm cuối năm tại các chi, đảng bộ cơ sở. 

Nhằm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng cơ sở, ĐBK đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo nội dung chuyên đề từng năm. 

Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bản đăng ký làm theo gắn với rèn luyện đảng viên và đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. 

Đặc biệt, ĐBK đã chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt. 

Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2021 ĐBK có 324 mô hình và 597 điển hình tiên tiến được đăng ký; trong đó, 22 mô hình và 10 điển hình tiên tiến được lựa chọn đăng ký cấp Đảng ủy Khối và cấp tỉnh; 302 mô hình và 587 điển hình cấp cơ sở. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; trong đó, tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của năm trước, ĐBK đã đề ra hướng giải quyết, phấn đấu và thực hiện trong các năm tiếp theo. 

Cụ thể, năm 2020, ĐBK đã đề 58 nhiệm vụ; số nhiệm vụ đã hoàn thành theo tiến độ đạt 58/58 nhiệm vụ; trong đó, 13 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Cấp ủy cơ sở đề ra 793 nhiệm vụ và hoàn thành 100% kế hoạch, trong đó có 295 nhiệm vụ đã trở thành việc làm thường xuyên. 

Từ những kết quả đó, ĐBK đã chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. 
Thu Quế

Tags Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng chỉnh đốn Đảng Quy định số 10 tư tưởng chính trị tổ chức đạo đức

Các tin khác

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm kỷ luật, pháp luật, không làm tròn vai trò, trách nhiệm “công bộc” có dấu hiệu ngày càng tăng. Điều này cho thấy tính tiền phong, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước nhân dân ở mức đáng lo ngại.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn Đồng Bằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Hồng Ca tham gia hoạt động tình nguyện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 19 chi bộ, với 280 đảng viên; trong đó, có 13 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng (CTPTĐ) và những khó khăn đặc thù của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt mục tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ Đoàn viên

Việc phát triển Đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những "hạt giống đỏ", để kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục