Văn Yên: Kiểm tra, thanh tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/5/2022 | 1:51:50 PM

YênBái - Từ năm 2020 đến nay, Cơ quan Kiểm tra- Thanh tra huyện Văn Yên đã tham mưu thực hiện 18 cuộc kiểm tra với 22 tổ chức đảng và 110 đảng viên.

Lãnh đạo và cán bộ Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Văn Yên trao đổi công tác chuyên môn.
Lãnh đạo và cán bộ Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Văn Yên trao đổi công tác chuyên môn.

Để đảm bảo đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng với công tác KTGS của chính quyền và công tác giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, cơ quan Kiểm tra- Thanh tra (KTTT) huyện Văn Yên đã tham mưu giúp Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy về chủ trương, định hướng đối với chương trình giám sát của HĐND huyện; kế hoạch thanh tra của UBND huyện; chương trình giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan KTTT huyện đã kịp thời tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quy trình, hướng dẫn của Đảng các cấp về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; thường xuyên phối hợp với cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện trong việc tham mưu giúp BTV Huyện ủy kiện toàn Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các đảng ủy cơ sở; việc thẩm định hồ sơ để bầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. 

Từ năm 2020 đến nay, Cơ quan KTTT huyện Văn Yên đã tham mưu thực hiện 18 cuộc kiểm tra với 22 tổ chức đảng và 110 đảng viên. Trong đó, cấp ủy kiểm tra 13 cuộc đối với 13 chi, đảng bộ và 71 đảng viên; UBKT Huyện ủy kiểm tra 5 cuộc đối với 9 tổ chức đảng và 39 đảng viên.

Về công tác giám sát, cơ quan KTTT huyện đã tham mưu với cấp ủy và UBKT Huyện ủy thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên đối với các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tham mưu hoàn thành tốt các cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình KTGS hàng năm của cấp ủy và UBKT Huyện ủy. 

Theo đó, đã giám sát 5 cuộc đối với 6 tổ chức đảng và 11 đảng viên; trong đó, cấp ủy thực hiện 3 cuộc đối với 4 tổ chức đảng và 11 đảng viên; UBKT Huyện ủy thực hiện 2 cuộc đối với 2 tổ chức đảng. Kết quả KTGS không chỉ giúp lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), ngăn ngừa kịp thời những sai phạm, khuyết điểm, giúp CBĐV sửa chữa. Đồng thời, khơi dậy tính tích cực, phát huy năng lực của mỗi CBĐV, củng cố vững chắc niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Đối với việc xử lý thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên, Cơ quan KTTT huyện đã tham mưu, phối hợp với UBKT Tỉnh ủy thực hiện quy trình kỷ luật cảnh cáo 2 đảng viên do vi phạm những điều đảng viên không được làm; tham mưu với BTV Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng 14 đảng viên; UBKT Huyện ủy kỷ luật bằng hình thức khai trừ 8 đảng viên do suy thoái về tư tưởng, chính trị, vi phạm pháp luật…

Đảng bộ huyện Văn Yên đang tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

Theo đó, nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án quan trọng về giao thông, chương trình hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế được triển khai thực hiện… 

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, tình hình thực tiễn của địa phương, thời gian tới, cơ quan KTTT huyện Văn Yên tiếp tục sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh và tham mưu giúp cấp ủy, UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình KTTT, giám sát toàn khóa và hàng năm; tập trung KTTT, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm...

Hồng Oanh

Tags Văn Yên kiểm tra thanh tra giám sát xây dựng Đảng dấu hiệu vi phạm

Các tin khác

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm kỷ luật, pháp luật, không làm tròn vai trò, trách nhiệm “công bộc” có dấu hiệu ngày càng tăng. Điều này cho thấy tính tiền phong, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước nhân dân ở mức đáng lo ngại.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn Đồng Bằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Hồng Ca tham gia hoạt động tình nguyện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 19 chi bộ, với 280 đảng viên; trong đó, có 13 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng (CTPTĐ) và những khó khăn đặc thù của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt mục tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ Đoàn viên

Việc phát triển Đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những "hạt giống đỏ", để kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục