Đảng bộ Văn Yên chú trọng công tác quản lý đảng viên

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/6/2022 | 2:02:24 PM

YênBái - Xác định công tác quản lý đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường quản lý đảng viên cả về tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, các mối quan hệ tại nơi công tác, nơi cư trú.

Đảng viên Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Mậu A đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đồng thời là người cán bộ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Đảng viên Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Mậu A đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đồng thời là người cán bộ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Huyện ủy chú trọng quán triệt, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đảng viên phù hợp với năng lực, sở trường gắn với các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng; đồng thời, giải quyết những kiến nghị chính đáng của đảng viên. Duy trì nền nếp và thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ… 

Trên cơ sở đó, cấp ủy và tổ chức Đảng trong huyện đề ra các chủ trương, biện pháp giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phân công công tác và quản lý đảng viên. Trong đó, chú trọng thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn nâng cao cả về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ theo quy định. 

Cùng đó, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), các cấp ủy, tổ chức Đảng toàn huyện chú trọng làm tốt công tác tự phê bình, phê bình, nêu gương của đảng viên và đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng, kỷ luật tổ chức Đảng. 

Trong đó, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với tự phê bình và phê bình; hướng dẫn việc sinh hoạt lồng ghép với quán triệt, phổ biến tình hình thời sự, gương người tốt, việc tốt, những điển hình trong các hoạt động ở cơ quan, đơn vị, địa phương để nhân rộng trong chi bộ, đảng bộ nhằm tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị. 

Bác sĩ Cao Ngọc Thắng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết: "Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc đấu tranh phê bình, tự phê bình, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, đạo đức, phong cách, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, nhân viên toàn Trung tâm. Rõ nét nhất là trong bối cảnh khó khăn, vất vả nhưng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19, tiêm phòng vắc - xin đều được tổ chức thực hiện tốt, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận”.

Các đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đều xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu với những nội dung về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật, việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bản cam kết cá nhân được nộp cho chi bộ quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện. Cùng đó, công tác kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới và triển khai thực hiện tương đối toàn diện; chất lượng, hiệu quả được nâng lên. 

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Thường xuyên giám sát, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên để kịp thời ngăn ngừa vi phạm và bước đầu đã kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Qua kiểm tra, giám sát, đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. 

Cùng với kiểm tra, giám sát các cấp ủy Đảng cũng thực hiện nghiêm công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú. Việc thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt, miễn sinh hoạt Đảng đối với đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. 

Đảng bộ huyện Văn Yên hiện có 7.448 đảng viên. Trong đó, đảng viên chính thức 7.083 đồng chí, đảng viên dự bị 365 đồng chí. Thực hiện Điều lệ Đảng, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng bộ huyện đã xóa tên 28 đảng viên; khai trừ 6 trường hợp; cho ra khỏi Đảng 10 trường hợp. Lý do xóa tên gồm: bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí không có lý do chính đáng; lý do khai trừ là vi phạm pháp luật; lý do xin ra khỏi Đảng là do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, đi làm ăn xa, công việc, nơi ở không ổn định, khó có thể thu xếp được thời gian tham gia công tác, sinh hoạt Đảng và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên.

Lê Phiên

Tags Văn Yên xây dựng Đảng tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức lối sống tự phê bình phê bình nêu gương quản lý đảng viên

Các tin khác

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm kỷ luật, pháp luật, không làm tròn vai trò, trách nhiệm “công bộc” có dấu hiệu ngày càng tăng. Điều này cho thấy tính tiền phong, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước nhân dân ở mức đáng lo ngại.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn Đồng Bằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Hồng Ca tham gia hoạt động tình nguyện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 19 chi bộ, với 280 đảng viên; trong đó, có 13 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng (CTPTĐ) và những khó khăn đặc thù của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt mục tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ Đoàn viên

Việc phát triển Đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những "hạt giống đỏ", để kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục