Mù Cang Chải xây dựng Đảng gắn với đào tạo cán bộ

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/5/2022 | 8:06:46 AM

YênBái - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã thực hiện quy hoạch trên 3.800 lượt cán bộ các cấp; tổ chức và cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho trên 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới tại Trung tâm Chính trị huyện Mù Cang Chải.
Lớp bồi dưỡng đảng viên mới tại Trung tâm Chính trị huyện Mù Cang Chải.


Xác định công tác cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tập trung vào giải quyết một số nhiệm vụ, giải pháp: tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ… 

Xác định là khâu quan trọng, việc tạo nguồn cán bộ được quan tâm cả về số lượng, chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ người địa phương. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã thực hiện quy hoạch trên 3.800 lượt cán bộ các cấp; tổ chức và cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho trên 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức. 

Đến nay, trên 96% cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định; 93,5% cán bộ lãnh đạo, quản lý sử dụng thành thạo tin học văn phòng; 29,2% cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ ngoại ngữ theo quy định. 

Huyện cũng coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt các cấp và theo lộ trình phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học trở lên; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ vị trí chủ chốt được đào tạo cao cấp lý luận chính trị… 

Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Đảng ủy cấp trên đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức Đảng trực thuộc để lựa chọn, rèn luyện, giúp đỡ quần chúng ưu tú và giới thiệu vào Đảng; hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Năm 2021, Đảng bộ huyện đã kết nạp 148 đảng viên mới (đạt 100% kế hoạch) thuộc 20 đảng bộ; công nhận đảng viên chính thức cho 131 đồng chí thuộc 16 chi, đảng bộ; giới thiệu sinh hoạt Đảng cho 173 đồng chí. 

Đến nay, Đảng bộ huyện có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; trong đó, 19 đảng bộ, 13 chi bộ, với tổng số 2.972 đảng viên… 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện; xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với 32/32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm trực tiếp đối với 9/32 tổ chức đảng về việc thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng và đảng viên; hướng dẫn thành lập 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, nâng tổng số chi bộ trực thuộc lên 173 chi bộ (98 chi bộ bản, tổ dân phố; 42 chi bộ sự nghiệp; 12 chi bộ cơ quan hành chính và 21 chi bộ lực lượng vũ trang)… 

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức, cơ sở Đảng thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; ban hành Chương trình hành động số 08 về thực hiện Nghị quyết số 37 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; ban hành kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy và chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế. 

Qua đó, việc thực hiện tự phê bình và phê bình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo, đi vào nề nếp trong sinh hoạt Đảng, làm cơ sở cho việc kiểm tra, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thiên Cầm

Tags Mù Cang Chải xây dựng Đảng quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng cán bộ Chỉ thị số 05

Các tin khác

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm kỷ luật, pháp luật, không làm tròn vai trò, trách nhiệm “công bộc” có dấu hiệu ngày càng tăng. Điều này cho thấy tính tiền phong, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước nhân dân ở mức đáng lo ngại.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn Đồng Bằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Hồng Ca tham gia hoạt động tình nguyện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 19 chi bộ, với 280 đảng viên; trong đó, có 13 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng (CTPTĐ) và những khó khăn đặc thù của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt mục tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ Đoàn viên

Việc phát triển Đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những "hạt giống đỏ", để kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục