Lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an Yên Bái góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/5/2022 | 8:06:46 AM

YênBái - Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh hàng tháng, quý, năm; thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng; bảo vệ an ninh mạng; bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng.

Lãnh đạo Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ Công an tỉnh trao đổi nghiệp vụ với cán bộ chiến sĩ. (Ảnh: Thanh Hương)
Lãnh đạo Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ Công an tỉnh trao đổi nghiệp vụ với cán bộ chiến sĩ. (Ảnh: Thanh Hương)

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tập trung đổi mới, cải tiến lề lối, tác phong làm việc nhằm nỗ lực triển khai, thực hiện có hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực chuyên môn; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tiêu biểu của Phòng An ninh chính trị nội bộ được thể hiện trên lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Thượng tá Nguyễn Thành Phương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết: Thời gian qua, các thế lực thù địch, những đối tượng bất mãn tập trung chống phá ta nhân dịp diễn ra các sự kiện chính trị lớn như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo cao cấp của Quốc hội, Chính phủ; công tác phòng, chống dịch Covid-19... Kẻ xấu liên tục đăng tin, bài tuyên truyền phá hoại với động cơ, mục đích chống Đảng, Nhà nước, tấn công vào nền tảng tư tưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Mục đích của các hoạt động phá hoại tư tưởng nhằm gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, trong cán bộ, đảng viên; từng bước làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, vào công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam. 

Thủ đoạn phổ biến là lợi dụng các phương tiện thông tin để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch; đặc biệt hiện nay chúng triệt để lợi dụng tiện ích của các ứng dụng trên mạng Internet như web, blog, mạng xã hội nhằm liên kết, tuyên truyền thông tin phá hoại tư tưởng với chiêu bài bảo vệ dân chủ, nhân quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối trong nước hoạt động chống chính quyền. 

Đáng tiếc, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang diễn ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mâu thuẫn nội bộ, nhũng nhiễu nhân dân trái với chuẩn mực đạo đức của người cộng sản "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” làm cho nhân dân bất bình, lo lắng. 

Một số cán bộ, đảng viên bị kích động bởi các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc nên xuất hiện các ý kiến không đồng thuận trong nội bộ vào việc thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng. Thế hệ trẻ bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, tư tưởng tự do dân chủ kiểu phương Tây; xuất hiện nhiều quan điểm, tư tưởng lệch lạc trong xã hội. 

Một bộ phận thanh niên, sinh viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, coi trọng vật chất, dễ bị tác động, lôi kéo.

Trước tình hình trên, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh hàng tháng, quý, năm; thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng; bảo vệ an ninh mạng; bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các sự kiện chính trị quan trọng. 

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triển khai các nhiệm vụ, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng liên quan đến tổ chức phản động, hội, nhóm trái pháp luật, đối tượng có dấu hiệu bất mãn chính trị trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra các hoạt động lợi dụng kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

Tập hợp tình hình, báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác định hướng tuyên truyền; tăng cường viết bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, tư tưởng lệch lạc về hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc triển khai một số dự án quan trọng của tỉnh.

Từ năm 2021 đến nay, lực lượng an ninh chính trị nội bộ và công an các huyện, thị đã xác minh, làm rõ và xử lý hàng chục vụ việc gồm nhiều đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. 

Tham mưu giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai các văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng mạng xã hội. 

Tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy huy động sức mạnh của toàn dân (thông qua các tài khoản mạng xã hội và trang Fanpage, website trong hệ thống của Ban Chỉ đạo 35 các cấp tích cực đăng tải, lan tỏa hàng nghìn tin, bài, video có nội dung tuyên truyền các thông tin tích cực về thành tựu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch... 

Song song với công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Phòng An ninh chính trị nội bộ còn thường xuyên làm tốt lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị nội bộ. Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành… 

Phát huy kết quả đã đạt được, lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, của Đảng ủy, Ban Giám đốc, phối hợp với các lực lượng bạn làm tốt công tác tham mưu với các cấp, các ngành đấu tranh hiệu quả với luận điệu sai trái, bịa đặt, bôi nhọ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, bảo vệ bí mật Nhà nước… trong các cơ quan đơn vị.

Lê Phiên

Tags an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Yên Bái ây dựng Đảng quan điểm sai trái thù địch "tự diễn biến” "tự chuyển hóa”

Các tin khác

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm kỷ luật, pháp luật, không làm tròn vai trò, trách nhiệm “công bộc” có dấu hiệu ngày càng tăng. Điều này cho thấy tính tiền phong, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước nhân dân ở mức đáng lo ngại.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn Đồng Bằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Hồng Ca tham gia hoạt động tình nguyện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 19 chi bộ, với 280 đảng viên; trong đó, có 13 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng (CTPTĐ) và những khó khăn đặc thù của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt mục tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ Đoàn viên

Việc phát triển Đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những "hạt giống đỏ", để kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục