Yên Bình đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/6/2022 | 7:49:08 AM

YênBái - Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đề cao tinh thần "nói đi đôi với làm", thường xuyên "tự soi", "tự sửa", vì nhân dân phục vụ là một trong những giải pháp được Đảng bộ huyện Yên Bình chú trọng thực hiện nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cán bộ lãnh đạo huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Bình tham gia làm đường giao thông nông thôn cùng lãnh đạo và nhân dân xã Tân Nguyên.
Cán bộ lãnh đạo huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Bình tham gia làm đường giao thông nông thôn cùng lãnh đạo và nhân dân xã Tân Nguyên.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân Hương, ông Lương Văn Hảo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cũng như gương mẫu đi đầu trong mọi công việc chung của cộng đồng. Cùng với vận động bà con tích cực chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế, ông đã vận động nhân dân đóng góp tiền mặt và hiến đất để bê tông hóa gần 8 km đường giao thông nội thôn. 

Ông Hảo cho hay: "Tại các buổi sinh hoạt thường kỳ, việc đánh giá đảng viên được Chi bộ thực hiện dân chủ, đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm thẳng thắn, đi sâu vào trọng tâm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo NQTW4. Từ đó, đảng viên đã nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực vươn lên phát triển kinh tế. Hiện nay, toàn thôn có 80% hộ phát triển kinh tế khá trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm”. 

Đó là một những minh chứng về phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đề cao tinh thần "nói đi đôi với làm", thường xuyên "tự soi", "tự sửa", vì nhân dân phục vụ,  một trong những giải pháp được Đảng bộ huyện Yên Bình chú trọng thực hiện nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy Yên Bình cho biết: Bằng việc gắn kết thực hiện NQTW4, Chỉ thị số 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân từng đảng viên; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; gắn với việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện thời gian qua đã tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, hạn chế được những vi phạm của cán bộ, đảng viên. 

Huyện thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy trí tuệ, trách nhiệm chính trị của tập thể lãnh đạo, tạo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực hơn trong thực hiện nhiệm vụ, có mối quan hệ tốt hơn với nhân dân; từng bước củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền. 

Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã ban hành 19 văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Ngoài ra, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, năm 2021, Đảng bộ huyện Yên Bình đã thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đồng chí; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 7 đảng viên vi phạm pháp luật. 

Qua đó, đã, răn đe và phòng ngừa sai phạm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần làm cho Đảng trong sạch. 

Thời gian tới, Yên Bình tập trung thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo triển khai của Trung ương, của tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Thanh Chi

Tags Yên Bình cán bộ đảng viên nêu gương Nghị quyết Trung ương 4 Chỉ thị số 05

Các tin khác

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm kỷ luật, pháp luật, không làm tròn vai trò, trách nhiệm “công bộc” có dấu hiệu ngày càng tăng. Điều này cho thấy tính tiền phong, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước nhân dân ở mức đáng lo ngại.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn Đồng Bằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Hồng Ca tham gia hoạt động tình nguyện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 19 chi bộ, với 280 đảng viên; trong đó, có 13 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng (CTPTĐ) và những khó khăn đặc thù của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt mục tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ Đoàn viên

Việc phát triển Đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những "hạt giống đỏ", để kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục