Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/2/2023 | 7:53:19 AM

YênBái - Thực hiện Đề án số 04, cấp ủy các cấp và chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra, giám sát 172 tổ chức đảng cấp dưới và 2.013 đảng viên.

Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát 172 tổ chức đảng cấp dưới và 2.013 đảng viên (Trong ảnh: Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao đổi nghiệp vụ công tác).
Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát 172 tổ chức đảng cấp dưới và 2.013 đảng viên (Trong ảnh: Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao đổi nghiệp vụ công tác).


Đến nay, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đã cơ bản bảo đảm toàn diện, theo lộ trình thực hiện Đề án 04-ĐA/TU về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025” (gọi tắt là Đề án 04) và Kế hoạch số 100-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đảng ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Ngay sau khi có Đề án số 04, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng, ban hành kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện, xác định 4 chỉ tiêu cấp ủy các cấp, 9 chỉ tiêu UBKT các cấp, 2 chỉ tiêu đối với cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối và 2 chỉ tiêu đối với cấp chi bộ phải thực hiện. 

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/ĐUK, ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ khối CQ&DN tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021 - 2025”. 

Theo đó, đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu để cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối cần thực hiện, đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp để cấp uỷ, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 


Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng bộ khối CQ&DN tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng bám sát nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu của Đề án số 04 và Nghị quyết số 22-NQ/ĐUK, ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. 

Chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm cho phù hợp với tình hình mới và yêu cầu của cấp ủy và UBKT cấp trên, phấn đấu các cấp ủy và UBKT các cấp hoàn thành các chỉ tiêu đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao…

Cùng với nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Chú trọng đôn đốc, giám sát việc thực hiện thông báo, quyết định sau kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng... 

Đảng bộ khối CQ&DN tỉnh còn chú trọng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp; phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên thông qua dự các cuộc họp, hội nghị, qua các buổi làm việc, qua báo cáo định kỳ của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối; thành lập 3 đoàn công tác do Thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Thường xuyên nắm tình hình, kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của UBKT Đảng ủy Khối; kết quả hoạt động của cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả. 

Thực hiện Đề án số 04, cấp ủy các cấp và chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát 172 tổ chức đảng cấp dưới và 2.013 đảng viên. Qua đó đã kịp thời giúp các tổ chức đảng theo dõi, nắm bắt, xem xét, đánh giá, kết luận hoạt động nhằm kịp thời nhắc nhở để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, ngăn chặn sớm không để hạn chế, khuyết điểm để trở thành sai phạm, vi phạm kỷ luật của Đảng. 

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cho biết: "UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra, giảm sát 125 tổ chức đảng cấp dưới và 210 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát kết luận các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện cơ bản tốt nội dung được kiểm tra, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành cơ bản đúng nguyên tắc, quy trình, phương pháp, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên…”.

Đến nay, Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh đã thực hiện 21/22 chỉ tiêu nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm toàn diện, theo lộ trình thực hiện Đề án 04 và Kế hoạch số 100-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm được các quy định của Điều lệ Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối.

Thành Trung

Tags Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp công tác kiểm tra giám sát Đề án số 04

Các tin khác
Ông Ngọ Duy Hiểu.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổ chức Công đoàn Yên Bái đặc biệt qua tâm công tác vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện lao động trong thời kỳ công nghiệp 4.0

Giai đoạn 2003 - 2008, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái phấn đấu có 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 8 (Ảnh: Vietnamnet)

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Nhân dân thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình lao động, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thời gian qua, các bí thư chi bộ ở các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn đồng hành, gắn bó mật thiết với nhân dân. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, trở thành nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục