Khai mạc Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/7/2024 | 8:42:04 AM

YênBái - Sáng nay - 10/7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 17 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét các báo cáo theo luật định; thảo luận, quyết nghị thông qua việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung một số chính sách và quyết nghị các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Thị Yên - Phó Trưởng ban công tác Đại biểu Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long cho biết: Bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm 2024, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Yên Bái cũng phải đối mặt một số khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, phát huy những thành tựu, nổi bật đạt được của năm 2023, trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Yên Bái đã đạt được một số kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Kinh tế tăng trưởng nhưng chưa thực sự bền vững; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thực hiện chính sách nông lâm nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp; công tác chuẩn bị đầu tư của một số đơn vị chủ đầu tư còn chậm.


Toàn cảnh Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.

Những khó khăn trên đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; với trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có vai trò của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc đề xuất các giải pháp để biểu quyết ban hành các chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, có tính khả thi để phấn đấu hoàn thành thắng lợi, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và cho cả nhiệm kỳ. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 và một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại các của kỳ họp HĐND tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng tập trung xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng, gồm: xem xét thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết số 69 ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; xem xét, thảo luận các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của các cơ quan theo luật định; thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh; báo cáo về giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.


Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Kỳ họp sẽ dành thời gian chất vấn, thảo luận, giải trình về các vấn đề đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm; xem xét, thảo luận về 23 tờ trình và dự thảo nghị quyết; trong đó có 18 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, gồm: 6 nghị quyết về đầu tư công và ngân sách; 5 nghị quyết về các quy định, chính sách; sửa đổi, bổ sung 5 nghị quyết liên quan đến thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; 2 nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; 

5 tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình về quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025; Nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; Nghị quyết về hoạt động chất vấn và Nghị quyết về Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh.

Đồng thời, Kỳ họp xem xét về quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; quy định chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ, khoán quỹ phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố, việc kiêm nhiệm chức danh và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

Khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 17 là rất lớn, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và kế hoạch hoàn thành cả giai đoạn 5 năm (2021-2025); dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp cụ thể, đề xuất giải pháp hiệu quả để HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị các cơ chế, chính sách đảm bảo hiệu lực, hiệu quả… vì sự phát triển của tỉnh, đap ứng mong đợi của cử tri và nhân dân. 

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra trong 2 ngày, 10 và 11/7. Sau phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

Những thông tin về Kỳ họp, Báo Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật.

Minh Huyền - Đức Toàn - Hoài Văn 

Tags Khai mạc Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh đại biểu cử tri

Các tin khác
Quang cảnh Phiên khai mạc Hội nghị Geneve về Đông Dương, ngày 8/5/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tại hội nghị Geneve, từ thế bị động, lẻ loi, đơn độc, Việt Nam đã vững vàng, kiên định đấu tranh và đạt được những kết quả có ý nghĩa chiến lược.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ trao thưởng cho học viên xuất sắc tại lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ quy hoạch do tỉnh Yên Bái phối hợp với Tập đoàn FTP tổ chức.

Trong những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định về công tác cán bộ nhằm kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh kỳ họp thứ 16 chuyên đề - HĐND tỉnh khóa XIX

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ khai mạc vào sáng mai - 10/7. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục