VNPT Yên Bái lan tỏa văn hóa doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ bảy, 15/6/2024 | 9:04:05 AM

YênBái - Văn hóa doanh nghiệp- "Văn hóa VNPT” tại VNPT Yên Bái đã được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy, vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, tổ chức đoàn thể của đơn vị, vào cả trong nội dung thi tuyển dụng, thi nâng bậc. VNPT Yên Bái cũng vừa vinh dự là 1 trong 10 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

VNPT Yên Bái lan tỏa văn hóa doanh nghiệp tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
VNPT Yên Bái lan tỏa văn hóa doanh nghiệp tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.


Xác định văn hóa doanh nghiệp (VHND) là nguồn năng lượng nội sinh, điểm tựa, nền tảng vững chắc và là động lực mới cho quá trình cạnh tranh và phát triển của  doanh nghiệp, với vai trò chủ đạo, dẫn dắt trong quá trình chuyển đổi số, Viễn thông Yên Bái (VNPT Yên Bái) đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, kiến tạo và lan tỏa các giá trị VHDN.

Ông Vũ Minh Nghĩa – Giám đốc VNPT Yên Bái chia sẻ: "Việc thực hiện VHDN - "Văn hóa VNPT” tại đơn vị được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy, vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, tổ chức đoàn thể của đơn vị, vào cả trong nội dung thi tuyển dụng, thi nâng bậc. VHDN được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ cụ thể, có sự ràng buộc trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác thực hiện gắn với việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử đạo đức trong "Sổ tay văn hóa VNPT”, thực hiện văn hóa "Cúi chào VNPT”, thấm nhuần tinh thần "Lãnh đạo tiên phong - Trên dưới đồng lòng - Vì mái nhà chung VNPT”… 

Theo đó, Đảng ủy, Ban giám đốc VNPT Yên Bái đã tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế, quy định về các hành vi văn hóa trong ứng xử, giao tiếp; quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động phát triển toàn diện, có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sống có đạo đức, có trách nhiệm và gắn bó với doanh nghiệp, có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương.

VNPT Yên Bái đã xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá thông qua các phong trào thi đua, lao động sáng tạo; nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng thương hiệu, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín của đơn vị; tạo môi trường thuận lợi để phát huy, khuyến khích khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động; tạo điều kiện tốt nhất để người lao động được hưởng thụ những thành quả văn hóa của đơn vị. 

Cùng đó, đơn vị tăng cường giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong giao tiếp, phục vụ khách hàng; xây dựng văn hóa quản trị trải nghiệm khách hàng để giám sát, quản lý và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc, cải thiện mức độ trung thành của khách hàng, đảm bảo lợi nhuận lâu dài cho doanh nghiệp. 

Với quan điểm "khách hàng là những người thân yêu nhất”, "lấy khách hàng làm trung tâm”, đơn vị đã triển khai các giải pháp, ứng dụng để đo lường được mức độ hài lòng của khách hàng và đánh giá mức độ quan trọng giữa các điểm chạm/kênh/tiêu chí trong hành trình trải nghiệm khách hàng; phát triển, mở rộng các điểm giao dịch, kênh online, call Center, thanh toán cước...; triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên, thay đổi tư duy, ý thức cán bộ, công nhân viên, người lao động trong nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ... tạo sự thuận tiện, tiện ích nhất cho khách hàng.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho VNPT Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn VNPT Yên Bái cho biết: Thực hiện văn hóa VNPT, Công đoàn ngành đã phát động phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị "Xanh, sạch, đẹp”; thường xuyên nhắc nhở mọi người thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt "5S" nơi làm việc (đó là: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng); tổ chức cho 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động chấp hành các nội quy, quy định an toàn lao động, đảm bảo trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... cho người người lao động theo quy định của Nhà nước; 100% cán bộ, công nhân viên có việc làm và có thu nhập ổn định; thực hiện chế độ khen thưởng, tôn vinh người lao động có thành tích xuất sắc; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn ...  Tổng kinh phí phúc lợi chi cho người lao động giai đoạn 2020 - 2024 đạt 3,792 tỷ đồng, tổng kinh phí chi khen thưởng cho người lao động là 11,667 tỷ đồng.

Qua việc thực hiện VHDN, văn hóa VNPT đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu được tôn vinh như: anh Lê Thanh Tùng nhân viên kỹ thuật Trung tâm Viễn thông Văn Yên nhặt được 550 triệu đồng đã tìm trả lại cho người đánh rơi; anh Vi Văn Kiều, nhân viên kinh doanh Phòng Bán hàng VNPT Lục Yên nhặt được ví tiền của người dân cũng đã giao cho Công an xã để trả lại người đánh mất.

Với những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện VHDN đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị. Kết quả giai đoạn 2020 – 2023, tổng doanh thu địa bàn của đơn vị đạt 967,86 tỷ đồng; nộp ngân sách địa phương 31,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 20,65 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, việc xây dựng VHDN còn gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, với chương trình an sinh xã hội. VNPT Yên Bái đã tham gia, phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành của tỉnh đảm bảo hạ tầng viễn thông, tài trợ đường truyền phục vụ truyền hình trực tiếp các sự kiện của tỉnh, dịp lễ hội; tài trợ, hỗ trợ tin nhắn SMS mạng di động miễn phí cho các dịp sự kiện văn hóa, lễ hội của tỉnh, đợt tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT; triển khai các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn”, ủng hộ các quỹ; tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo với kinh phí ủng hộ, hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2023 là 2,12 tỷ đồng.

Những nỗ lực xây dựng VHDN của đơn vị đã được ghi nhận xứng đáng: VNPT Yên Bái vinh dự là 1 trong 10 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tổ chức hôm qua (14/6).

Để thực hiện tốt và lan tỏa các giá trị VHDN, trong thời gian tới, VNPT Yên Bái tiếp tục gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển VHDN với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện văn hoá VNPT phù hợp với Chiến lược VNPT 4.0 gắn với xu thế chuyển đổi số toàn cầu và khu vực, trong đó xác định giá trị cốt lõi, bản sắc văn hóa "Tinh thần VNPT”, "truyền thống VNPT”, "Sức mạnh VNPT” luôn được khẳng định, gìn giữ và phát triển; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển; tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với xây dựng VHDN tạo động lực phát triển doanh nghiệp.Đức Toàn

Tags VNPT Yên Bái văn hóa doanh nghiệp

Các tin khác
Lễ phát động cuộc vận động sáng tác âm nhạc bài ca thống nhất

Sáng 14/6, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM phát động cuộc vận động sáng tác âm nhạc chủ đề “Bài ca thống nhất” chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).

Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên trao đổi với các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín về việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống.

Những năm qua, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư ở huyện Mù Cang Chải không những làm tốt việc vận động con cháu, nhân dân tích cực phát triển kinh tế mà còn là những nhân tố tích cực góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc Mông.

Chương trình nghệ thuật trong đêm bế mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và nhân dân.

Tối 12/6, tại Điện Kiến Trung (Hoàng thành Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bế mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024.

Các học viên tham gia lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Dao

Xã Yên Thành, huyện Yên Bình vừa khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Dao (đợt 1) năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục