Yên Bái triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/7/2022 | 1:28:42 PM

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 150/KH-UBND tỉnh về Triển khai Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ luôn được xã Hán Đà, huyện Yên Bình quan tâm.
Các phong trào văn hóa, văn nghệ luôn được xã Hán Đà, huyện Yên Bình quan tâm.


Tổ chức thực hiện  kế hoạch 150 nhằm thực hiện có hiệu quả, toàn diện mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mục tiêu cụ thể được kế hoạch đặt ra đến năm 2026 là: 70% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cấp tỉnh: Trung tâm Văn hóa, Bảo tàng, Thư viện... Có từ 70% trở lên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật.

100% đơn vị hành chính cấp xã có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng; có từ 30% trở lên phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; từ 75% trở lên thôn, bản, tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa; 92% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 85% trở lên gia đình giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa

Trên cơ sở nhiệm vụ đặt ra, kế hoạch cũng nêu rõ các giải pháp, đó là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa các mục tiêu thực hiện phong trào vào nghị quyết của các cấp ủy, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; bổ sung nhiệm vụ về công tác nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân tỉnh Yên Bái cho Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp.

Tăng cường mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, cùng với đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa; chú trọng công tác thi đua khen thưởng; chú trọng các giải pháp về nghiệp vụ, trong đó có việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện cho Ban Chỉ đạo Phong trào ở các cấp; tích cực và đổi mới công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển phong trào…


YBĐT

Các tin khác
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo thống kê, xác định mức độ quan tâm của người dân, xã hội đối với từng nhóm vấn đề trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thể hiện qua số lượng ý kiến đóng góp

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 28/3.

Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tự thỏa thuận với chủ sở hữu đất khi thu hồi

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vì Luật này tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị đưa vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) các quy định cụ thể về đối tượng sẽ bị áp dụng mức thuế cao khi có nhiều nhà, đất; trường hợp miễn giảm; trường hợp áp dụng thuế bình thường.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được hình thành từ thời Lý, đến nay trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của cả nước.

Theo góp ý của các chuyên gia, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần mở rộng đối tượng được nhà nước giao đất nhưng không thu tiền sử dụng đất sang các đơn vị công lập tự chủ tài chính, đặc biệt là đơn vị công lập tự chủ tài chính trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục