Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái coi trọng xây dựng chi bộ kiểu mẫu

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/12/2022 | 7:17:57 AM

YênBái - Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQDN) tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng, duy trì từ 4% trở lên số chi bộ kiểu mẫu (CBKM) trong tổng số chi bộ của toàn Đảng bộ.

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Kế toán - Điện toán, trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Yên Bái.
Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Kế toán - Điện toán, trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Yên Bái.

Theo đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối CQDN tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình CBKM trên cơ sở đã xác định tiêu chí cụ thể đối với mỗi chi bộ trong các loại hình cơ quan, đơn vị. Ngoài việc bảo đảm thực hiện theo các tiêu chí chung, mỗi loại hình chi bộ còn phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể: CBKM phải có quá trình phấn đấu, giữ ổn định, có sự tiêu biểu, vượt trội, là mô hình mẫu về mọi mặt trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, DN. 

Đối với chi bộ trong các cơ quan hành chính, phải thể hiện rõ việc lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng hoặc góp phần xây dựng cơ quan đạt danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” được cấp có thẩm quyền công nhận; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, trong thi hành công vụ được nhân dân đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%; 100% đảng viên có trình độ đạt chuẩn khung năng lực theo vị trí việc làm đang đảm nhiệm...

Cũng như chi bộ trong các cơ quan hành chính, đối với chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp cũng có tiêu chí riêng để xây dựng CBKM. Đó là phải phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (đối với những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công), các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hoặc góp phần xây dựng đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” được cấp có thẩm quyền công nhận. 

Lãnh đạo đảng viên, viên chức và người lao động tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trong năm, có sáng kiến, cải tiến đem lại hiệu quả được ghi nhận, nhân rộng; tăng cường hoạt động tự chủ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động…

Với chi bộ trong DN, phải phối hợp với lãnh đạo DN để xây dựng và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc điều lệ, nội quy, quy chế của DN; Quy chế Dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hoặc góp phần xây dựng DN đạt danh hiệu "DN đạt chuẩn văn hóa” được cấp có thẩm quyền công nhận và bảo đảm hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước. 

Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; xây dựng, duy trì hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, bảo đảm giữ mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động; bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường, không vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; tích cực đổi mới tổ chức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng... 

Đồng chí Lê Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối CQDN tỉnh cho biết: mỗi đảng bộ cơ sở sẽ lựa chọn ít nhất 1 chi bộ xây dựng CBKM. Điều kiện để chi bộ được lựa chọn xây dựng CBKM là trong năm 2020, 2021 phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, có 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có khả năng đến năm 2025 đạt các tiêu chí của CBKM. 

Hiện, Đảng ủy khối CQDN đã phê duyệt 29 chi bộ đăng ký xây dựng CBKM giai đoạn 2022 - 2025. 
Xây dựng CBKM bảo đảm đáp ứng các tiêu chí nâng cao về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của mỗi loại hình chi bộ; vì vậy, Đảng ủy khối CQDN tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của xây dựng CBKM; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; đưa kết quả việc thực hiện chỉ tiêu xây dựng CBKM vào việc đánh giá phân xếp loại tổ chức đảng hằng năm…

Từ đó, củng cố, phát huy vai trò của chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nền tảng vững chắc trong lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, DN trong khối.
Thành Trung

Tags Đảng bộ khối chi bộ kiểu mẫu doanh nghiệp quy chế dân chủ

Các tin khác
Đảng ủy Khối trao giải cuộc thi tuần 2 và tuần 3 phần thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu với chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểm mẫu”.

Trải qua gần 2 tháng triển khai, cuộc thi tìm hiểu với chủ đề “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 - 2023 do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức đã hoàn thành phần thi trực tuyến. Đánh giá ban đầu cho thấy đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia.

Đảng bộ Văn Phú tổ chức hướng dẫn đảng viên cài đặt và sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Đảng bộ Văn Phú đã đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm có 100% chi bộ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Mỗi loại hình tổ chức cơ sở Đảng được Đảng bộ xã chỉ đạo tập trung vào những nội dung theo điều kiện, đặc thù.

Xã Nga Quán, huyện Trấn Yên có hệ thống giao thông khá hoàn thiện, cảnh quan “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo chính quyền, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nga Quán trở thành lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trạm Tấu và lãnh đạo xã Hát Lừu thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Lò Thị Sơn ở thôn Hát 2, mới thoát nghèo cuối năm 2020.

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, thời gian qua Đảng bộ xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu luôn chú trọng xây dựng Đảng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, duy trì và giữ vững danh hiệu Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục