Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/9/2022 | 7:39:47 AM

YênBái - Để xây dựng những mô hình điển hình thực sự tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (ĐBK) đã rà soát, kiểm tra, giám sát tốt việc thực hiện ở các chi, đảng bộ cơ sở. Từ đó, có những chỉ đạo sâu sát hơn, thực tế hơn và nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả các mô hình điển hình ở cơ sở.

Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao thưởng cho tập thể Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh - đơn vị điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016 - 2021.
Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao thưởng cho tập thể Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh - đơn vị điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016 - 2021.


Theo đó, những mô hình tập thể điển hình nói chung và điển hình trong sản xuất, kinh doanh nói riêng trong học tập và làm theo Bác của ĐBK phải thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị hằng năm.

Chủ động đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn thể; có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu thi đua được giao; có giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh, được các cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

Bên cạnh đó, phải triển khai nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên. Tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trên 70% cán bộ, đảng viên, trong đó có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương toàn diện trong tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. 

Không có cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; không có cá nhân vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành lỷ luật; có các gương điển hình tiêu biểu được xây dựng. Hằng năm, chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Mô hình trong sản xuất, kinh doanh được dành cho các doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp và các đơn vị, nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp trực thuộc doanh nghiệp trong khối. ĐBK phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh lựa chọn xây dựng 5 mô hình giai đoạn 2021 - 2023 và tiếp tục nhân rộng trong giai đoạn 2023 - 2025. 

Đó chính là những tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhiều đóng góp cho xã hội; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng khá. 

Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động, đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động và tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. 

Đặc biệt, các tập thể sản xuất, kinh doanh phải có quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ trong doanh nghiệp. 

Có giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Thu Quế

Tags Yên Bái xây dựng mô hình điển hình sản xuất kinh doanh Chỉ thị 05 tự diễn biến tự chuyển hóa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Các tin khác
Đoàn viên, thanh niên xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải tình nguyện giúp các hộ dân trong xã khai hoang ruộng bậc thang.

Học tập và làm theo tấm gương của Bác, trong giai đoạn 2017 - 2022, Đoàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện và phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đảng ủy, chính quyền xã Sùng Đô khai thác thiết bị truyền thanh thông minh phục vụ công tác tuyên truyền, nhất là về các điển hình tiên tiến tới nhân dân.

Thời gian qua, bên cạnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác…, Đảng bộ huyện Văn Chấn đặc biệt quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình.

Đảng bộ thành phố Yên Bái khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Những năm qua, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.

Người dân thôn Bằng Là 1 thực hiện công tác vệ sinh môi trường theo định kỳ hàng tháng.

Những năm qua, Chi bộ thôn Bằng Là 1, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên để lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh ở địa phương, tích cực chuyển đổi trong sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục