Mù Cang Chải gỡ khó trong phát triển đảng viên nữ dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/10/2023 | 1:48:52 PM

YênBái - Phát triển đảng viên nữ là người dân tộc Mông ở huyện miền núi đặc biệt khó khăn (ĐBKK) Mù Cang Chải luôn là vấn đề được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế.

Đại hội Chi bộ Háng Cuốn Rùa nhiệm kỳ 2022-2025 có 1 đảng viên nữ trong cấp ủy.
Đại hội Chi bộ Háng Cuốn Rùa nhiệm kỳ 2022-2025 có 1 đảng viên nữ trong cấp ủy.

Dế Xu Phình là xã ĐBKK, cách trung tâm huyện gần 20 km, với 99% là người dân tộc Mông sinh sống. Đảng bộ xã có 8 chi bộ trực thuộc, với 153 đảng viên và công tác phát triển Đảng, đặc biệt là đảng viên nữ dân tộc Mông gặp rất nhiều khó khăn. 

Đồng chí Lê Ngọc Minh - Bí thư Đảng bộ xã Dế Xu Phình cho biết: Phát triển đảng viên là nữ dân tộc Mông hiện nay rất khó bởi một thực tế là, do chị em chủ yếu làm nông nghiệp, công việc bận rộn, tư tưởng còn tự ti, an phận nên không muốn vào Đảng, không muốn phấn đấu. 

Một số quần chúng có chí hướng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng nhưng không đạt tiêu chuẩn về trình độ học vấn hoặc không đủ điều kiện kết nạp Đảng theo Điều lệ Đảng quy định. Hiện nay, một số phong trào thi đua ở địa phương vẫn chưa thật sự thu hút quần chúng tham gia, nên sự phấn đấu của quần chúng không rõ nét. 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục quần chúng để họ có chí hướng phấn đấu vào Đảng ở nhiều chi bộ vẫn chưa được quan tâm... Đây cũng là một trong những "nút thắt” khiến tỷ lệ đảng viên là nữ người Mông chưa cao. 

Tuy nhiên, xác định rõ những khó khăn đó, Đảng ủy xã Dế Xu Phình đã xây dựng nghị quyết về phát triển đảng viên mới; trong đó, có chỉ tiêu cụ thể về đảng viên nữ giao cho các chi bộ. Đồng thời hàng năm rà soát các đối tượng quần chúng tham gia công tác tại bản để tạo nguồn, tập trung tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để quần chúng tham gia các phong trào ở cơ sở. Từ đó, bồi dưỡng ý thức, nâng cao nhận thức về Đảng. Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 12 đảng viên nữ, trong đó có 8 đảng viên là người Mông. 

Chị Hảng Thị Vang - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Dế Xu Phình được kết nạp đảng năm 2021 chia sẻ: "Ở cơ sở rất ít chị em tham gia các hoạt động phong trào ở bản; một số đoàn thể chính trị ở bản hoạt động yếu nên chưa tập hợp, thu hút được đoàn viên, hội viên; chất lượng đoàn viên, hội viên giới thiệu cho Đảng chưa cao. Một nguyên nhân nữa là trình độ học vấn của quần chúng thấp và việc vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình cũng là một trở ngại...”.

Chi bộ bản Háng Cuốn Rùa có 24 đảng viên. Bản Háng Cuốn Rùa có diện tích tự nhiên là 789 ha. Toàn bản có 91 hộ với 475 nhân khẩu khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 37,3%. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ bản đã làm tốt công tác triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp một cách kịp thời, nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; xây dựng được 3 mô hình dân vận khéo tại bản; thành lập và ra mắt 2 mô hình tự quản.

Với việc thực hiện tốt vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào ở bản, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bản Háng Cuốn Rùa đã kết nạp được 2 đảng viên nữ người Mông. Đồng chí Hảng A Rùa - Bí thư Chi bộ cho biết: "Yếu tố quyết định chính là mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân và phải là tấm gương có sức lan tỏa”.

Thực tế cho thấy, muốn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, các cấp ủy Đảng cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nữ đồng bào DTTS. 

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải chia sẻ: Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kịp thời bổ sung về số lượng, nâng cao chất lượng và hơn thế nữa là để chuẩn bị những lớp cán bộ trẻ kế cận cho hiện tại và tương lai. Công tác phát triển đảng viên nữ là người dân tộc Mông ở huyện Mù Cang Chải còn là một vấn đề hết sức nan giải, khó khăn. 

Thực tiễn hiện nay cho thấy do định kiến xã hội, phong tục tập quán của gia đình, địa phương. Chị em chủ yếu làm nông nghiệp, tư tưởng tự ty hoặc chưa nhận được sự động viên, chia sẻ của gia đình. Một số trường hợp tảo hôn, nhận thức chính trị còn hạn chế. 

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác phát triển đảng, mục tiêu phấn đấu mỗi năm kết nạp 110 đảng viên trở lên. Hàng năm, Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi, đảng bộ. 

Đồng thời trong quá trình tổ chức, thực hiện, Huyện ủy đã xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy thực hiện công tác phát triển đảng viên mới; tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng quần chúng là nữ ở địa phương để bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. 

Đảng bộ cũng đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên nữ như tăng cường chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, đoàn thể; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho quần chúng là nữ và tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, các quần chúng ưu tú làm cơ sở để các tổ chức đảng phát hiện, xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết, nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đến thời điểm hiện tại toàn huyện đã kết nạp 493 đảng viên mới; trong đó, 74/201 đảng viên nữ mới kết nạp là người dân tộc Mông. Số lượng đảng viên nữ là người dân tộc Mông nói riêng, đảng viên nữ trong toàn huyện nói chung ngày một tăng về số lượng và chất lượng góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Đảng viên Hảng Thị Vang - Chi hội trưởng Chi Hội Phụ nữ bản Dế Xu Phình: "Việc trở thành một đảng viên không phải là điều dễ dàng đối với phụ nữ người Mông. Họ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình rèn luyện, phấn đấu. Đầu tiên là yếu tố văn hóa, ngôn ngữ có thể tạo ra rào cản cho việc hiểu và tham gia vào hoạt động chính trị của Đảng. Ngoài ra, cách nhìn truyền thống về vai trò của phụ nữ có thể làm giảm sự tự tin và lòng kiên nhẫn của họ. Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý và hạn chế kinh tế cũng khiến việc tiếp cận và tham gia vào các hoạt động khó khăn hơn đối với họ. Tuy nhiên, với ý chí và quyết tâm, phụ nữ người Mông vẫn vượt qua mọi khó khăn để tham gia và góp phần xây dựng cộng đồng, quê hương”.

Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên nữ, đảng viên nữ là người DTTS trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát hiện những quần chúng ưu tú, xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình; quán triệt rõ mục đích, yêu cầu, hướng dẫn sát sao về quy trình thẩm tra lý lịch, thủ tục kết nạp; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện hàng năm mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là nữ tại các xã; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quần chúng ưu tú tham gia học tập; chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các tổ chức, đoàn thể nhân dân, các cấp ủy viên được phân công phụ trách xã trong việc kiểm tra, giám sát đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên.

Anh Dũng

Tags Yên Bái phát triển đảng viên nữ dân tộc thiểu số Mù Cang Chải Chỉ thị 05 dân vận khéo

Các tin khác
Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái cấp chứng chỉ cho đảng viên mới
đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng LLCT.

Từ đầu năm đến nay, các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho trên 330 đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

Lãnh đạo phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Những năm qua, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương.

Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Việt Hồng nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm linh hoạt, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên kiểm tra công tác tuyên giáo tại Đảng bộ xã Nà Hẩu.

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”, trong 3 năm (2021- 2023), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên và 31/31 đảng uỷ cơ sở đều hoàn thành toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm đã xây dựng và ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục