Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2022)

Mãi giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/11/2022 | 11:08:15 AM

YênBái - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên luôn phát huy tốt vai trò xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đông đảo nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.

Tiết mục văn nghệ của nhân dân tổ 6, phường Minh Tân trong Ngày hội đại đoàn kết năm 2022 (Ảnh: Thủy Thanh)
Tiết mục văn nghệ của nhân dân tổ 6, phường Minh Tân trong Ngày hội đại đoàn kết năm 2022 (Ảnh: Thủy Thanh)

Cách đây 92 năm, ngày 18/11/1930, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam được thành lập, sau đổi tên thành Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Ngày 18/11 hằng năm, đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và là "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái không ngừng được củng cố, mở rộng với nhiều hình thức khác nhau, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng ở mỗi giai đoạn lịch sử và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong đó, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng rõ người, rõ việc, trọng tâm, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua, sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tạo khí thế thi đua, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam tỉnh đã thể hiện tốt vai trò trong phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động như " Vì người nghèo”, "Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, MTTQ và các tổ chức thành viên luôn phát huy tốt vai trò xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đông đảo nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. 

Để thực hiện được mục tiêu quan trọng này, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, bám sát chủ trương, định hướng của tỉnh để đi sâu, đi sát cơ sở, phối hợp thống nhất hành động, khơi sức dân để chăm lo cho dân, đoàn kết, chăm lo, giúp nhau phát triển kinh tế; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Cùng đó, mỗi cán bộ MTTQ các cấp của tỉnh cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tận tụy, tâm huyết với tổ chức, với phong trào; là lực lượng tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số; nâng cao, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân để giải quyết ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức thành viên được tham gia sâu hơn vào việc xây dựng các nghị quyết, đề án, chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả các nghị quyết, đề án, sớm đưa nghị quyết, chính sách vào cuộc sống.

Với truyền thống 92 năm đồng hành cùng dân tộc, cùng sự phát triển của đất nước và của tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái sẽ mãi là ngọn cờ đại đoàn kết, tập hợp, khơi dậy sức dân, gắn kết cộng đồng tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái đại đoàn kết dân tộc Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam Mặt trận Tổ quốc

Các tin khác
Chùa Ba Vàng đã có một số hoạt động vi phạm quy định của pháp luật. Ảnh: Internet

Từ hoạt động tín ngưỡng thực chất đến trục lợi tín ngưỡng là một ranh giới khá mong manh. Do những tác hại rất lớn của việc trục lợi tín ngưỡng nên hành vi này bị nghiêm cấm theo Điều 5, Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các cơ quan chức năng đẩy mạnh xử lý nghiêm. Ở Yên Bái chưa phát hiện những hành vi trục lợi tín ngưỡng, tôn giáo lớn, song cũng có người dân đã từng bị sập bẫy trục lợi tín ngưỡng tôn giáo trên một số trang mạng xã hội.

Lễ kết nạp đảng cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ ở xã Yên Thắng, huyện Lục Yên.

Nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên trước khi nhập ngũ là một chủ trương đúng đắn, là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực để bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2024, Yên Bái phấn đấu trồng 6,61 triệu cây và năm 2025 là 6,75 triệu cây.

Về cơ bản, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Yên Bái đã quyết liệt, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, vẫn còn một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở có lúc, có thời điểm còn thiếu tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, còn có biểu hiện trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nhất là việc mới, việc khó.

Thanh niên Hà Nội lên đường tòng quân

Quân đội là một trường học lớn, một môi trường mà thanh niên sẽ được sinh sống, học tập, rèn luyện toàn diện về thể lực, phẩm chất, nhân cách và lý tưởng sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục