Đông Cuông làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/12/2023 | 3:09:22 PM

YênBái - Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Cuông tham quan mô hình điển hình của hộ ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Cuông tham quan mô hình điển hình của hộ ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Cuông Nghiêm Xuân Hài cho biết: "Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong năm 2021 và 2022, Đảng ủy xã đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) để quán triệt, nghiên cứu học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề toàn khóa và chuyên đề 2021, kết quả tham gia học tập đạt 95,7%. Sau học tập chuyên đề, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bản cam kết thực hiện...”. 

Cùng với đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện việc kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung đột phá hàng năm gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm. 

Cụ thể, trong năm 2021, Đảng ủy xã tập trung vào nội dung đột phá trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ và nhân dân thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Năm 2022, xã tiếp tục duy trì tốt các tiêu chí và huy động nhân dân đóng góp tiền của, công lao động, hiến đất mở rộng đường, nhà văn hóa thôn, xây dựng các công trình điện chiếu sáng, trồng hoa hai bên đường giao thông nông thôn... chung sức xây dựng xã NTM kiểu mẫu. 

Qua một năm thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Đông Cuông đã huy động được trên 48 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí; trong đó, nhân dân đóng góp trên 38 tỷ đồng, hiến trên 10.700 m2 đất và tham gia trên  650 ngày công để làm đường giao thông, tu sửa nhà văn hóa. 

Cùng với huy động nhân dân chung sức xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, xã vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người năm 2022 lên 52,5 triệu đồng, tăng 11,7% so với năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6%, góp phần để xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Song song với việc vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước của địa phương, Đảng ủy xã đã triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023, giao cho mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xem xét, lựa chọn, xây dựng ít nhất 2 mô hình, điển hình trên các lĩnh vực. 

Đến nay, toàn xã đã xây dựng 46 mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác, trong đó có 21 mô hình tập thể và 25 mô hình cá nhân. Nhiều mô hình, điển hình nổi bật trên các lĩnh vực như: mô hình phát triển kinh tế của hộ ông Nguyễn Văn Quý ở thôn Sặt Ngọt, ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái; mô hình người có uy tín trong cộng đồng - bà Hà Thị Thoan ở thôn Gốc Quân; mô hình camera an ninh trật tự Chi bộ Công an xã; mô hình Tổ hợp tác vàng mã thôn Bến Đền... 

Ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái phấn khởi cho biết: "Năm 2015, sau khi nghỉ hưu về tôi đã quyết định đầu tư xây kè ao nuôi cá rộng trên 7.000 m2 và làm chuồng trại nuôi lợn rừng. Hiện nay, mỗi năm tiền bán cá thu được đạt 400 triệu đồng, bán lợn rừng được 60 triệu đồng, trừ chi phí đi lãi được trên 200 triệu đồng, đời sống của gia đình được nâng lên rất nhiều so với trước. Mỗi khi thôn, xã vận động đóng góp kinh phí để thực hiện chương trình NTM gia đình luôn sẵn sàng ủng hộ...”.

Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước hàng năm của xã Đông Cuông đã góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2022. Đây là cách làm mới, sáng tạo để các địa phương trong và ngoài huyện tham khảo, làm theo.  
                                                                                       
Minh Hằng

Tags Văn Yên Đông Cuông Kết luận số 01-KL/TW Chỉ thị số 05

Các tin khác
Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Việt Thành kiểm tra chất lượng dâu ở thôn Lan Đình. Ảnh: Văn Tuấn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Khe Măng.

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh tham quan Hợp tác xã “Chè xanh Hán Đà” của CCB xã Hán Đà.

Mới đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Bình được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục